Revizor 12/2001

Uvodnik

(Editorial)

Sedaj je veseli december. Božič in novoletni prazniki se s svetlobno hitrostjo bližajo. Mi pa o novih standardih. Noro. Zadnja usklajevanja, čeprav je bilo prej na voljo skoraj neskončno časa. Pa nekateri sploh niso verjeli, da gre zares. Mnogi, med njimi tudi presenetljivo veliko "strokovnjakov" in du-šebrižnikov vseh vrst in barv, vsi s svojimi "strokovnimi" argumenti in "zna-nji", ki na primer mednarodnih računovodskih standardov še od zunaj niso videli, modrujejo in razpravljajo tako o standardih kot o tudi o zadevah, ki nimajo s stroko prav nobene povezave. Česa vsega človek pri sprejemanju strokovnih pravil ne doživi! In to v dneh, ko bi morali biti standardi že objavljeni v uradnem listu. Pritiski, diskvalifikacije, obrekovanja, laži, prepričevanja, skoraj grožnje, na drugi strani pa potrditve, pritrjevanja, pohvale. To je nekaj za živce - dviga adrenalin, pravijo. Ali res? Zase vem, d
Ja, tale veseli december je res nekaj posebnega. Je kakor dih osvežujočega mraza, ki zareže v dušo. Včasih le rahlo, da komaj čutimo njegov urez, drugič močno in globoko, da srce zakrvavi in jokamo brez solz ali pa smo tako veseli, da mislimo, da je ves svet le naš in ustvarjen po naših željah. Nekako je prednovoletni čas pričakovanj nabit s čustvi, vse prevečkrat zaigranimi in površnimi, večkrat pa tudi izzvanimi in iz steklenice izpuščenimi ter z vso silovitostjo doživetimi občutji neskončne moči nevidne energije, ki nas krepi, razganja, ki nam daje moč in voljo ter pogum, da drvimo kot ponoreli s sovraštvom ali ljubeznijo zaslepljeni ljubimci zla ali sreče v svet praznih in umetno ustvarjenih iluzij. Iluzij nečesa, v kar po trenutku streznitve niti sami ne verjamemo, nečesa, kar nas sicer neskončno privlači in omamlja, pa hkrati poneumlja in zavaja. Ampak, ideja je dobra: zakaj pa ne,
Ampak, ali smo ali nismo? Ta čarobni občutek sreče iz virtualnega sveta prenesimo nazaj v kruti, realni svet in ga delimo z vsemi. Poskusimo. Saj gre, le malo se potrudimo. Občutek sreče najprej delimo s tistimi, ki jih sploh ne poznamo, in nazadnje z najbližjimi. Izžarevajmo pozitivno energijo, pozabimo na zamere in zablode in si vcepimo v glavo, da je sreča ljubimec oziroma ljubica, ki ji v najintimnejšem in najiskrenejšem trenutku nežno in zaljubljeno zašepetamo v uho: rad te imam in srečen sem. Res, človek si ne more na tem ljubem svetu želeti ničesar drugega in svet postane kar naenkrat popoln, življenje smiselno, vznemirljivo in dragoceno.
Tudi vam želim: kakor koli že se bo obračalo in obrnilo prihajajoče leto, naj se obrne dobro in srečno. Tudi vi zašepetajte svoji sreči v uho nežne, čarobne in iskrene besede napoja energije, besede in obljube norih želja in sreče, besede, ki bodo prerasle v dejanja. Boste videli, čarobni napoj deluje, in čim več sreče boste razdali in razdajali drugim, tem srečnejši boste tudi sami. Še enkrat: naj vam bo srečno 2002.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Svetovalna vloga revizorja pri izbiri računovodskega okvira poročanja mednarodnih podjetij

(Auditor'S Consulting on the Choice of the Accounting Frame for Reporting by Global Players)
Renata Čuček*

Povzetek
Mednarodna podjetja najbolj čutijo posledice različnih računovodskih ureditev in šol ter posledično neprimerljivih računovodskih izkazov. Uspešno mednarodno delovanje zahteva poročanje o ekonomsko-finančnem položaju podjetij, ki je v skladu z zahtevami uporabnikov. Ker se te med državami razlikujejo, se jim morajo podjetja prilagajati. Pri tem se v svetovalni vlogi pojavljajo tudi revizorji.

