Pravila stroke

Tu si lahko ogledate dokumente katerih vsebino morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati preizkušeni poslovni finančniki. Večina dokumentov je dostopnih v elektronski obliki, pri ostalih pa je navedeno, kje jih je mogoče naročiti oziroma kje so bili objavljeni, in si jih lahko ogledate:

Zakon o revidiranju (Uradi list RS, 65/08)
Statut Slovenskega inštituta za revizijo
Kodeks poklicne etike poslovnega finančnika (Revizor 2/97)
Kodeks poslovnofinančnih načel (Revizor 4 in 5/96)
Slovenski poslovnofinančni standardi