Zborniki

Kongres Slovenskega inštituta za revizijo

Konference revizorjev informacijskih sistemov

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Zbornik referatov 8. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 18,74 €
Ne
Zbornik referatov 9. letne konference o kontroli in reviziji informacijskih sistemov 0,00 €
Ne
Zbornik 10. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 26,11 €
Da
Zbornik 11. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 26,11 €
Da
Zbornik 12. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22,85 €
Da
Zbornik 13. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 25,58 €
Da
Zbornik 14. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 27,42 €
Da
Zbornik 14. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov / Delavnica I: Kontrole pri uporabi preglednic in njihovo revidiranje 10,06 €
Ne
Zbornik 14. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov / Delavnica II : Oblikovanje in vzdrževanje infrastrukture za informacijsko varnost (CISO) 5,48 €
Ne
Zbornik 15. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 35,14 €
Da
Zbornik 15. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov / Delavnica I: Notranje revidiranje – primeri iz vsakodnevne prakse revizorja 13,14 €
Ne
Zbornik 15. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov / Delavnica II: Revidiranje avtorizacijskega modela v sistemu SAP 3,29 €
Ne
Zbornik 16. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 27,38 €
Da
Zbornik 16. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov / Delavnica Pregled osnov COBIT in opravljanje izpita 21,90 €
Ne
Zbornik referatov 17. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 30,66 €
Da
Zbornik referatov 18. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 30,66 €
Da
Zbornik referatov 19. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 25,74 €
Da
Zbornik referatov 20. mednarodne konference o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 28,47 €
Da

Konference finančnikov

Naslov Cena
Nakup
Zaloga
Zbornik 1. poslovnofinančne konference 13,71 €
Ne