Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

16. 2. 2018

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto notranjega revizorja - višjega svetovalca (m/ž) ...

24. 1. 2018

V javno razpravo je ponovno dan predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Pripombe se zbirajo do 2. 2. 2018.

19. 1. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

11. 1. 2018

Revizijski svet je sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa dala soglasje na novo Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.

28. 12. 2017

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na seji 21. decembra 2017 sprejel Osnutek SRS 15  (2019) - Prihodki in osnutek sprememb SRS 3 (2016)  - Finančne naložbe.

Komisija za SRS je Osnutek SRS 15 (2019)  Prihodki in spremembe SRS 3( 2016) Finančne naložbe pripravila na podlagi sprememb MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci.

Javna razprava  traja do 21. marca 2018. Pripombe in predloge lahko do tega datuma posredujete na info@si-revizija.si na priloženem obrazcu. Vse prispele pripombe in predloge bomo sproti objavljali na spletni strani Inštituta pod Pripombe na SRS.  

7. 12. 2017

Na Kongresu v Portorožu so bili izmed kandidatov, ki jih volijo osebe, vpisane v registre Inštituta, izvoljeni novi člani Sveta in Strokovnega sveta inštituta.

V Strokovni svet so bili izvoljeni:
Tina Kolenc Praznik,
Dušan Hartman,
Dr. Samo Javornik,
Dr. Igor Pšunder,
Mag. Daniel Zdolšek,
Mag. Maja Hmelak,
Dr. Bojana Korošec,
Mag. Saša Jerman.

V Svet so bili izvoljeni:
Katarina Kadunc,
Sanja Košir Nikašinović,
Mag. Karin Lušnic.

Vsem novim članom čestitamo in želimo uspešno delo.

4. 12. 2017

Na Kongresu v Portorožu bodo potekale volitve v Svet in Strokovni svet Inštituta. Kandidati so naslednji:

Strokovni svet:
Tina Kolenc Praznik
Dušan Hartman
Dr. Samo Javornik
Dr. Igor Pšunder
Mag.Daniel Zdolšek
Mag. Maja Hmelak
Dr. Bojana Korošec
Mag. Saša Jerman

Svet:
Katarina Kadunc
Sanja Košir Nikašinović
Mag. Karin Lušnic
Jasmina Mandžuka
Manuela Šribar

24. 11. 2017

S strani Urada za preprečevanje pranja denarja smo prejeli pojasnilo o načinu identifikacije v primeru sklepanja poslovnega razmerja s pravno osebo, katere zakoniti zastopnik je politično izpostavljena oseba.

17. 11. 2017

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

6. 11. 2017

Na spletni strani Vlade RS je objavljen predlog Zakona o spremembah ZRev-2.

Strani