Revizijske družbe

Tiskalniku prijazna oblika

Register
(Registered Auditing Firms)

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo so na današnji dan vpisane v register tele revizijske gospodarske družbe:

A
AB AKTIVA družba za revizijo in svetovanje d. o. o.
Bodrež 27, 3231 Grobelno
Direktorica: mag. Branka Cmerešek Rožencvet
Telefon: 03 746 67 50
Telefaks: 03 746 67 52
ab.aktiva@siol.net
ABC REVIZIJA, podjetje za revizijo in sorodne storitve d. o. o.
Dunajska 101, 1000 Ljubljana
Direktorica: mag. Darinka Kamenšek
Telefon: 059 091 400
Telefaks: 059 091 401
revizija@abc-revizija.si
www.abeceda.si
ABECEDA – REVIZIJSKA DRUŽBA, d. o. o.
Stanetova ulica 22, 3000 Celje
Direktorica: Boža Dakič-Ivančič
Telefon: 03 428 24 10
Telefaks: 03 428 24 22
abeceda.celje@siol.net
www.abeceda-celje.si
ACAM, revizija in svetovanje, d. o. o.
Ulica Konrada Babnika 9, 1000 Ljubljana
Direktorica: Vesna Hribar Pilgram
Telefon: 031 710 696
vesna.hribar-pilgram@acamrevizija.si
www.acamrevizija.si
ADAKTA d. o. o., družba za revidiranje in poslovno svetovanje
Kolonija 1. maja 19 A, 1420 Trbovlje
Direktorica: Mag. Renata Eržen Potisek
Telefon: 03 563 23 95
Telefaks: 03 563 19 94
info@adakta.si
www.adakta.si
AFV Revizija in svetovanje d.o.o.
Ulica Ivana Suliča 8b, 5290 Šempeter pri Gorici
Direktor: Leon Živec
Telefon: 041 772 110
AGC Consultatio, d. o. o. Ljubljana
Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana
Direktorica: Maja Barišič
Telefon: 01 544 66 12
Telefaks: 01 544 66 13
maja@consultatio.si
www.consultatio.si
AUDIT & C0., družba za revizijo in svetovanje d. o. o.
Lendavska 18, 9000 Murska Sobota
Direktorica: Elizabeta Ilič
Prokuristka: mag. Danica Kos
Telefon: 02 530 20 50
Telefaks: 02 530 20 65
info@audit.si
www.audit.si
AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d. o. o. Ptuj
Murkova ulica 4, 2250 Ptuj
Direktorica: Dr. Erika Turin
Telefon: 02 787 99 20
Telefaks: 02 778 46 91
auditor@auditor-revizija.si
www.auditor-revizija.si
B
BDO REVIZIJA, d. o. o.
Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Direktorici: mag. Nadja Knez, Mateja Vrankar
Telefon: 01 530 09 20
Telefaks: 01 530 09 21
info@bdo.si
www.bdo.si
BM VERITAS REVIZIJA d. o. o.
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Direktor: Benjamin Fekonja
Telefon: 01 568 43 80
Telefaks: 01 568 40 75
revizija@bm-veritas.si
www.bm-veritas.si
BO CONSULTING d. o. o.
Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana
Direktorica: Bojana Otorepec
Telefon: 01 430 72 70
Telefaks: 01 430 72 75
bojana.otorepec@masicom.net
C
CONSTANTIA PLUS svetovanje, d. o. o.
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Direktorica: Barbara Nose
Telefon: 01 589 48 80
Telefaks: 01 568 55 66
info@constantiaplus.si
www.constantiaplus.si
CONTURA, d. o. o., Ljubljana
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana
Direktorica: Danica Železnikar
Telefon: 01 515 19 40
Telefaks: 01 515 19 45
contura@siol.net
Č

 

