Revizor 6/2005

Uvodnik

(Editorial)

Halo, halo, kaj počnete v teh vročih dneh? So vas pritegnile razprave o enotni davčni stopnji ali pa e ste morda sredi razglabljanj o sprejetju in zavrnitvi evropske ustave? Morda pa razmišljate čisto zemeljsko o dopustu? Ste se že odločili, kam? Ampak, ali veste, da so tudi dopustniške avanture lahko povezane z davki? Pa tokrat ne bomo o vaši osebni obveznosti do cesarja. Morda za razmislek le nekaj povezav z davčnimi odtegljaji. Saj veste, da morajo družbe plačati davek tudi za najemnine; tudi na primer, če na Hrvaškem najamejo počitniške zmogljivosti in jih nato prodajajo? 25%! In sedaj nagradno vprašanje: Kako to vkalkulirati v ceno, ki je bila že vnaprej objavljena? Hm, vsekakor težko, zelo zelo težko. Seveda bi bilo najbolje, če bi se lahko ta davek prevalil na kupca, ampak potem pa gredo cene v nebo. Pa konkurenca, pa še včasih kar sovražno razpoloženi gostitelji v naši južni sosedi, pa kljub prekrasnemu morju in naravi šibka gostinska in ostala ponudba. Kaj storiti? Nič pametnega vam ne znam svetovati; razen morda – ostanite doma in raziskujte Slovenijo. Pa saj dopust še zdaleč ni le okus po slani vodi, od sonca ožgani koži in tarnanju naveličanih gostiteljev nad gosti, ki želijo le odklop, za kar tudi pošteno plačajo. Kaj ko bi se za spremembo na primer usedli na kolo in naredili en desetdnevni "giro" po naši ožji domovini? Pravijo, da lepot narave ne znamo opazovati in uživati – seveda ne, če drvimo v avtu z več kot 100 kilometri na uro po cestah, ki so povsod enake. Torej: "slow down", izklopimo in se naučimo opazovati svet okoli nas. Podrobnosti, malenkosti in celoto istočasno. Pa pogovor z domačini, z navadnimi ljudmi – tistimi, ki se komaj prebijejo iz dneva v dan, tistimi, katerih raskave roke obdelujejo zemljo in ki jim tudi vreme kroji usodo ter jih ne zanima salonska politika ne prerivanje levo ali desno. Še so taki ljudje: preprosti, delavni, pošteni, pa tudi gostoljubni. Le nekaj kilometrov ven iz betonske džungle, pa tudi čisto blizu vas, mogoče v krajih, ki so le streljaj od vaše službe, v sosednji ulici morda. Nezanimivo? Morda. Samo medklic – ali znate našteti imena in priimke vaših sosedov, pa deset najbližjih ulic od vaše službe ali domovanja? Prepričan sem, da bi marsikdo na tem testu padel. Razmislimo malo, popotniki skozi čas, kraje, običaje in zavedanje življenja. Smo res že tako odtujeni, da nimamo časa za prijateljski klepet ali kavo s sosedo ali sosedom in namesto tega hitimo v zato pripravljene "destinacije" morske vode in "kao" dopusta. Če se spočijete, si naberete novih moči – prav, strinjam se z vami, da je to potrebno, ampak poanta je drugje. Odpočiti si moramo tudi dušo in notranjost. Te pa ne odtehtajo evri, dolarji, položaji in tudi ne hoteli s štirimi ali petimi zvezdicami.

Aha, pa še nekaj. Govori in piše se o davčni aboliciji. Na kratko. Drušbe, ki bi tako želele, bi lahko plačale v proračun določeno vsoto v zameno za to, da jih ne bi obiskali davčni inšpektorji in preverili pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov v preteklih letih. Seveda se bo sedaj lahko razvila široka razprava v tej zvezi. Država verjetno vidi v tem nekaj deset milijard takojšnjega priliva v proračun, davčni zavezanci bodo verjetno kar plačevali, kajti sicer lahko pričakujejo poglobljene preglede obračunavanja in plačevanja davkov po določbah nedorečenih davčnih zakonov, ki jih je sprejela ista oblast. Če bo do tega prišlo, bo res treba temeljito razmisliti, kaj storiti. Ideja sploh ni nova in v tej zvezi verjetno vsakdo najprej pomisli na kupovanje odpustkov za grehe, ki jih je menda prodajal sveti sedež oziroma papež že pred mnogimi stoletji. Plačaš – in odpustijo se ti vsi grehi. Ali pa iz novejše zgodovine – tudi nekateri lastniki lokalov menda pri nas plačujejo posebne "prispevke" za zaščito. Kako še imenujemo take združbe? Odpirajo pa se seveda še druga vprašanja. Pravna država? Tudi tako bi to lahko razumeli. Uvedba enotne davčne stopnje? Seveda, le nekoliko drugače, in sicer tako, da bi bila odvisna od prihodkov. Začetek konca DURS-a? Morda, saj ga morda sploh ne potrebujemo več. Začetek konca kompliciranih davčnih predpisov in vrste zahtev, ki nam jih naložila oblast? Pa zakaj bi komplicirali, če so možne tudi enostavnejše rešitve! Še marsikaj bi lahko naštel. Tudi nekaj "dobrih" strani take ureditve. Gotovo pa to kaže še na nekaj. Prvič: priznanje, da področje davkov ni bilo in ni urejeno, in predvsem priznanje, da inštitucije sistema ne delujejo, ter zaušnica državi vladavine prava. Kaj pa velika večina vseh tistih družb, ki so davke obračunavale in redno plačevale po svojem najboljšem védenju in razumevanju davčnih labirintov? Hudo, hudo, ampak tudi tak pogled je mogoč.

