Arhiv obvestil za obdobje 2012–2016

Tiskalniku prijazna oblika

22. 11. 2016

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev 17. novembra 2016 v Podčetrtku, so bili  v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

1. Uroš Lajovic,
2. Jasmina Mandžuka,
3. mag. Lea Stopar,
4. Martina Toman Pfajfar in
5. mag. Danijel Zdolšek.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 25. 11. 2016. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


21. 11. 2016

IIA je objavil nova izvedbena navodila; prevodi sledijo v kratkem.


8. 11. 2016

IIA je objavil novo dodatno navodilo.


3. 11. 2016

IIA je objavil nova izvedbena navodila; prevodi sledijo v kratkem.


3. 10. 2016

IIA je objavil prenovljeno besedilo standardov, ki bodo veljali od 1. 1. 2017 dalje, dosegljivo na spletnih straneh IIA.
Prevod sledi v kratkem.


27. 9. 2016

IIA je na svojih spletnih straneh objavil novi dodatni navodili, dosegljivi na
Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of Defense
Auditing Smart Devices: An Internal Auditor's Guide to Understanding and Auditing Smart Devices


15. 9. 2016

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 7. novembra 2016 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 17. novembra 2016 ob 11.00.


14. 9. 2016

IIA je objavil nova izvedbena navodila (prej svetovalni napotki); prevodi sledijo v kratkem  


12. 8. 2016

IIA Global je objavil novo dodatno navodilo Applying The IIA's International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm
Practice Guides


27. 7. 2016

V javni objavi je prenovljen okvir COSO ERM.


27. 7. 2016

IIA je objavil tri nova izvedbena navodila (prej svetovalni napotki); prevodi sledijo v kratkem


9. 3. 2016

IIA Nizozemska je pripravil dokument za notranje revizorje v zavarovalnicah – The Internal Audit Function and the ORSA.


2. 2. 2016

IIA je objavil predlog sprememb standardov, čas za pripombe je do 30. aprila 2016.


2. 2. 2016

Izšlo je novo dodatno navodilo Notranja revizija in druga obrambna linija (Internal Audit and the Second Line of Defense); dokument je dostopen tukaj.


2. 10. 2015

Na spletni strani IIA si preberite najnovejše poročilo CBOK o notranjem revidiranju v finančnem sektorju.


28. 9. 2015

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (odslej odbor) je 23. 9. 2015 sprejel predlog strategije sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (odslej sekcija) in ga daje v razpravo vsem zainteresiranim z željo, da bi bilo delo sekcije čim bolj dolgoročno usmerjeno in uravnavano, predvsem pa učinkovito in uspešno ter v strokovno zadovoljstvo vseh notranjih revizorjev v Sloveniji, ki si želijo profesionalno delo. Prosimo vas, da nam svoje pripombe posredujete najkasneje do 30. 10. 2015 na elektronski naslov barbara.bolcina@si-revizija.si.


28. 9. 2015

Izšli sta izvedbeni navodili 1000 – Namen, pristojnost, odgovornost in naloga ter 2110 – Upravljanje organizacije.
Originali dostopni na spletnih straneh IIA; slovenski prevodi v kratkem na strani pravila stroke sekcije notranjih revizorjev in v sklopu strani IIA – Slovenskega Inštituta.


27. 5. 2015

Na spletni strani IIA so objavljeni novi oz prenovljeni svetovalni napotki:

1300-1: Quality Assurance and Improvement Program, May 2015
1311-1: Internal Assessments, May 2015
1312-1: External Assessments, May 2015
1312-2: External Assessments: Self-assessment with Independent External Validation (SAIV), May 2015
1312-3: Independence of the External Assessment Team in the Private Sector, May 2015
1312-4: Independence of the External Assessment Team in the Public Sector, May 2015
1320-1: Reporting Results of the Quality Assurance and Improvement Program, May 2015
1321-1: Use of "Conforms with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing", May 2015
1322-1: Disclosure of Nonconformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), May 2015


9. 4. 2015

Novembra 2014 sprejeta evropska direktiva spreminja računovodsko direktivo iz leta 2013 glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. Zahteva razkritja pomembnih informacij o njihovih okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju, vključno s kratkim opisom poslovnega modela podjetja, opisom politik podjetja glede navedenih zadev, rezultati teh politik, glavnimi tveganji v zvezi z navedenimi zadevami in njihovim upravljanjem ter ključnimi nefinančnimi kazalniki.

Z njeno uvedbo v zakonodaje držav EU se širi obseg področij delovanja notranjih revizorjev, na kar je opozorila okrogla miza v organizacija ECIIA (Evropske konfederacije inštitutov notranjih revizorjev) in Parliament Magazine v Bruslju 31. marca letos, ki jo je vodil dr. Igor Šoltes (več tukaj) in ki se je je v imenu IIA – Slovenskega inštituta udeležila njegova članica Blanka Vezjak.

