Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

9. 10. 2018

Objavljen je nov razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor.

28. 9. 2018

Slovenski inštitut za revizijo je danes poslal dopis v zvezi s predlogom ZRev-3, ki ga je pripravil.

20. 9. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

19. 9. 2018

Objavljeni so razpisi izobraževanj za leto 2019

10. 9. 2018

Sekcija preizkušenih računovodij vabi študente k sodelovanju s pripravo strokovnih prispevkov s področja računovodenja in/ali obdavčitve.

24. 8. 2018

V Uradnem listu RS je objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki.

21. 8. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

23. 7. 2018

V okviru posvetovanja, ki ga vodi Evropska komisija o preverjanju ustreznosti okvira EU za javno poročanje podjetij, je bilo nanjo naslovljeno pismo z združenimi pripombami izdajateljev standardov v EU.
Posvetovanje EK.
Združene pripombe

10. 7. 2018

Objavljamo odgovor Informacijskega pooblaščenca, da se revizorji in revizijske družbe štejejo kot upravljavci osebnih podatkov.

26. 6. 2018

Obveščamo vas, da je bila dne 19. 6. 2018 v Uradnem listu Evropske unije objavljena DIREKTIVA (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU.

Nedavni teroristični napadi so razkrili na novo nastajajoče trende, zlasti v zvezi z načinom, kako teroristične skupine financirajo in vodijo svoje dejavnosti. Nekatere sodobne tehnološke storitve postajajo vse bolj priljubljene kot alternativni finančni sistemi, ker ostajajo zunaj področja uporabe prava Unije ali izkoriščajo izvzetja od pravnih zahtev, ki morda niso več upravičena. Da bi sledili razvijajočim se trendom, se morajo sprejeti nadaljnji ukrepi za zagotavljanje večje preglednosti finančnih transakcij, gospodarskih in drugih pravnih subjektov ter skladov in pravnih ureditev, ki imajo podobno strukturo ali funkcije kot skladi, da bi izboljšali obstoječi preventivni okvir in se učinkoviteje borili proti financiranju terorizma. Pri tem morajo biti sprejeti ukrepi sorazmerni s tveganji.

Direktiva mora biti v pravni slovenski pravni red implementirana do 10, januarja 2020.

Strani