20 letna konferenca računovodij

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
18. 5. 2017 do 19. 5. 2017

Lokacija: Hotel Radin, Radenci

 

Vabilo

Če ste računovodja ali pa se pri svojem delu dnevno srečujete z računovodenjem, davki in sorodnimi dejavnostmi, se morate jubilejne 20. letne konference računovodij zagotovo udeležiti. Konferenca je odprta za vse in namenjena vsem, ki želijo biti na tekočem z najnovejšimi dognanji na področju računovodske stroke. Program smo sestavili tako, da se aktualne teme teorije računovodenja in najpogostejša vprašanja pri uporabi slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov dopolnjujejo s posebnostmi računovodenja in vprašanji, tesno povezanimi z računovodenjem, saj bomo obravnavali tudi druga področja, s katerimi se sodobni računovodja vsakodnevno srečuje pri svojem delu.

Posebej bi radi poudarili tudi potrjeno udeležbo državnega sekretarja Ministrstva za finance, ki nas bo seznanil s pričakovanimi novostmi na področju plačevanja dajatev.

 

Kraj

Prenočišče si lahko rezervirate v hotelu Radin po telefonu (02) 520-27-20 ali (02) 520-27-22 od 7. do 18. ure ali po e-pošti info@zdravilisce-radenci.si. V hotelu so nas posebej opozorili, da je treba sobe rezervirati čim prej; povedati morate tudi, da ste udeleženci 20. letne konference računovodij. Za naše udeležence znaša nočitev z zajtrkom v hotelu Radin 43,00 € v dvoposteljni sobi in 62,00 v enoposteljni sobi.
Obrazec za rezervacijo hotelske sobe ...

V četrtek, 18. maja, bo družabna večerja v restavraciji hotela.

 

Program
Četrtek, 18. maja 2017
8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Mihael Kranjc, predsednik Sekcije računovodij in preizkušenih računovodij
9.15–10.00 Novi SRS 2016 in druge aktualnosti računovodenja
dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
10.00–10.45 Prihodki po novem MSRP 15
Gregor Kovačec in mag. Robert Horvat
10.45–11.15 Odmor
11.15–12.00 Najemi po novem MSRP 16
dr. Barbara Mörec, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
12.00–12.45 Podjetje kot bistveni element poslovnih kombinacij (združitev) po SRS 2016 in MSRP 3
mag. Saša Jerman, Jerman&Bajuk, d. o. o.
12.45–14.45 Odmor za kosilo
14.45–15.30 Izzivi digitalizacije poslovanja – sektor države
mag. Jurij Bertok, direktor Direktorata za informatiko Ministrstva za javno upravo
15.30–16.15 Izzivi digitalizacije poslovanja – e-računi, računovodenje v oblaku, vloga računovodje v obdobju digitalizacije – zasebni sektor
Marija Tomc Muc, Biro Bonus, d. o. o. in Biljana Mikača, Konto, d. o. o.
16.15–16.45 Odmor
16.45–18.15 Predstavitev stanja na področju razvoja enotne poslovne točke in aktivnosti v zvezi s poenostavitvami poročanja poslovnih subjektov – napredek
Mihael Kranjc, Saša, d. o. o., vodja okrogle mize
mag. Mojca Kunšek, direktorica, AJPES
mag. Janko Preac, Uprava za davke, FURS
Matija Kodra, vodja Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost, Ministrstvo za javno upravo
18.15–19.00 "Moja izkušnja z računovodjo ali računovodje so z Marsa, umetniki smo z Venere"
Desa Muck
19.45 Družabna večerja
   
Petek, 19. maja 2017
8.30–9.15 Novosti v pavšalni obdavčitvi, poenotenju zavarovalnih osnov za prispevke in druge aktualnosti obdavčevanja (EKO davčna reforma)
Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance
9.15–10.00 Izpolnjevanje REK obrazcev – kdaj, katere in kako
Zinka Prunk, Finančna uprava Republike Slovenije
10.00–10.45 Retroaktivna veljavnost popravkov računov in DDV
Mojca Bartol Lesar, Leitner + Leitner, d. o. o.
10.45–11.15 Odmor
11.15–12.00 Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih podjemnih pogodb (pogodb o opravljanju strokovnih storitev, npr. računovodskih, davčnosvetovalnih …)
mag. Igor Strnad, višji sodnik, Višje sodišče v Mariboru
12.00–12.45 Postopki prisilne izterjave davčnih dolgov
Sabina Koselj, Finančna uprava Republike Slovenije
12.45–13.30 Določanje in reševanje presežnih delavcev po ZDR-1 in izplačilo odpravnin, problematika dokazovanja pri odpuščanju zaradi nesposobnosti
Katja Čoh Kragolnik, Inšpektorat Republike Slovenije za delo

 

Cena

Na konferenco se lahko prijavite najkasneje do 8. maja 2017 s prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju Vaše prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino za 20. letno konferenco računovodij boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na delavnico veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 18. maja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4562-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 15 ur.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava