20. letna konferenca notranjih revizorjev

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
23. 11. 2017 do 24. 11. 2017

20. letna konferenca notranjih revizorjev

Lokacija: Kongresni center Thermana Park Laško

 

Vabilo

Notranje revidiranje se zaradi nenehnih sprememb v okolju razvija vedno hitreje. Od notranjih revizorjev se pričakuje vedno več. Poznali naj bi vse makroekonomske trende, strategijo organizacije, znali naj bi prepoznavati ključna tveganja, razumeti moramo deležnike, osnove avtomatizacije. Ali to pomeni, da prehajamo iz evolucije v revolucijo? Bomo morali tudi pri svojem delu posegati po popolnoma novih pristopih? Ali pa mogoče še vedno zadošča poznavanje strokovnih podlag za delo, pripravljenost na učenje in uporaba osnovnih notranjerevizijskih načel?

Odgovore bomo iskali na jubilejni 20. konferenci!

 

Program

Četrtek, 23. novembra 2017

9.00–9.30 Uvod in podelitev certifikatov  
9.30–10.00 Novosti pri pravilih notranjega revidiranja Tina Toman Pfajfar
10.00–10.30 Nazaj k osnovam (ali znova k enostavnemu in najpomembnejšemu) Lea Stopar
10.30–11.00 Strateška notranja revizija: mit ali realnost? mag. Matej Drašček
11.00–11.30 Odmor  
11.30–12.00 Skupne notranjerevizijske službe – priložnost za razvoj notranjega revidiranja v javnem sektorju dr. Erna Štefe
12.00–12.30 Iskanje optimalne rešitve za digitalni uspeh in preživetje v 21. stoletju Goran Juroševič
12.30–13.00 Mnenje notranjega revizorja kot dokaz v pravdnem postopku in revizorjeva odgovornost dr. Urška Kežmah
13.00–15.00 Odmor za kosilo  
15.00–15.30 Notranji revizorji: pregled ugotovitev iz nekaterih raziskav o njih mag. Daniel Zdolšek
15.30–16.00 Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016) kot stična točka med notranjim revizorjem in računovodjo Miha Kranjc
16.00–16.30 Razvoj notranjega revidiranja v svetu in slovenska realnost. mag. Polona Pergar Guzaj
16.30–17.00 Odmor  
17.00–18.00

Okrogla miza: Evolucija ali revolucija?
Moderator dr. Marjan Odar z gosti: mag. Polona Pergar Guzaj (predsednica IIA – Slovenskega inštituta.), Dušan Sterle (direktor Urada RS za nadzor proračuna), mag. Sibil Svilan (predsednik uprave SID banke d.d.) in mag. Andrej Šercer(član NS)

 
18.00–19.00 Literarni večer z Deso Muck Desa Muck, Miha Kranjc
20.00 Večerja in družabno srečanje  

 

Petek, 24. novembra 2017

9.00–9.30 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji mag. Tomaž Košak
9.30–10.00 Četrta industrijska revolucija mag. Mitja Jermol
10.00–10.30 Evolucija – Razvoj notranje revizije v Skupini Gorenje Uroš Lajovic
10.30–11.00 Odmor  
11.00–11.30 Neodvisnost notranjerevizijske stroke – pogled zunanjega revizorja Jasmina Mandžuka
11.30–12.00 Razmišljanje, hitro in počasno – za notranje revizorje mag. Blanka Vezjak
12.00–13.00 Kako upravljati svoje sodelavce? Anja Križnik Tomažin
13.00–13.15 Zaključek konference  

 

Udeležnina

Konferenca bo v Kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelih Thermana Park Laško – superior in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo prek spletne strani ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo Vas, da čim prej rezervirate sobo in navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena enoposteljne sobe, z zajtrkom, na dan v hotelu Thermana Park Laško 60,00 € in hotelu Zdravilišče Laško 50,00 €. Priporočamo vam, da sobe rezervirate čim prej!

V četrtek, 23. novembra 2017, bo družabni večer v prostorih hotela Thermana Park Laško.

Na konferenco se prijavite s prijavnico. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 14. novembra 2017 prek spletne strani. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 20. letno konferenco notranjih revizorjev znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (20-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi družabna večerja v četrtek, 23. novembra 2017. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4595-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Oznaka konference:
– za pooblaščene revizorje: B
– za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava