21. letna konferenca računovodij

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
17. 5. 2018 do 18. 5. 2018

20. letna konferenca računovodij

Lokacija: Thermana Park Laško

 

Vabilo

Računovodstvo že dolgo ni več le spremljanje in obdelovanje podatkov in informacij o poslovnih dogodkih. Sodobni računovodja mora poleg klasičnega računovodenja, obračunavanja davkov in drugih dajatev ter pripravljanja raznih poročil za lastnike, državo in različne deležnike  obvladovati še vrsto drugih veščin. Pri svojem delu se vsak dan srečuje z vrsto novih zahtev in tudi izzivov, ki jih prinaša tehnološki napredek. Vse te teme bomo obravnavali na 21. letni konferenci računovodij. Če želite biti seznanjeni z najnovejšimi aktualnimi vprašanji računovodenja, se morate konference zagotovo udeležiti. Konferenca je odprta za vse, nanjo pa še posebej vabimo vse tiste, ki se morda preteklih konferenc iz takih ali drugačnih razlogov niste udeležili. Pridite in se nam pridružite. Program smo sestavili tako, da se aktualne teme teorije računovodenja in najpogostejša vprašanja pri uporabi slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov dopolnjujejo s posebnostmi računovodenja in vprašanji, tesno povezanimi z računovodenjem, saj bomo obravnavali tudi druga področja, s katerimi se slovenski računovodja vsakodnevno srečuje pri svojem delu.

 

Predavatelji

Mihael KranjcMihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstva in revizije. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v okviru računovodskega servisa Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je.

Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je trenutno predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS ter član Odbora preizkušenih davčnikov. Je pobudnik uvedbe in soavtor Enotnega kontnega načrta, katerega nadaljevanje so z novimi SRS 2016 uvedene poenotene sheme računovodskih izkazov za različne vrste organizacij.

Dr. Marjan OdarDr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od ustanovitve je direktor Slovenskega inštituta za revizijo ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.

Kot glavni avtor je aktivno sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006, je tudi predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

Mag. Robert HorvatMag. Robert Horvat je predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik študijske usmeritve Računovodstvo in davščine visokošolskega strokovnega programa Poslovna ekonomija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi član Komisije za Slovenske računovodske standarde pri Slovenskem inštitutu za revizijo, avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov o računovodenju in reviziji ter nosilec več študijskih predmetov s tega področja.

Dr. Urban SedlarDr. Urban Sedlar je raziskovalec in predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s področjem informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zlasti z računalništvom v oblaku, sistemi za obdelavo velikih količin podatkov, aplikacijami interneta stvari ter z blokovnimi verigami. Sodeluje pri več evropskih in nacionalnih projektih ter je soavtor 7 patentov in številnih člankov v uglednih revijah.

Mojca PrelesnikMojca Prelesnik je avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva ...). Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, menedžerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.  Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko.

Dr. Barbara MörecDr. Barbara Mörec je preizkušena računovodkinja in docentka s področja računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje računovodsko poročanje, ter aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo to problematiko. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov s tega področja.

Biljana MikačaBiljana Mikača je univ. dipl. ekon. in aktivna preizkušena računovodkinja. Od leta 2016 je tudi članica Odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij. Svojo profesionalno pot na področju računovodstva je začela leta 2002 v podjetju Konto, d. o. o., kjer je zaposlena še danes in že nekaj let opravlja funkcijo vodje računovodskega servisa. Kot vodja večjega računovodskega servisa se poleg organizacijskih in drugih vodstvenih izzivov dnevno sooča s številnimi vprašanji s področja računovodenja, obdavčevanja, delovnopravnih zadev in jih uspešno razrešuje.

Tončka Lesjak, računovodkinja, je vpisana v register aktivnih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je že drugi mandat članica Odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij. Svoje dolgoletne praktične izkušnje dopolnjuje s stalnim strokovnim izobraževanjem.  Kot direktorica  računovodskega servisa se dnevno srečuje z  izzivi v vseh fazah računovodenja, davčnega in delovnopravnega področja za gospodarske družbe, javne in zasebne zavode ter društva.

Mojca Bartol LesarMojca Bartol Lesar je mag. posl. ved in dela kot direktorica in davčna svetovalka pri mednarodni družbi Leitner + Leitner, d. o. o. Specializirana je za svetovanje na področju DDV-ja, predvsem v mednarodnih transakcijah. Ima več kot 10 let izkušenj s svetovanjem mednarodnim podjetjem in korporacijam. Pri delu redno sodeluje v čezmejnih projektnih skupinah in vodi projekte skrbnih pregledov. Je zunanja predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, redno pa objavlja tudi članke z davčnega področja in predava na konferencah Slovenskega inštituta za revizijo.

