Prijavnica na izpit za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin

Tiskalniku prijazna oblika
V primeru, da je kandidat oproščen opravljanja dela izpita, naj navede, katerih poglavij je oproščen
Račun za ponovno opravljanje izpita bo izstavljen kandidatu. V kolikor je plačnik računa drug, v rubriko Opombe navedite popoln naziv plačnika, naslov, ali je zavezanec za DDV ter ID številko za DDV.