Konzultacije DNR in PDNR

Preizkušeni državni notranji revizor

Predmeti:
1. Notranje revidiranje – nadaljevanje
2. Revizija postopkov poslovodenja
3. Vodenje Notranjrerevizijske službe

Državni notranji revizor

Predmeti:
1. Zakonodaja na področju javnih financ
2. Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju
3. Notranje revidiranje – uvod
4. Upravljanje s tveganji in notranje kontrole


Prosimo vas, da predavateljem ne postavljate splošni vprašanj, odgovore nanje najdete v gradivu.
Na konzultacijah so vam predavatelji na voljo, da vam pomagajo pri razumevanju in razjasnjevanju morebitnih dilem, ki so se vam pojavile pri študiju.

Navodila za komentiranje pri konzultacijah

Podrobna navodila o postopku komentiranja.

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj nam, prosimo, pošljite neposredno sporočilo preko portala SIS ali na naslov info@si-revizija.si.