Revizijske družbe

Tiskalniku prijazna oblika

Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom o revidiranju (Ur. l. RS, št. 65/08) vodi tudi register revizijskih družb, ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja v Republiki Sloveniji. Pravne in fizične osebe, vpisane v register so dolžne vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v register, redno sporočati inštitutu. Registrirani podatki zato odražajo zadnje znano stanje na dan objave registra.

Register revizijskih družb.