D
DELOITTE REVIZIJA d. o. o.
Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
Predsednik uprave: Yuri Sidorovich
Člani uprave: Dušan Hartman
Telefon: 01 307 28 00
Telefaks: 01 307 29 00
cesiinfo@deloitte.com
www.deloitte.si
DINAMIC d. o. o., revizijska družba
Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto
Direktor: Sandi Kranjc
Telefon: 07 337 71 10
Telefaks: 07 337 71 18
dinamic@dinamic.si
www.dinamic.si
E
EBM revizijska družba d. o. o.
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
Direktor: Brane Podboršek
Telefon: 051 349 675
Telefaks: 01 541 42 10
brane.podborsek@podborsek.si
ECUM REVIZIJA d. o. o.
Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana
Direktor: Marjan Čuk
Telefon: 01 541 14 44
Telefaks: 01 541 19 16
e.revizija@siol.net
www.ecum-revizija.si
ELSTAR CONSULTING revizija d. o. o.
Podkraj pri Velenju 10/j, 3320 Velenje
Direktorica: Ivanka Tajnik
Telefon: 03 897 66 60
Telefaks: 03 897 66 60
elstar.consulting@siol.net
EPIS d. o. o., Celje
Glavni trg 5, 3000 Celje
Direktorici: Mateja Poček, Marja Zapušek
Telefon: 03 548 44 17
Telefaks: 03 548 44 18
epis@siol.net
www.rr-vel.si/it/epis
ERNST & YOUNG d. o. o.
Dunajska 111, 1001 Ljubljana
Direktorja: Sanja Košir Nikašinović, Janez Uranič
Telefon: 01 583 17 00
Telefaks: 01 583 17 10
info@si.ey.com
www.ey.com/si
EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.
Vojkova cesta 58, Ljubljana
Direktor: Dejan Šimenc
Telefon: 041 959 911
dejan.simenc@evidas.si
www.evidas.si
F
FAZA.S d. o. o.
Verd, Jagrova cesta 5, 1360 Vrhnika
Direktorica: Sonja Logar
Telefon: 041 666 822
sonja.log@gmail.com
FIRES finančne in revizijske storitve, d. o. o.
Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana
Direktorica: Marinka Voje
Telefon: 01 600 30 85
Telefaks: 01 600 30 89
marinka.voje@fires.si
www.fires.si
G
GM revizija, d. o. o.
Beethovnova 14, 1000 Ljubljana
Direktor: Luka Vremec
Telefon: 01 541 19 44
Telefaks: 01 541 19 45
gm_revizija@siol.com
GSS revizijska družba d. o. o.
Senožeti 89, 1262 Dol pri Ljubljani
Direktor: mag. Sebastijan Gorenc
Telefon: 01 563 92 98
Telefaks: 01 563 92 99
gss@gss.si
www.gss.si
H

 

I
IB INTERBILANZ AUDIT, d. o. o.
Linhartova 11/a, 1000 Ljubljana
Direktorja: Marco Johann Egger, Katja Pogač
Telefon: 01 434 18 00
Telefaks: 01 434 18 10
office@ibgroup.si
www.interbilanz.si
IN REVIZIJA d. o. o., Ljubljana
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
Direktor: Marjan Kešnar
Prokurist: Robert Potočki
Telefon: 01 439 83 90
Telefaks: 01 431 62 08
in-revizija@in-revizija.si
J

 

K
KAMARO, družba za revidiranje in svetovanje d.o.o.
Ulica Gubčeve brigade 76, 1000 Ljubljana
Direktorica: Katarina Zalar
Telefon: 01 427 33 73
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Direktorji: Nevenka Kržan, Marjan Mahnič, Jason Stachurski
Telefon: 01 420 11 10
Telefaks: 01 420 11 27
kpmg.lj@kpmg.si
www.kpmg.si
L

 

M
M – REVIZIJA IN SVETOVANJE, d. o. o.
Celjska cesta 19, 3212 Vojnik
Direktorica: Zdenka Habe
Telefon: 03 781 20 24
Telefaks: 03 781 20 25
zdenka.habe@siol.net
N

 

O

 

