Revizor 5/2005

Uvodnik

(Editorial)

Ste se kdaj vprašali, kaj vse počnemo na Inštitutu? Če vas to podrobneje zanima, preberite poročilo o delu. Ko ga takole prebiram iz časovne oddaljenosti, ugotavljam, da smo postorili kar precej zadev. Seveda pa je pred Inštitutom še kar nekaj nalog, ki čakajo na uresničitev. Ena letošnjih najpomembnejših je gotovo priprava predlogov sprememb slovenskih računovodskih standardov. Delovna skupina je že pripravila prve predloge osnutkov sprememb in z veliko gotovostjo lahko pričakujemo, da bodo pripravljeni za javno razpravo še v tem mesecu. Upam, da se boste, potem ko bodo pripravljeni, aktivno vključili v javno razpravo, tako da bodo prenovljeni SRS pravočasno sprejeti in se bodo družbe lahko pripravile na njihovo uporabo.

Kako pa se počutite kot tudi "uradni" državljani Evropske unije? Se je kaj bistvenega spremenilo in, predvsem, ali živite bolje? Te dni je prva obletnica naše vključitve v EU in morda bi bilo primerno, da bi naredili hitro inventuro. Smo več pridobili ali pa morda kaj izgubili? Verjetno je eno leto prekratka doba za to, da bi lahko z gotovostjo odgovoril na to vprašanje. Pa vendar so nekatere posledice evropeizacije že vidne. Danes bi rad opozoril le na eno. Če že dolgo niste bili v prestolnici, se sprehodite po njenem središču. Verjetno boste presenečeni, ko boste na ulicah in v lokalih slišali tudi tujo govorico. Turisti? Verjetno. Poslovni partnerji? Verjetno. Delavci iz drugih držav? Tudi verjetno. Vsekakor Slovenija in Ljubljana nista več na obrobju dogajanja in država se odpira. Počasi, ampak gotovo. Je to dobro ali slabo? Verjetno bi v tem lahko našli dobre in slabe strani, vsekakor pa se bomo morali na to navaditi in ta dejstva sprejeti. Kdor je kdaj že obiskal kakšno evropsko prestolnico, je v njej gotovo opazil barvito mešanico narodnosti, ras in kultur. To se dogaja sedaj tudi nam. Seveda bo lahko kdo oporekal, da je tok tudi nasproten, da se Slovenci izseljujejo oziroma da sedaj laže najdejo priložnosti v tujini. Tudi res. Ali menite, da se v tujini res cedita mleko in med? Prepričan sem, da ne. Sam bi bil zelo nesrečen, če bi na primer "moral" živeti in delati v tujini. Ga ni denarja, ki bi me prepričal, da kaj takega sprejmem. Zakaj pa ne? Sem zapečkar, neprilagodljiv in asocialen? Morda tudi kaj od tega, ampak prepričan sem, da je kljub vsem pomanjkljivostim, nesporazumom in kritikam kakovost življenja v Sloveniji na izredno visoki ravni. Menite drugače? No prav, pa pojdite, tako za pokušino, za en mesec živet in delat na primer v London. Svetovna in svetovljanska prestolnica, ki ponuja vse in vsega. Ampak, če potrebujete na primer dve uri, da pridete v službo, ki se vam začne ob devetih, pa dve uri, da se vrnete domov, vmes pa pol ure ali celo uro časa za kosilo, koliko vam še ostane od dneva? Pa še marsikatero malo manj prepoznavno zadevo bi lahko navedel. Kako pa je pri nas? Zelo različno. Saj je v nekaterih podjetjih ravno tako, le da je pot v službo in domov krajša. Kaj pa državni uradniki? Tam pa je večinoma drugače. Vem, da nekateri tudi veliko delajo, je pa veliko služb takih, v katerih po tretji ali četrti uri popoldne telefon zvoni, zvoni – v prazno. Nikogar več ni, ki bi vsaj dvignil telefonsko slušalko. Me prav zanima, če in kdaj bodo kakšne spremembe tudi pri njih. Krivično je, da bi novi evropski red prizadel le zaposlene v podjetjih in vseh tiste, ki si na trgu sami služijo kruh. Drugi pa – lop po njih – z davki in prispevki, sami pa po starem naprej iz zanesljivih proračunskih jasli, ki jih vsi skupaj financiramo. Tako preprosto ne gre in ne bo moglo več dolgo iti. Upamo in upravičeno pričakujemo, da se bo tudi na tem področju kmalu kaj spremenilo.

In nauk te zgodbe? Ga je sploh potrebno zapisati? Upam, da ne, in vsak naj si ga sam izoblikuje. Pošteno? Kakorkoli že – poskusite uživati življenje!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Odgovornost poslovodstva za obvladovanje kakovosti

Management Responsibility for Quality of Audit Engagements
Boštjan Šink

Povzetek
Poslovodstvo revizijske družbe in način njegovega ravnanja pomembno vplivata na notranjo kulturo družbe, ki postavlja na prvo mesto kakovost opravljenega dela. Ta je odvisna od jasnosti, doslednosti in pogostosti dejanj in sporočil o poudarjanju pomena kakovosti vseh ravni poslovodstva. Slednje pričakuje od zaposlenih v revizijski družbi, da
• opravljajo svoje delo v skladu s strokovnimi standardi in zakonskimi zahtevami ter
• izdajajo poročila, ki ustrezajo danim okoliščinam.

Summary
The firm's leadership and the examples it sets significantly influence the internal culture of the audit firm. The promotion of quality oriented internal culture depends on clear, consistent and frequent actions and messages from all levels of the firm's management emphasising the firm's quality control policies and procedures, and the requirement to
• perform work that complies with professional standards and regulatory and legal requirements; and
• issue reports that are appropriate in the circumstances.


Odgovornost poslovodstva za obvladovanje kakovosti

Management Responsibility for Quality of Audit Engagements
Boštjan Šink

Povzetek
Poslovodstvo revizijske družbe in način njegovega ravnanja pomembno vplivata na notranjo kulturo družbe, ki postavlja na prvo mesto kakovost opravljenega dela. Ta je odvisna od jasnosti, doslednosti in pogostosti dejanj in sporočil o poudarjanju pomena kakovosti vseh ravni poslovodstva. Slednje pričakuje od zaposlenih v revizijski družbi, da
• opravljajo svoje delo v skladu s strokovnimi standardi in zakonskimi zahtevami ter
• izdajajo poročila, ki ustrezajo danim okoliščinam.

Summary
The firm's leadership and the examples it sets significantly influence the internal culture of the audit firm. The promotion of quality oriented internal culture depends on clear, consistent and frequent actions and messages from all levels of the firm's management emphasising the firm's quality control policies and procedures, and the requirement to
• perform work that complies with professional standards and regulatory and legal requirements; and
• issue reports that are appropriate in the circumstances.