Revizor 3/2003

Uvodnik

(Editorial)

Le še malo, pa bodo kurenti dokončno pregnali letošnjo zimo. Bila je dobra zima. Bela. Dolga. Mrzla. Taka, kot včasih, ko je zaškripalo pod čevljem in prezeblo do kosti. Ja, saj taka mora biti prava zima. Sedaj pa se bo otoplilo in prvi znanilci pomladi nas že opozarjajo, da se življenje v naravi prebuja iz zimskega spanja. Novo življenje, nov začetek in novo upanje ter tudi nova odgovornost.

Tako kot za računovodje. Letna poročila za lansko leto so sestavljena, treba bo misliti na letošnja knjiženja. Zato je verjetno sedaj čas, da rečemo nekaj besed tudi o lanskem letnem poročilu. Prvič smo pri njenem sestavljanju upoštevali nove slovenske računovodske standarde. So prestali preizkušnjo? Smo naredili vse tako, kot je treba, in revizor k letnemu poročilu ne bo imel pripomb? Saj res, kako so se standardi obnesli? Kar nekaj pripomb sem slišal predvsem k obliki bilance stanja in izkazu poslovnega izida. Osebno mislim, da je vrsta kritik upravičena in da sta bila tako stara bilanca stanja kot tudi stari izkaz poslovnega izkaza preglednejša, da sta zagotavljala več informacij in da sta bila strokovno bolje sestavljena. Kaj moremo, zakon je predpisal drugačne oblike in standardi tu niso mogli veliko spremeniti. V nekaterih družbah pa so nekaj hude krvi povzročile tudi zahteve po razkritjih. Tu pa ni nič ne pomaga.

In za konec še vprašanje: Kako pa drugače? Ali imate čas razmišljati še o čem drugem kot o službi in z njo povezanimi problemi? No, kako drugače živite? Pa kdaj ste se zadnjič zares poveselili, in to tako, da se vam je utrgalo, da ste pozabili na vsakdanje skrbi? Ja, nič več ni tako, kot je nekoč bilo. ©e za pusta ne znamo iz svoje kože, pa dan žena je šel skoraj neopazno mimo nas, kaj šele štirideset mučenikov. Ali nismo vsi skupaj, ne glede na spol in funkcijo ter položaje, ki jih zasedamo, pravzaprav res mučeniki? Mučeniki in ujetniki. Ujetniki ureditve, odtujeni individualisti in sužnji ritma sodobnega dojemanja sveta z vedno manj lastne svobode ter vedno večjim prilagajanjem in podrejanjem? ®al, tudi to v glavnem drži. Pa mora res tako biti? Kje je prešeren smeh, kje so iskrice v očeh in nagajiv pogled? Naj že pride ta pomlad, da požene kri po žilah.

Glavni in odgovorni urednik
Marjan Odar


Pokojninski načrti zaposlenskega lastništva delnic v ZDA

(Employee Stock Ownership Plans In The USA)
Mag. Aleš Novak

Povzetek
V prispevku so prikazane značilnosti pokojninskih načrtov zaposlenskega lastništva delnic v Združenih državah Amerike, ki so svojevrstna oblika davčno ugodnega varčevanja za starost. Uvrščamo jih med pokojninske načrte z določenimi prispevki, torej tiste, pri katerih so določeni le prispevki, ki se naložbijo, upokojitveni zaslužki pa so do upokojitve negotovi ter odvisni od prispevkov in doseženih donosov. Tak pokojninski načrt lahko delodajalcu dovoljuje prispevke v obliki lastnih kvalificiranih delnic, v tej obliki pa so dovoljena tudi izplačila upokojitvenih zaslužkov članom načrta. Sredstva za zagotavljanje upokojitvenih zaslužkov morajo biti v glavnem (več kot 50 %) naložbena v kvalificirane delnice delodajalca, ki financira tovrsten pokojninski načrt.

Summary
The article presents some characteristics of the employee stock ownership plans - ESOPs - in the USA, which are a special tax sheltered way to accumulate funds for the old age. They are classified as defined contribution retirement plans. Defined contribution retirement plans are the plans in which only the contributions invested are defined, while retirement benefits remain uncertain till the date of retirement and depend on contributions and accrued investment returns. Under employee stock ownership plans both contributions and distributions to the plan's members are allowed in the form of employer's qualified shares. Plan assets should be primarily invested in qualified shares of the employer that is funding this type of a retirement plan.