Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

5. 10. 2017

Objavljeni so novi razpisi izobraževanj za leto 2018.

3. 10. 2017

Na podlagi ZPPDFT-1 je bil sprejet Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (Ur. l. RS, št. 54/17)

30. 9. 2017

Na volitvah članov revizijskega sveta, predstavnikov pooblaščenih revizorjev, ki so potekale 7. 9. 2017 v Hotelu Radin v Radencih, so bili izvoljeni naslednji kandidati:

• Sonja Anadolli,
• Danica Kržišnik,
• Janez Uranič, in
• Silva Zapušek.

Izvoljenim kandidatom čestitamo in jim želimo uspešno delo v naslednjem mandatnem obdobju.

29. 9. 2017

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 14/2009) ter na podlagi sklepa sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 21. septembra 2017, izdaja direktor Slovenskega inštituta za revizijo, dr. Marjan Odar, naslednji sklep:

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno ponedeljka, 6. novembra 2017.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

29. 9. 2017

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 14/2009) ter na podlagi sklepa strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 21. septembra 2017, izdaja direktor Slovenskega inštituta za revizijo, dr. Marjan Odar, naslednji sklep:

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno ponedeljka, 6. novembra 2017.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

21. 9. 2017

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

18. 8. 2017

V okviru kandidacijskega postopka za člane revizijskega sveta v naslednjem mandatnem obdobju, ki bodo predstavniki pooblaščenih revizorjev, so bili predlagani naslednji kandidati:

- Sonja Anadolli,
- Danica Kržišnik,
- Janez Uranič, in
- Silva Zapušek.

O kandidatih bodo glasovali pooblaščeni revizorji na volilnem zasedanju, ki bo 7. septembra 2017 v hotelu Radin.

18. 8. 2017

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

22. 6. 2017

Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta.

Na podlagi 18. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je revizijski svet sprejel Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta.
1. Pooblaščene revizorje se pozove, da do 7. avgusta 2017 predlagajo kandidate za nove člane revizijskega sveta.
2. Volilno zasedanje bo potekalo na 18. letni konferenci revizorjev v Hotelu Radin v Radencih 7. septembra 2017 ob 11:30 uri.

13. 6. 2017

Obvestilo KDD o spremembah pri izpolnjevanji obveznosti iz nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Strani