Računovodske metode za analiziranje stroškov in s tem povezane možnosti za zmanjševanje stroškov

Ljubljana, 5. april 2000

Cena: 4,57 €