Poročila o delu

 

Letna poročila oziroma poročila o delu, na podlagi zakona o revidiranju in statuta inštituta, sprejema svet Slovenskega inštituta za revizijo, poročilo pa obravnava tudi Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora ter Državni zbor.

Poročilo o delu za leto 2018Poročilo o delu za leto 2017Poročilo o delu za leto 2016Poročilo o delu za leto 2015 Poročilo o delu za leto 2014 Poročilo o delu za leto 2013 Poročilo o delu za leto 2012 Poročilo o delu za leto 2011 Poročilo o delu za leto 2010 Poročilo o delu za leto 2009 Poročilo o delu za leto 2008 Poročilo o delu za leto 2007 Poročilo o delu za leto 2006 Poročilo o delu za leto 2005 Poročilo o delu za leto 2004 Poročilo o delu za leto 2003 Poročilo o delu za leto 2002