Arhiv obvestil za obdobje 2003–2011

22. 6. 2011

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo je na seji 6. 6. 2011 sprejel sklep, da bo na spletni strani Inštituta objavljal seznam preizkušenih notranjih revizorjev, ki so opravili zunanjo presojo kakovosti.

V primeru, da želite biti objavljeni v seznamu, vas prosimo, da nam pošljete izpolnjen obrazec za sporočanje odličnosti Slovenskemu inštitutu za revizijo z namenom javne objave odličnosti notranjega revidiranja imetnikov strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.


23. 5. 2011

Strokovni svet je na svoji seji 23. 5. 2011 sprejel Kodeks notranjerevizijskih načel in Stališče 1 (Zunanje opravljanje notranjrevizijskih storitev).


23. 5. 2011

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je Ministrstvu za finance poslal pripombe k predlogu Zakona o javnih financah.


11. 5. 2011

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je v javno razpravo posredoval predlog besedila Kodeksa poklicne etike. Javna razprava traja do 1. 6. 2011, vse morebitne pripombe in predloge pa posredujte na naslov Slovenskega inštitut za revizijo ali na naslov elektronske pošte barbara.bolcina@si-revizija.si.


17. 3. 2010

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je v javno razpravo posredoval predlog besedila Stališča o zunanjem opravljanju notranjrevizijske dejavnosti. Javna razprava traja do 17. 4. 2011, vse morebitne pripombe in predloge pa posredujte na naslov Slovenskega inštitut za revizijo ali na naslov elektronske pošte barbara.bolcina@si-revizija.si.


17. 3. 2010

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je v javno razpravo posredoval predlog besedila Kodeksa notranjerevizijskih načel . Javna razprava traja do 17. 4. 2011, vse morebitne pripombe in predloge pa posredujte na naslov Slovenskega inštitut za revizijo ali na naslov elektronske pošte barbara.bolcina@si-revizija.si.


3. 6. 2010

Predlog Pojasnila 1 (Končno poročanje o izsledkih posla) in Predlog pojasnila 2 (Olistinjenje informacij – Razvidi o poslu).


16. 4. 2010

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je na seji 11. Marca 2010 med drugim sprejel tale sklepa:

  • Projektna skupina za pripravo pravil notranjega revidiranja se oblikuje, ko se v praksi zazna problem v zvezi s katerim bi bilo potrebno sprejeti pravilo notranjega revidiranja, prilagojeno slovenskemu prostoru in potrebam.
  • Preizkušene notranje revizorje se pozove, da v primeru, da zaznajo neenotno razumevanje posamezne problematike podajo pobudo na odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev, za sprejem pravila notranjega revidiranja. Odbor presodi ali je sprejem pravila potreben in v primeru, da oceni, da bi bilo pravilo notranjega revidiranja potrebno sprejeti, imenuje projektno skupino, v katero se vključi tudi pobudnika, ki pripravi predlog posameznega pravila.

24. 2. 2010

Združenje nadzornikov Slovenije je izdalo priporočila za revizijske komisije.


9. 11. 2009

V rubriki pravila stroke notranjih revizorjev so objavljeni prevodi svetovalnih napotkov 2010-2, 2050-2 in 2120-2.


28. 5. 2009

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je 15. septembra 2009 sprejel "Dolgoročno naravnanost sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo".


28. 5. 2009

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je 26. maja 2009 sprejel predlog strateškega načrta sekcije preizkušenih notranjih revizorjev. Strateški načrt bo v javni obravnavi do 30. junija 2009. Prosimo, da svoje pripombe pošljete na elektronski naslov barbara.bolcina@si-revizija.si.

26. 11. 2008

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je na seji 25. novembra 2008 izvolil za predsednika odbora Milana Jagriča.

Za kandidata člana strokovnega sveta je odbor predlagal Milana Jagriča, za kandidata za člana sveta pa dr. Franca Koletnika.


18. 11. 2008

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev so bili dne 13. novembra v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

  • Milan Jagrič,
  • Dr. Franc Koletnik,
  • Gašper Prevodnik,
  • Martina Toman Pfajfar in
  • Mag. Blanka Vezjak.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 21. 11. 2008. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


25. 9. 2007

Slovenski inštitut za revizijo poziva vsa zainteresirana podjetja, da oddajo povpraševanje za zunanjo ocenitev kakovosti izvajanja notranjerevizijske službe in usklajenosti delovanja s standardi – validacijo.


5. 4. 2006

The 2006 European Conference of Internal Audit
6. do 8. september 2006


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za notranjo revizijo in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.