Seminarji

Tiskalniku prijazna oblika

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Predmet
Datum
Osnove poslovnih financ
21. in 22. april 2017
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb
20. do 22. april 2017
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti
4. in 5. maj 2017
Poklicna etika in poslovno komuniciranje
25. maj 2017
Ekonomika trga nepremičnin
25. in 26. maj 2017
Matematične in statistične metode
26. in 27. maj 2017
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe
15. do 17. junij 2017
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ
15. do 22. junij  2017

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Konference

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo bomo v letu 2017 organizirali tele konference:

Datum Kraj
18. letna konferenca revizorjev 7. 9. 2017 do 8. 9. 2017 Radenci

Mednarodni seminarji

Seminar Datum
Trenutno ni objavljenih mednarodnih seminarjev  

Obvestila o izobraževanjih

Če želite prejemati obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, izpolnite tale obrazec:

Prijava na obvestila o izobraževanjih