Verjetno pa je srž resnice in poanta tudi tega v preprostem reku: Denar sveta vladar!!! In ali to postala praksa tudi na drugih področjih? Le kako gre to skupaj z zadnjo mislijo iz prejšnjega odstavka? Morda kriza morale, se vam odpira kako etično vprašanje?

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Etične zahteve kot sestavina sistema obvladovanja kakovosti

Ethical Requirements as an Element of Quality Control System
Vesna Hribar

Povzetek
Druga sestavina sistema obvladovanja kakovosti, ki ga opredeljuje mednarodni standard obvladovanja kakovosti (ISQC 1), so etične zahteve. V skladu s tem standardom mora vsaka revizijska družba do 15. junija 2005 določiti usmeritve in postopke, ki dajejo sprejemljivo zagotovilo, da revizijska družba in njeno osebje spoštujeta etične zahteve ter da ob morebitnih zaznanih kršitvah ustrezno ukrepata. Revizijske družbe in njihovo osebje morajo pri svojem delovanju spoštovati glavne sestavine etičnih zahtev, kot so neodvisnost, strokovna usposobljenost, neoporečnost in nepristranskost, zaupnost ter poklicu primerno vedenje.

Summary
The second element of quality control system are ethical requirements as stated in the International Standard on Quality Control (ISQC 1). In accordance with this standard, by 15 June 2005 each audit company should establish policies and procedures which give reasonable assurance that the audit company and its personnel comply with the relevant ethical requirements and take actions in case of any perceived violations. Audit companies and their personnel should respect the following main elements of ethical requirements: independency, professional competence, objectivity and integrity, confidentiality and professional behavior.


Pravna narava dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja ter primerjava vzorčnih sporazumov ZDA in OECD

Legal Nature of Double Taxation of Income and Property and Comparison Between the USA Model And the OECD Model Convention for Avoiding Double Taxation
Mag. Matjaž Kovač

Povzetek
Države lahko uvedejo davčne zahteve samo proti tistim subjektom, ki so prek naveznih okoliščin vezani na ozemeljsko celovitost države. Navezne okoliščine so lahko po naravi osebne ali stvarne. Osebni sta predvsem državljanstvo in rezidentstvo, stvarna pa je vir dohodka. Izbor naveznih okoliščin ne vpliva samo na subjektivno stran davčnopravnega razmerja, temveč tudi na razmerje glede davčne obveznosti. Tuje naložbe so lahko resno ovirane, če nastane nevarnost njihovega dvojnega obdavčevanja. Dvojno obdavčevanje nastane, kadar se sredstva obdavčujejo tako v državi investiranja kot tudi v državi prebivališča (rezidence). Tako Vzorčni sporazum OECD o izogibanju dvojnemu obdavčevanju kot tudi dvostranske konvencije omogočajo dosledno upoštevanje pravil med pogodbeniki glede preprečevanja dvojnega obdavčevanja prihodkov.

Summary
Countries may only impose taxes on those subjects that by circumstances of reference are bound to their territorial integrity. Such circumstances can be personal or material. Personal circumstances of reference are citizenship and residence, while the source of income is a material circumstance of reference. The selection of circumstances of reference has impact not only on the subjective part of the tax law relation but also on relations regarding tax liability. The possibility of double taxation may create a real obstruction to foreign investments. Double taxation arises when assets are taxed both in the state of investment and in the state of residence. The OECD Model Tax Convention and bilateral double taxation agreements provide for consistent application of rules between contract parties with the aim to avoid double taxation.