Spremembe Zakona o revidiranju

Zaradi sprejetja Direktive 2014/56/EU in Uredbe 537/2014 se je v Sloveniji v letu 2015 začel postopek priprave predloga ZRev-3, ki naj bi v slovenski pravni red prenesel zahteve prej omenjeni aktov.

Predlog zakona je bil s strani Ministrstva za finance objavljen in dan v javno razpravo 26. 4. 2016, rok za pripombe pa se izteče 26. 5. 2015.

Slovenski inštitut za revizijo se je aktivno lotil priprave pripomb na zakon, ki predstavlja ključno podlago njegovega delovanje, in danes, 25. 5. 2016, Ministrstvu za finance posredoval naslednje pripombe:
Pripombe revizijskega sveta in revizijskih družb
Pripombe strokovnega sveta
Pripombe odbora ocenjevalcev vrednosti
Pripombe odbora preizkušenih davčnikov

V okviru pripomb je Slovenski inštitut za revizijo Ministrstvu za finance posredoval tudi dopis Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (FEE), v katerem le-to podaja nekaj svojih stališč glede nekaterih rešitev, ki jih ponuja predlog novega zakona:
Dopis Slovenskega inštituta za revizijo organizaciji FEE
Odgovor FEE

Revizijska stroka je dne 22. 9. 2016 na podlagi razprave v okviru 17. letne konference revizorjev v Radencih na Ministrstvo za finance posredovala dopis, v katerem je predstavila ključne dileme, ki se kažejo v predlogu novega zakona o revidiranju.

Dne 27. 9. 2016 smo na predsednika vlade ter več ministrov naslovil dopis, v katerem jim predstavljamo dileme, ki se pojavljajo glede ureditve področja ocenjevanja vrednosti v predlogu novega zakona o revidiranju

Slovenski inštitut za revizijo je 12. 10. 2016 na predsednika vlade, ministrico za finance in ministra za pravosodje naslovil pripombe glede ureditve področja ocenjevanja vrednosti, opredeljenega v predlogu zakona, ki je bil 10. 10. 2016 objavljen na spletnih straneh Vlade RS. Dopis je bil posredovan tudi v vednost Službi vlade za zakonodajo.

Na spletni strani Vlade RS je bil dne 3. 11. 2017 objavljen predlog Zakona o spremembah ZRev-2.

Postopek sprejemanja novega zakona o revidiranju lahko spremljate tudi na spletnem portalu javne uprave E-Demokracija.