Na okrogli mizi je bil predstavljen pomen nefinančnega, trajnostnega, družbeno odgovornega in celovitega poročanja ter svetovalna vloga notranjih revizorjev pri spodbujanju njegovega uvajanja in izboljševanja ter pri dajanju zagotovil o ustreznosti in pravilnosti poslovanja in poročanja.


1. 12. 2014

SIR je Ministrstvu za finance poslal pripombe na predlog ZBan-2, ki se nanašajo na notranje revidiranje.


27. 11. 2014

IIA pripravlja raziskavo (survey), namenjeno pregledu stanja v finančnem sektorju.
Predlagamo, da sodelujemo v čim večjem številu!


20. in 21. 11. 2014

17. letna konferenca notranjih revizorjev

Uspešno smo izvedli 17. letno konferenco notranjih revizorjev. Na konferenci je bilo 139 udeležencev; s prispevki pa je sodelovalo 15 avtorjev: strokovnjakov s področja notranje revizije, IT področja, prava, davkov, poslovnega bontona. Nekateri prispevki, ki so bili predstavljeni na konferenci, so objavljeni v reviji SIR IUS 6/2014, predstavitve pa so objavljene na spletni strani sekcije notranjih revizorjev v rubriki strokovni prispevki.

Hvala vsem za povratne informacije, na osnovi vaših mnenj smo že oblikovali nekaj predlogov za seminarje in delavnice v 2015. Okvirni seznam bo kmalu dostopen med obvestili.

Vsem hvala za sodelovanje in udeležbo!


6. 11. 2014

Izšlo je novo strokovno navodilo Presojanje upravljanja organizacije v javnem sektorju.


6. 11. 2014

Izšel je nov dokument za javni sektor Usmeritev za revidiranje javnega sektorja, kadar to ni urejeno z zakonom.


5. 9. 2014

Izšlo je novo strokovno navodilo Upravljanje neprekinjenega poslovanja.


17. 7. 2014

Izšel je nov dokument za javni sektor.


27. 5. 2014

Objavljeno je novo strokovno navodilo Revidiranje protipodkupninskih in protikorupcijskih programov.


12. 5. 2014

Objavljen je slovenski prevod Celovitega okvira notranjega kontroliranja.


8. 5. 2014

Izšel je SIR*IUS 2/2014.


12. 2. 2014

Strokovni svet Inštituta je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poslal predlog dopolnitve ZGD, ki se nanaša na notranje revidiranje.


11. 2. 2014

COSO je izdal nov dokument.


23. 1. 2014

11. 2. 2014 bo prvo strokovno srečanje preizkušenih notranjih revizorjev ter preizkušenih računovodij in računovodij.
Pojasnili Strokovnega sveta Inštituta sta terminološki usklajeni z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, veljavnimi od 1. 1. 2013.

Na spletni strani UNP so objavljene Usmeritve za državno notranje revidiranje.


21. 1. 2014

Izšel je SIR*IUS 1/2014.


16. 12. 2013

IIA je pripravil okvir kompetenc za zaposlene v notranji reviziji.


22. 11. 2013

ECIIA je pripravila stališče o sodelovanju med notranjo in zunanjo revizijo.


14. in 15.11.2013

16. letna konferenca notranjih revizorjev

Verjamemo, da nas je letošnja konferenca NR navdihnila in da ste vsi lahko našli košček, ki ga boste lahko s pridom uporabili pri svojem delu, ste dobili idejo, kako bi lahko bili še boljši, ali pa samo potrditev, da ste na pravi poti in delate dobro.

Morda se vam je pri tem utrnila še kakšna dobra ideja, kaj si želite bolj poglobljeno slišati in predlogov niste uspeli zapisati na anketne liste. Odbor pripravlja program posvetovanj in praktičnih delavnic za naslednje leto, zato ste vljudno vabljeni, da pomagate pri oblikovanju le tega.

Morda pa ste si ob poslu šanju predavateljev mislili, da bi tudi vi lahko kaj pametnega povedali, kar bo koristilo še drugim. Vljudno vabljeni, da se pridružite družbi predavateljev. Se vidimo naslednje leto.


26. 9. 2013

V odboru sekcije preizkušenih notranjih revizorjev smo se odločili za manjše spremembe spletne strani, ki je namenjena aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem. Le aktivni preizkušeni notranji revizorji lahko dostopate do zaključnih del, ki so objavljena v e-obliki, do strokovnih gradiv in do informacij s sej odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev. Do zaklenjenih strani dostopate z geslom, ki ga sicer že uporabljate za zaprte strani SIRa.


24. 9. 2013

Strokovni svet SIR je na seji 17. 6. 2013 sprejel Pravilnik o izvajanju izpitov.


19. 11. 2012

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev so bili dne 15. novembra v Podčetrtku v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

1. Dr. Franc Koletnik,
2. Milan Jagrič,
3. Andreja Rahne,
4. Martina Toman Pfajfar in
5. Mag. Blanka Vezjak.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 23. 11. 2012. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


20. 9. 2012

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 5. novembra 2012 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 15. novembra 2012 ob 13.15.

Ljubljana, 20. 9. 2012

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo