The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)

Svetovalni napotki

Obrazci

Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2011


Leta 2012Leta 2013


Leta 2014


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi


2. mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta
 
Uspešno smo izpeljali 3. mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta
Več informacij
...
 

 
Uspešno smo izpeljali naslednje:
1. mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta

2. mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta
.
 


70. redni mesečni sestanek
17. december 2014 ob 16.30 uri

Veščine, ki nam omogočajo, da smo pri svojem delu uspešni, učinkoviti in zadovoljni

Predavateljica:
prof. Živa Novak Antolič

 
 
Experience the Flavors of Audit

Budimpešta, 18.-19. september 2014

Več informacij ...

 

Kako izberem notranjega revizorja?

Več informacij ...

 

Instructions for User Account Activation for Global Website

Downoad PDF

Vloga notranjega revidiranja

Notranji revizorji so usmerjevalci korporacijskega upravljanja, ki so se specializirali, da v dobro organizacije in njenih lastnikov zagotavljajo uspešnost in učinkovitost njenega delovanja. Njihova vloga vključuje nadziranje, ocenjevanje in analiziranje tveganj in kontrol upravljanje organizacije, pregledovanje in potrjevanje informacij ter usklajevanje poslovanja z usmeritvami, postopki in zakonodajo. Notranji revizorji skupaj s poslovodstvom zagotavljajo upravi, nadzornemu svetu in revizijskemu odboru, da so tveganja obvladovanja in da je korporacijsko upravljanje uspešno in učinkovito. Notranji revizorji pripravljajo priporočila za izboljšanje usmeritev, postopkov in procesov za vse primere, kjer se izkaže, da je to tudi potrebno. V kratkem, notranji revizor lahko za organizacijo predstavlja tiste dodatne aktivnosti, ki lahko prevesijo med uspehom in polomom organizacije.

Preizkušeni notranji revizorji prinašajo temeljne zamisli pri reševanju perečih težav delovanja organizacije. Njihov cilj je iskanje najboljših rešitev na temelju neprestanega dograjevanja svojih veščin in ob doslednem ohranjanju neoporečnosti predlaganih rešitev.

V kratkem, notranji revizor lahko za organizacijo predstavlja tiste dodatne aktivnosti, ki lahko prevesijo med uspehom in polomom organizacije.

V današnjem poslovnem okolju predstavljajo notranji revizorji v velikem delu ključ do poslovne uspešnosti. Njihovo delo se vključuje v pregledovanje procesov, delovanja in ciljev organizacije. Vsem organizacijskim nivojem vodenja strokovno svetujejo pri iskanju poti neprestanih izboljšav. So raziskovalci, poročevalci in analitiki. Njihova naloga je raziskovanje, poročanje in izpraševanje. Njihovo delovanje predstavlja usmerjevanje bodočih aktivnosti, spreminjanje postopkov izvršenih aktivnosti ali v priprava novih aktivnosti, ki jih narekujejo spremenjene okoliščine.

Preizkušeni notranji revizorji prinašajo v organizacijo različne veščine. Glede na diverzifikacijo poslovnega okolja se tudi delo preizkušenih notranjih revizorjev vse bolj specializira. Postavljajo se novi profili in nove specializacije, kot na primer samoocenjevanje ali revidiranje ekologije. Preizkušeni notranji revizorji ne predstavljajo poslovodstvu le tisto orožje, ki jim pomaga zagotavljati učinkovito izvajanje postopkov in usmeritev ter vzdrževati tveganj na sprejemljivem obsegu, ampak se tudi aktivno vključujejo v nadziranje upravljalnih procesov. Njihova naloga svetovanja poslovodstvu, usposabljanja zaposlenih in poročanja revizijskemu odboru se zaradi tega neprestano širi in spreminja.

Preizkušeni notranji revizorji so zavezani k poklicni etiki notranjega revidiranja in k neoporečnemu delovanju. Organizaciji morajo pomagati v okviru svojih največjih zmožnosti, njihov pogled mora biti neprestano usmerjen k poslovnemu horizontu, vendar morajo pri tem skrbeti za pravočasno odkrivanje vseh znakov tekočih težav.ECIIA Conference 2013, Vienna

Maj je mednarodni mesec dvigovanja zavedanja o notranji reviziji!
Več informacij ...


Audit Channel TV

| AuditChannel TV | AuditChannel.tv/mobile |


Na vrh

27. november 2014
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.