Revizor 5/2006

Uvodnik

(Editorial)

No, pa se je prižgala zelena luč. Za evro seveda. Saj je bilo pričakovano, pa kljub temu bi se lahko kaj zalomilo. Vsekakor gre za zelo pomemben uspeh Slovenije. Z uspehi pa je že tako, da jih veliko želi biti zraven in vsi se imajo za najbolj zaslužne pri njih. In politiki so v prvi vrsti. Ampak za evro si pa res ne sme pripenjati medalje le politika! Evro je predvsem uspeh gospodarstva, gospodarstvenikov, delavcev in nasploh vseh državljanov Slovenije. No, to je ena stran medalje. Ker pa ima vsaka medalja dve strani, poglejmo še drugo. Seveda pomeni evro tudi izgubo nacionalne identitete in de facto in de iure tudi spremembo kulturne politike in tudi vsaj malce okrnjeno neodvisnost. Glede neodvisnosti pa tako veste, da sta oče in mati vsake neodvisnosti in samostojnosti finančna neodvisnost in samostojnost. In tej se zavestno odrekamo v dobro višjih in dolgoročnejših ciljev. Saj ni nič narobe s tem, ampak prav je, da na vse zadeve pogledamo še malo širše in presežemo trenutno uradno razlago.

V zvezi z uspehi in uspešnostjo pa še tole. Poslovno leto 2005 bo zagotovo veljalo za eno izmed uspešnejših. Le počakajte še malo, pa boste zasledili javno in včasih tudi prikrito hvalisanje, da kako dobri da smo. Pa je res tako? Seveda podatki ne lažejo. Ampak hudič je v podrobnostih ali v zamolčanih in morda hote prezrtih informacijah. Pa malo podrobneje poglejmo, kako je bilo z letom 2005. Gotovo bo med najbolj zadovoljnimi finančni minister. Upravičeno, kajti prilivi v državni proračun iz obračuna davka na dohodek bodo za leto 2005 bistveno večji, kot so bili prejšnja leta. Seveda je to logično, kajti spremembe davčne zakonodaje, ki jih je, roko na srce, pripravila še prejšnja vlada, se bodo najbolj pokazale prav v prvem letu uporabe novega ZDDPO, to je v obračunu davka za leto 2005. Saj veste: popravki vrednosti zaradi oslabitve davčno niso več priznani, rezervacije davčno niso več priznane, pa transferne cene, pa ... zmanjkalo bi prostora za naštevanje vseh povečanj obdavčitev in zmanjšanj davčnih olajšav. Torej: davka od dohodka bodo družbe plačale več. Ampak, tudi družbe bodo uspešnejše ali vsaj tako uspešne, kot so bile v preteklosti. Mnogi spoštovani menedžerji in direktorji in predsedniki uprav in imetniki drugih visokih vodilnih nazivov so logično sklepali, če npr. popravek vrednosti davčno ni priznan – zakaj bi ga potem sploh oblikovali? Me prav zanima, koliko so se v letu 2005 zmanjšali popravki zaradi oslabitev sredstev v slovenskih družbah. Prepričan sem, da kar pomembno. In če temu dodamo še to, da je kar nekaj predvsem velikih organizacij za leto 2005 prvič začelo resno obračunavati odložene davke, ki imajo za posledico povečanje terjatev za odložene davke in tudi povečanje poslovnega izida, potem je slika še jasnejša. In ne pozabimo na temeljno pravilo – učinki sprememb vrednotenja in merjenja se pokažejo v tistem letu, v katerem so spremembe uveljavljene. Torej, vse je v redu: poslovni izidi bodo zaradi posledic sprememb davčne zakonodaje in tudi zaradi prve uporabe odloženih davkov vsekakor ugodnejši. Kaj naj dodam: genialno, super – poleg zakonodajne in izvršilne oblasti so tudi izvajalci prispevali k večji uspešnosti. In seveda se nihče ne pritožuje, saj vsakdo sledi svojim interesom. Smo v položaju, ko se smeji menedžerjem, ki imajo ugodnejše poslovne izide, ker na primer sredstev niso oslabili, kot so jih še lansko leto, ko so povečevali poslovni izid zaradi obračuna odloženih davkov, in tudi država mora biti zadovoljna zaradi večjega priliva v svojo nenasitno blagajno. Res je: slovenceljni (po Svetlani) smo res genialci. Hm, hm, kaj pa "real life"? Nas v tej tudi uradno in medijsko spodbujeni evforiji sploh ne zanima, čeprav bi se moj rojak najprej vprašal, ali mu je vsakdanje življenje res lažje? Ni problema, pa kdo se sploh ozira na tisto večino državljanov s po 500 € mesečne plače? Odkrili smo perpetum mobile v ekonomiji. Zakaj potem sploh še kakšna beseda o reformah? Saj genijem reforme sploh niso potrebne, ko pa je vse tako dobro. Le zakaj bi z reformami kvarili nekaj, kar je idealno? No, glede reform – zdi se, da politika z njimi sploh ne misli resno in da je vse skupaj bolj kost za glodanje. Reforme se morajo izvajati vsak dan in brez "reformskega" EPP, saj živimo v normalnem svetu in normalni družbi, ko je treba dnevno iskati najboljše rešitve in stvari izboljševati, delati, razmišljati in skrbeti za napredek vseh in vsakogar. Reforme popravljajo le napake v sistemu, ko naj bi bilo treba mobilizirati široke ljudske množice, da sledijo nekomu, ki pa pravzaprav ni prepričan in ne ve, kam bo zavil. In da nam bo "uradno" vsem lepo in dobro in bomo zadovoljni, nas bodo "prepričali" podatki in informacije o naši uspešnosti.

