Ugodnosti članov

Aktivnim imetniki strokovnega naziva        
preizkušeni računovodja,
računovodja,        
preizkušeni notranji revizor,
preizkušeni revizor informacijskih sistemov,·        
preizkušeni davčnik oziroma·        
preizkušeni poslovni finančnik,·        
revizor,

in imetnikom veljavnega dovoljenja za opravljanje nalog        
pooblaščenega revizorja oziroma·        
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti,

katerih podatki se objavljajo na spletnih straneh Inštituta, nudimo:
15% popust na kotizaciji za konference, kongrese ter seminarje, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo,·        
• brezplačno
udeležbo na strokovnih srečanjih,·        
• brezplačno
naročnino na revijo SIR*IUS,
brezplačen dostop do zaprtega dela spletnih strani, na katerem so objavljena gradiva s konferenc, zaključna dela, prezentacije…