P
PIT REVIZIJA, d. o. o.
Špruha 19, 1236 Trzin
Direktorja: Viktorija Vehovec, Franc Vehovec
Telefon: 01 562 15 79
Telefaks: 01 562 15 78
viktorija.vehovec@pit.si
www.pit.si
PKF revizija in svetovanje d. o. o.
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana
Direktorja: Marjan Habjan, Primož Pečnik
Telefon: 01 230 85 10
Telefaks: 01 230 85 20
GSM: 041 693 303, 041 356 604
info@pkf.si
www.pkf.si
PLUS REVIZIJA, d. o. o.
Špruha 19, 1236 Trzin
Direktorici: Danica Kržišnik, Saša Žižek
Prokurista: Viktorija Vehovec, Silvester Zaman
Telefon: 01 561 29 20
Telefaks: 01 561 29 25
info@plusrevizija.si
www.plusrevizija.si
PRICEWATERHOUSECOOPERS d. o. o., Ljubljana
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Člana uprave: Francois Denis Mattelaer
Polona Repinc Kofol
Telefon: 01 583 60 00
Telefaks: 01 583 60 99
info.si@si.pwc.com
www.pwc.com/si
PRO REVIZIJA d. o. o.
Ulica Toneta Tomšiča 2, Ilirska Bistrica
Direktor: David Valenčič
Telefon: 031 321 011
Telefaks: 05 710 11 24
david.valencic@prorevizija.si
www.prorevizija.si
PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d. o. o.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Direktorja: Irena Duh, Josef Picej
Telefon: 02 252 13 23
Telefaks: 02 228 28 41
info.alpenadria@probitas.si
PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d. o. o.
Na dolih 19, 1000 Ljubljana
Direktor: Gregor Jelnikar
Telefon: 031 388 969
gregor.jelnikar@siol.net
R
RATING d. o. o.
Gosposka 7, 3000 Celje
Direktorica: Marija Kozmus-Pusar
Telefon: 03 428 62 00
Telefaks: 03 428 62 04
rating.revizija@siol.net
www.ratingrevizija.si
REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d. o. o.
Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje
Direktorja: Marija Košmrlj, Janez Smolič
Telefon: 031 670 436
info@realinea.si
REFIKO d. o. o.
Gasilska ulica 13, 2327 Rače
Direktorica: Ivana Kuhar
Telefon: 041 577 715
Telefaks: 08 386 47 98
info@refiko.si
www.refiko-revizija.si
REMARS, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti d.o.o.
Škocjan 7, 1311 Turjak
Direktor: Svetozar Marolt
GSM:   031 641 432
marolt2@gmail.com
RESNI revizija in svetovanje d.o.o.
Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana
Direktor: Boštjan Šink
GSM: 041 754 360
resni.info@gmail.com
REVIDERA družba za revizijo, računovodstvo in podjetniško svetovanje d. o. o.
Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
Direktor: Renata Flis
Telefon: 02 818 54 71
Telefaks: 02 818 54 71
renata.flis@revidera.si
www.revidera.si
REVIDICOM revizijska družba d. o. o.
Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor
Direktorja: dr. Stanko Čokelc, Danijela Drekonja
Telefon: 02 613 69 06
Telefaks: 02 613 69 07
revidicom@siol.net
www.revidicom.si
REVIDISLEITNER d. o. o., Ljubljana
Dunajska 159, 1000 Ljubljana
Direktorica: Katja Dražnik
Telefon: 01 563 67 83
Telefaks: 01 563 67 89
info@revidisleitner.si
www.revidisleitner.si
REVISTO, d. o. o. Celje
Kovinarska 12, 3000 Celje
Direktorja: Bogdan Stopinšek, Ivica Stopinšek
Telefon: 03 490 53 80
Telefaks: 03 490 53 90
revisto@siol.net
www.revisto.si
REVIZIJA d. o. o.
Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor
Direktor: Niko Salamunič
Telefon: 02 250 08 90
Telefaks: 02 250 89 54
revizija@siol.net
REVIZIJSKA HIŠA BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d. o. o.
Pod gradiščem 7, 2000 Maribor
Direktorica: Jelka Šiker
Telefon: 02 251 65 16
Telefaks: 02 251 65 26
info@rh-borera.si
REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ, revidiranje, svetovanje in računovodstvo d.o.o.
Podvin 230, 3310 Žalec
Direktorica: Bernarda Simončič
Telefon: 041 965 923
bernarda.simoncic@gmail.com
REVIZIJSKI CENTER d. o. o.
Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana
Direktorica: Tanja Medvešek
Telefon: 01 541 42 09
Telefaks: 01 541 42 10
info@revizijskicenter.si
www.revizijskicenter.si
RIPRO, d. o. o., Velenje
Efenkova 61, 3320 Velenje
Direktor: mag. Vladimir Kotnik
Telefon: 03 897 06 70
Telefaks: 03 897 06 71
ripro@siol.net
www.ripro.si
RÖDL & PARTNER d. o. o.
Litostrojska cesta 44d, 1000 Ljubljana
Direktorica: mag. Marta Juvan
Telefon: 01 620 42 90
Telefaks: 01 620 42 92
marta.juvan@roedl.si
www.roeld.si
S
SN REVIZIJA svetovanje d. o. o.
Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana
Direktor: mag. Stojan Nikolič
Telefon: 0599 34 544, 051 242 677
Telefaks: 0599 34 545
stojan.nikolic@snrevizija.si
www.snrevizija.si
S&S REVIZIJSKA DRUŽBA, družba za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice
Direktor: Rok Sodin, Rado Sodin
Telefon: 05 994 50 26, 031 337 049
Telefaks: 05 994 50 26
rok.sodin@insolventno-svetovanje.si
info@insolventno-svetovanje.si
Š

 

T

 

U
UHY Revizija in svetovanje d. o. o.
Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Direktor: Dragan Martinovič, mag. Matjaž Trebše
Telefon: 01 300 00 40
Telefaks: 01 300 00 50
uhy@uhy.si
www.uhy.si
V
VALUTA, družba za revizijo d. o. o.
Slovenska ulica 39, 2000 Maribor
Direktorji: Aleksandra Adorjan, Darko Branilovič
Prokurist: Franc Kolenc
Telefon: 02 234 24 80
Telefaks: 02 234 24 81
info@valuta.si
www.valuta.si
Z

 

Ž