Ampak kaj, ko pa je de facto lahko vse drugače, kot je de iure v uradnih izkazih za 2005! Ne pustite se zapeljati, čeprav vas bo verjetno veliko podleglo privlačnemu klicu "uspešnosti". In še predlog: kot sem zapisal v prejšnjem uvodniku – po ZPK, prosim.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Tveganja pri davčnem svetovanju

Risks Associated With Tax Advisement
Mag. Stanko Čokelc*

Povzetek
Tveganja davčnih svetovalcev lahko razdelimo v dve veliki skupini. V prvo sodijo tista, ki izvirajo iz davčnosvetovalne pisarne, v drugo pa tista, ki so posledica kršitve zakonodaje. Z davčnosvetovalnimi storitvami povezana tveganja delimo v tveganja, ki so posledica (ne)sposobnosti in (ne)zmožnosti priprave strokovnih in kakovostnih storitev, ter tveganja, ki se pojavljajo pri izvedbi storitev. Sama priprava davčnosvetovalnih storitev je odvisna od subjektivnih možnosti davčnega svetovalca, prizadevanj zaposlencev in davčnega svetovalca ter osebnostnih lastnosti in sposobnosti ter znanja zaposlencev.
Namen prispevka je predstaviti poslovna in poklicna tveganja v zvezi z davčnim svetovanjem. V širšem pomenu odgovarja davčni svetovalec za ravnanje v skladu s poklicnimi pravili. To pomeni, da odgovarja civilno, kazensko ali disciplinsko.

Summary
Risks of tax advisers can be divided into two major groups. The first group has its origin in tax advisors' offices and the second group of tax risks is the consequence of violations law. Risks which are associated with the formation of tax advisory services can be further classified into risks which originate as the consequence of the ( (in)ability to establish advisory services, and risks related to the operative performance of such services. The ability of establishing tax advisory services depends on personal capacities of tax advisor, on efforts of employees and tax advisors as well as on personal characteristics, abilities and knowledge of individual employees.
The purpose of this paper is to enlighten business and professional risks of tax advising in order to minimize the danger of crisis in a tax advisory undertaking. Tax advisor is liable and accountable for the activities in accordance with the rules of profession. This means that he is liable in civil, criminal or disciplinary terms.

* Stanko Čokelc, mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; poobl. rev., preizk. davčnik, državni notranji revizor; višji predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Domači naslov: Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.