Revizor 4-5/2002

Uvodnik

(Editorial)

Ste se že kdaj zmotili v napovedih? Verjetno, saj je napovedovanje prihodnosti vedno tvegano, vendar - nekatere zadeve moramo predvidevati. Pri resnih napovedih ne gre za uganjevanje, ampak za resno, včasih kar znanstveno načrtovanje in predvidevanje ter uporabo vrste sodobnih tehničnih pripomočkov. Kaj pa naši vremenoslovci? Čeprav je že pomlad, se še nekoliko spomnimo zime. Sneg je bil napovedovan kar celo zimo, pa nič, skoraj nič. Moram priznati, da smo jim tudi na Inštitutu verjeli, zato smo čakali na ugodne snežne razmere, da bi organizirali revizijado. No, in zgodilo se je tisto, kar se ne bi smelo. Priznam, del krivde, da je letos spomladi revizijada odpadla, je tudi naš, toda - mogoče bomo imeli pa proti koncu leta več sreče. Glede snega, da se razumemo. Res smo poskušali, že zaradi tradicije in odličnega razpoloženja, revizijado organizirati, in v ta namen smo celo preizkusili smučišča v tujini. Super.
Nacionalni interes in zavedanje lastnih korenin mora prevladati tudi na tem področju. Zavestno se moramo boriti za to. Seveda se bo sedaj lahko marsikdo vprašal, ali pa se že sprašuje, kaj razumemo z nacionalnim interesom in kaj ga sestavlja. Kot vedno, je odgovorov lahko več. V osnovi pa gre preprosto za zavestno opredelitev za to, da ponosno in vzravnano hodimo po svetu ter vsakomur jasno in nedvoumno povemo in dokažemo, da smo Slovenci in na svojem ter s svojim sami gospodarimo. Nismo in ne smemo biti nikakršne prodane duše! Klanjanje Evropi, Natu in vsem drugim, ki bi nam želeli soliti pamet in nas speljati v tako ali drugačno odvisnost, ni sprejemljivo. Sodelovanje da, vendar na enakopravni podlagi. Vse prepogosto smo preskromni, včasih celo bojazljivi, in se ne pohvalimo s tistim, s čimer bi se res lahko. V tem nas krepko prekašajo predvsem naši južni sosedje, vendar jih zelo hitro izda kruta realnost. Zakaj to tako poudarjam? Tudi zato, ker si v tem Revi
Maj, za marsikoga najlepši mesec, je tu. Pomlad bo kar za nekaj časa pregnala meglo in narava bo zaživela v vsem sijaju, življenje bo zadehtelo, nas napolnilo s sokom vznemirjenja in vznemirljivosti, nam dalo energijo ter nas poneslo in vsrkalo v vrtinec tistega, včasih skoraj nedosegljivega trenutka, ko postane korak poskočen, misel vznesena in igriva, barve svetle in radostne, in ko skoraj vsaka beseda lepo zazveni, ko duša in telo vztrepetata, ker si želita užiti lepote čudovite skrivnosti narave - in življenja. Kako bi šele bilo, če bi pomlad lahko pregnala meglo tudi iz vseh in vsakršnih glav in misli. Lepo se imejte, bodite dobri in poskusite svojo dobro voljo in energijo življenja preliti in z njo okužiti vse, ki jih poznate.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Skupne podlage za ustanavljanje in delovanje notranjerevizijskih služb v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije

(Common Guidelines for Internal Audit Units in Direct Budget Users in the Republic of Slovenia)
Mira Lesjak

Povzetek
Notranji revizorji v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije bi se morali pri ustanavljanju in delovanju notranjerevizijskih služb ravnati po istih pravilih. Pravila, ki jih bom predstavila v prispevku, so uporabna tudi za ustanavljanje in delovanje notranjerevizijskih služb v posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije, prav tako pa tudi v občinah, ki so v skladu z zakonom zavezane za ustanovitev notranjerevizijskih služb.

Summary
Internal auditors in direct budget users of the Republic of Slovenia should follow common guidelines in organizing and establishing internal audit units. The rules presented in the article are based on the law and also apply to indirect budget users and local communities of the Republic of Slovenia.


Trajnostni razvoj podjetja

(Sustainable Development of the Company)
Mag. Blanka Vezjak

Povzetek
V prispevku bom predstavila osnovne značilnosti in opredelitve trajnostnega razvoja s poudarkom na njegovem upoštevanju pri poslovanju podjetja. Vsakodnevno delovanje podjetja v skladu z zahtevami trajnostnega razvoja je še na začetni stopnji, čeprav vedno več podjetij, predvsem velikih mednarodnih, že skuša delovati v tej smeri. Pričakujejo se precejšnje, po nekaterih napovedih celo zelo izrazite spremembe v poslovanju. Na izzive, ki jih prinaša trajnostni razvoj, naj bi bili pripravljeni ne samo vodilni v podjetju, temveč tudi računovodski strokovnjaki, revizorji in podjetniški svetovalci, če naj bi podjetju pomagali na njegovi poti proti trajnosti.

Summary
The article presents the basic characteristics and definitions of the sustainable development concept, with the emphasis on the use of this concept in company's business operations. Although the inclusion of sustainable development requests in the day-to-day business is still in its initial stage, more and more companies, in particular large international ones, try to operate towards sustainability. It is expected that changes in business will be substantial, according to some predictions even radical. Not only the management in the companies should be prepared for the sustainable development challenges, but also accountants, auditors, and business consultants, if they want to help the companies on their way towards sustainability.


Davčna reforma 2000 v Nemčiji

(Tax Reform 2000 in Germany)
Igor Zadravec

Povzetek
Nemški parlament je 6. julija 2000 sprejel zakon o zmanjšanju davčnih obremenitev (Steuersen-kungsgesetz, StSenG), s čimer se je začela uresničevati nemška davčna reforma 2000. Nemčija se je s tem korakom odločila zmanjšati davčno obremenitev fizičnih oseb, podjetnikov in osebnih družb, obdavčenih v skladu z zakonom o dohodnini, pa tudi gospodarskih družb, obdavčenih v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb. Vzporedno z zmanjševanjem davčnih obremenitev se dosegajo tudi drugi zastavljeni cilji, kot sta poenostavitev (davčne) zakonodaje ter prilagoditev davčne in gospodarske zakonodaje evropskim tekmecem in potrebam sodobnih tržnih gospodarstev.

Summary
On 6 July 2000, the German parliament adopted the Law on Tax Reduction, which was the first step towards the realisation of the 2000 tax reform. Germany has decided to reduce the personal income tax rate for natural persons, sole traders and partnerships as well as the corporate income tax rate for commercial companies. In addition to tax reduction, one of the set goals was to simplify the taxation and commercial legislation and to adjust it to the legislation of other countries and to the market demands of the present time.