Cenik

Tiskalniku prijazna oblika

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 2019

Predmet Nosilec Ure Cena €
Računovodenje in davki dr. Marjan Odar 12 204,00
Gospodarske pogodbe in civilno pravo dr. Renato Vrenčur 6 102,00
Osnovna pravna znanja dr. Borut Bratina 8 136,00
Finančna matematika in statistične metode dr. Lidija Zadnik Stirn 6 102,00
Osnove poslovnih financ dr. Aljoša Valentinčič 10 170,00
Standardi ocenjevanja vrednosti mag. Karin Lušnic 16 272,00
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti Sonja Gračanić 13 221,00
Ekonomika trga nepremičnin dr. Igor Pšunder 12 204,00
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe Janez Kratnar 18 306,00
Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin dr. Igor Pšunder 36 612,00
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene dr. Dušan Zupančič 16 272,00

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme 2019

Predmet Nosilec Ure Cena €
Računovodenje in davki dr. Marjan Odar 12 204,00
Gospodarske pogodbe in civilno pravo dr. Renato Vrenčur 6 102,00
Osnovna pravna znanja dr. Borut Bratina 8 136,00
Finančna matematika in statistične metode Dr. Lidija Zadnik Stirn 6 102,00
Osnove poslovnih financ dr. Aljoša Valentinčič 10 170,00
Standardi ocenjevanja vrednosti mag. Karin Lušnic 16 272,00
Osnove ocenjevanja vrednosti strojev in opreme Slavko Stošicki 26 442,00
Načini in metode ocenjevanja vrednosti premičnin Slavko Stošicki 32 544,00
Poročanje o oceni vrednosti Matjaž Cirar 6 102,00

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij 2019

Predmet Nosilec Ure Cena €
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina 16 272,00
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc 5 85,00
Civilno pravo in gospodarske pogodbe Dr. Renato Vrenčur 8 136,00
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb Dr. Marjan Odar 20 340,00
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi Dr. Marjan Odar 20 340,00
Matematične in statistične metode Dr. Lidija Zadnik Stirn 10 170,00
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ Dr. Igor Lončarski 26 442,00
Metode ocenjevanja vrednosti podjetij Mag. Karin Lušnic 29 493,00
Osnove vrednotenja podjetij Dr. Samo Javornik 16 272,00
Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pregled poročila o ocenjevanju vrednosti Dean Mikolič 10 170,00
Standardi ocenjevanja vrednosti Mag. Karin Lušnic 16 272,00
Izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru Dr. Samo Javornik 14 238,00

 

Po prejemu vaše prijave, vam bomo izstavili predračun in poslali podroben urnik predavanj. Predračun mora biti poravnan 3 dni pred pričetkom predavanj. Takrat  vam bomo po elektronski pošti poslali tudi gradivo. Če se odjavite kasneje ali se predavanja ne udeležite brez odjave, vam bomo izstavili račun v celotnem znesku. Vsak udeleženec, ki želi uveljavljati točke dodatnega izobraževanja (udeležba šteje kot drugo dodatno izobraževanje) se mora dnevno podpisati na listo prisotnosti.