Obrazci

Pooblaščeni revizorji in revizorji v izobraževanju pridobijo znanja, potrebna za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog. Ker pa izdaja v skladu z zakonom o revidiranju revizorjem in pooblaščenim revizorjem dovoljenje za opravljanje nalog podeljuje revizijski svet, morajo vsi, ki so končali ustrezno izobraževanje v okviru Inštituta, na revizijski svet nasloviti

Zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja dve leti od izdaje. Njegov imetnik lahko vloži zahtevek za podaljšanje, če predloži dokazila, da je v dveh letih opravil najmanj 80 ur dodatnega izobraževanja (Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljševanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščene revizorje). Vsi, ki želijo dovoljenje podaljšati in izpolnjujejo omenjene pogoje, morajo na revizijski svet nasloviti

Zahtevek za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

 

Pooblaščeni revizorji, ki želijo opravljati storitve revidiranja kot samostojni revizorji v skladu z zakonom o revidiranju, morajo na revizijski svet nasloviti

Zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja

z ustreznimi prilogami, ki so navedene na njem.

 

Oseba, ki je zaključila izobraževanje za strokovni naziv revizor mora za vpis v register izpolniti naslednji obrazec:

Zahtevek za vpis imetnika naziva v register

 

Osebe, ki imajo strokovni naziv revizor in se želijo vpisati v seznam aktivnih imetnikov strokovnega naziva, morajo izpolniti

Zahtevek za uvrstitev na seznam aktivnih revizorjev