Obvestila za revizijske družbe

20. 10. 2010

Revizijski svet je na svoji seji dne 15. 10. 2010 v javno razpravo posredoval predlog standardne pogodbe o opravljanju revizijski storitev. Javna razprava bo trajala do 30. 10. 2010 vse morebitne pripombe in predloge pa posredujte na naslov Slovenskega inštitut za revizijo ali na naslov elektronske pošte info@si-revizija.si.


15. 4. 2008

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 11. aprila, 2008 dal v javno razpravo osnutek Stališča 7 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah bank in hranilnic.

Rok za pripombe je petek, 25. april, 2008. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si.


16. 7. 2007

Dopis revizijskim družbam in revizorjem v zvezi z vsebinsko opredelitvijo revizijske dokumentacije.