Summary
Global players are the most affected by impacts of different accounting systems and schools and, consequently, incomparable financial statements. Succesfull international operating requires financial reporting which is in accordance with users' requirements. Since the requirements differ from country to country, companies should provide for appropriate adjustements. This is where the auditor's consulting role takes place.

*Renata Čuček, univ. dipl. ekon., absolventka magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer računovodstvo in revizija. Asistentka revizorja v ITEO-Abeceda, d. o. o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, Poslovna enota Ptuj. Domačli naslov: Jiršovci 45, 2253 Destrnik. Naslov elektronske pošte: renata@iteo-abeceda.si


Prenosne cene za storitve v skladu s smernicami OECD

Dr. Slavka Kavčič*
Mateja Babič**

Povzetek
Države, v katerih delujejo posamezne poslovno-izidne enote mednarodnega podjetja, in mednarodni koncerni si prizadevajo, da bi se v razmerah neomejenega širjenja in povezovanja trgov ter pospešenega izmenjavanja storitev uskladilo obdavčevanje ter preprečilo dvojno obdavčevanje oziroma neobdavčevanje. Z uvedbo normalnega tržnega načela ter primerjalne analize prodajnih in finančnih pogojev je OECD poskrbela, da so se vrzeli pri obdavčevanju izmenjavanja storitev znotraj mednarodnih koncernov zmanjšale. Zaradi posebnosti koncernskih storitev so velikosti v smernicah OECD le okvirne vrednosti, dejanski finančni in poslovni pogoji, pri katerih je bila opravljena posamezna storitev ob upoštevanju načela gospodarnega in premišljenega poslovanja, pa napotujejo na izbiro primerno metode za določanje sprejemljivosti prenosne cene.

Summary
With the spread of globalisation in the international trade and the growing transfer of services within multinational enterprises many open countries and their multinationals are interested in determining their proper tax liability in each jurisdiction to avoid double taxation or eliminate zero-taxation. With the introduction of the arm's length principle and the comparison analysis of trading conditions the OECD eliminated the gaps among tax regulations in different countries. What is more, the services between different establishments within one multinational enterprise differ considerable from the services available in the market, and that is why the OECD Guidelines can only be used as a marginal value for determining transfer price.

*Slavka Kavčič, dr. ekonomskih znanosti; redna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Domači naslov: Na delih 5, Ljubljana-Šentvid.
**Mateja Babič, univ. dipl. ekon.; davčna asistentka v podjetju Leitner & Leitner. Domači naslov: Okornova ulica 10, 4000 Kranj.


Pravni vidiki urejanja kapitalskih in premoženjskih razmerij pri delitvi in združitvi

(Legal Aspects of Capital and Assets Structuring in Relation to Company Combinations (Divisions and Mergers)
Mag. Saša Prelič*

Povzetek
Avtor bo v prispevku obravnaval temeljne značilnosti materialnega statusnega preoblikovanja (delitev in združitev) gospodarskih družb. Proučeval bo posamezne pravne vidike varstva upnikov in družbenikov teh družb, predvsem urejanje premoženjskih in kapitalskih razmerij po delitvi oziroma združitvi. Predstavil bo novo pravno ureditev, ki je bila v Sloveniji uveljavljena s sprejetjem novele zakona o gospodarskih družbah.

Summary
In this article, the author deals with principal characteristics of company combinations, divisions and mergers of companies. He analyses legal aspect in relation with the protection of creditors and shareholders, primarily emphasising capital and assets structuring related to divisions and mergers. He further presents the new legal regulation introduced by the new Companies Act.

*Saša Prelič, mag. pravnih znanosti; univ. asistent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.