Na naslovnico glava-fiksna
Revizorji Računovodje Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Davčniki
Publikacije Izobraževanje Forum Povezave Revizijske družbe Aktualno
 
 

Register

Obvestila sekcije

Predstavitev

Obrazci

Smernice cen storitev

Pravila stroke

program Descartes

Zaključna dela

Pravila stroke


Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
ISACA - Slovenia Chapter
The Institute of Internal Auditors - Slovenia Chapter
Katalog informacij javnega značaja Slovenskega inštituta za revizijo
Javni poziv za kandidaturo za člana komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj

 
 
   
   


1 € = 239,64 SIT

Stran je prirejena za Internet Explorer ali Firefox verzije 1 ali vec, Netscape verzije 4 ali vec in locljivost zaslona 800 x 600 pik. Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.

 
 

MEDNARODNI STANDARDI REVIDIRANJA IN MEDNARODNA STALIŠČA O REVIDIRANJU


IFAC – Priročnik Mednarodnih standardov revidiranja
in obvladovanja kakovosti – 2009

 
1. Slovar
Razlagalni slovar Razlagalni_slovar_2009.pdf
2. Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti
MSOK 1: Obvladovanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev MSOK_01_2009.pdf
3. Mednarodni standardi revidiranja
MSR 200: Glavni cilji in izvajanje revizije v skladu z MSR MSR_200.pdf
MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle MSR_210.pdf
MSR 220: Obvladovanje kakovosti revizije računovodskih izkazov MSR_220.pdf
MSR 230: Revizijska dokumentacija MSR_230_2009.pdf
MSR 240: Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov MSR_240_2009.pdf
MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji MSR_250.pdf
MSR 260: Obveščanje pristojnih za upravljanje MSR_260_2009.pdf
MSR 265: Obveščanje o pomanjkljivostih pri notranjem kontroliranju MSR_265.pdf

MSR 300: Načrtovanje revizije računovodskih izkazov MSR_300_2009.pdf

MSR 315: Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj
pomembno napačne navedbe s pomočjo poznavanja organizacije in njenega okolja MSR_315_2009.pdf
Prenovljeni MSR 315 MSR_315_2009.pdf
MSR 320: Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije MSR_320_2009.pdf
MSR 330: Revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja MSR_330_2009.pdf
MSR 402: Revizijske presoje pri uporabi storitvene organizacije MSR_402.pdf
MSR 450: Ovrednotenje med revizijo ugotovljenih napačnih navedb MSR_450_2009.pdf
MSR 500: Revizijski dokazi MSR_500_2009.pdf
MSR 501: Revizijski dokazi – Posebne presoje za izbrane postavke MSR_501_2009.pdf
MSR 505: Zunanje potrditve MSR_505_2009.pdf
MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja MSR_510.pdf
MSR 520: Analitični postopki MSR_520_2009.pdf
MSR 530: Revizijsko vzorčenje msr_530.pdf
MSR 540: Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji MSR_540_2009.pdf
MSR 550: Povezane stranke msr_550.pdf
MSR 560: Kasnejši dogodki MSR_560_2009.pdf
MSR 570: Delujoče podjetje msr_570.pdf
MSR 580: Pisne predstavitve msr_580.pdf
MSR 600: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin
(vključno z delom revizorjev sestavnih delov) MSR_600_2009.pdf
MSR 610: Uporaba dela notranjih revizorjev MSR_610.pdf
Prenovljeni MSR 610
MSR 620: Uporaba dela revizorjevega veščaka MSR_620_2009.pdf
MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih msr_700.pdf
MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja msr_705.pdf
MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah msr_706.pdf
MSR 710: Primerjalne informacije msr_710.pdf
MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze MSR_720_2009.pdf
MSR 800: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene msr_800.pdf
MSR 805: Posebne presoje – Revizija posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskega izkaza msr_805.pdf
MSR 810: Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov msr_810.pdf
 
Na predhodno stran ...
Na vrh strani