Mag. Mojca KoderMag. Mojca Koder je višja vodja forenzičnih storitev v slovenski pisarni PwC ter nekdanja višja kriminalistična inšpektorica. Je tudi predsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija ter akreditirana predavateljica za prevare in forenzične preiskave na Visoki šoli za računovodstvo. Ima bogate izkušnje s področja forenzičnih projektov v Sloveniji in ostalih državah regije, vključno s forenzičnimi preiskavami, podporami v pravdnih postopkih, projekti preprečevanja in upravljanja tveganj prevar, preiskovalnimi skrbnimi pregledi, projekti s področja korporativnih preiskav in projekti preveritve skladnosti, vključno s skladnostjo z ameriško zakonodajo s področja preprečevanja korupcije. Največ forenzičnih projektov je izvedla v bančništvu.

Anja Križnik TomažinAnja Križnik Tomažin je univ. dipl. ekon.,  strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coachinja ter SDI mojstrica. Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame, da se vsi potenciali skrivajo v nas samih. Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju javnega nastopanja in komuniciranja so rezultat njene 14 let dolge uspešne kariere televizijske voditeljice, 10 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih 6 letih. Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja ter osebne in poslovne rasti.

Saša JermanSaša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Zaposlena je bila v mednarodni revizijski družbi KPMG in na Slovenskem inštitutu za revizijo, leta 2007 je ustanovila družbo za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk, d. o. o., je solastnica in direktorica družbe, vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.

Je predsednica Odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

Vesna Milanovič, sekretarka na Ministrstvu za finance, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja,  zaposlena na Ministrstvu za finance, Direktoratu za javno računovodstvo, Sektorju za razvoj sistema javnega računovodstva.

V okviru svojih del in nalog pripravlja ključne sistemske rešitve na področju zakonodaje računovodstva javnega sektorja, sodeluje pri pripravi sistemskih rešitev, ki urejajo področje proračuna države in občin, zakladniških operacij države ter premoženja države in občin, je predstavnica Slovenije pri Evropski komisiji, v delovni skupini Task Force EPSAS v okviru EUROSTAT-a, ki je ustanovljena z namenom sprejetja EPSAS-a – Evropskih računovodskih standardov za javni sektor. Sodeluje pri reševanju vprašanj s področja javnih financ in opravlja druge najzahtevnejše naloge pri vodenju Direktorata.

Manja Kralj, inšpektorica svetnica, univ. dipl. prav., je zaposlena na Ministrstvu za finance, Finančni upravi Republike Slovenije, Generalnem finančnem uradu, Upravi za nadzor.

Ima večletne izkušnje vodenja notranjeorganizacijskih enot in vodenja ter sodelovanja v projektnih in delovnih skupinah na področju finančnih nadzorov.  V okviru vodenja oddelka za finančni nadzor s področja davkov načrtuje, organizira, usmerja in skrbi za koordinacijo pri izvajanju finančnega nadzora. Nadzira in kontrolira delo notranjih organizacijskih enot ter zagotavlja strokovno pomoč in izvaja usposabljanja z delovnega področja finančnega nadzora davkov. Samostojno oblikuje sistemske rešitve, pripravlja zahtevne analize, informacije, poročila in druga gradiva.

Mag. Blaž PateMag. Blaž Pate, univ. dipl. prav., je odvetnik, specializiran za davčno pravo. Opravil je magistrski študij mednarodnega davčnega prava na dunajski univerzi. Na področju mednarodnega gospodarsko-davčnega prava ima bogato strokovno znanje in izkušnje, ki jih je nabiral v odvetniških pisarnah in mednarodni davčnosvetovalni družbi. Objavlja članke v domačih in tujih publikacijah ter sodeluje pri izvedbi strokovnih predavanj. Tako je med drugim kot soavtor objavil knjigo Le societá holding nell`Unione (Italija), The relevance of WTO Law for Tax Matters (Avstrija) in Recent Tax Treaty Developments (Avstrija). Je avtor več člankov na temo davčnega prava in predsednik IFA – Branch Slovenia.

 

Kraj

Konferenca bo v Kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško – superior in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo prek spletne strani ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo Vas, da ob rezervaciji navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško 70,05 € in hotelu Zdravilišče Laško 57,75 €.

V četrtek, 17. maja, bo družabna večerja v restavraciji hotela.

 

Program
Četrtek, 17. maja 2018
8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.15

Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Mihael Kranjc, predsednik Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij

9.15–10.00

Aktualne novosti na področju računovodenja 
dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo

10.00–10.45

SRS 15 (2019) Prihodki po novem ...
mag. Robert Horvat, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

10.45–11.30 Odmor
11.30–12.15

Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo)
Mojca Bartol Lesar, Leitner & Leitner

12.15–13.00

Uredba EU – Nova pravila o varstvu osebnih podatkov v EU – vpliv na delo računovodij, računovodskih servisov in IT-podpore
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije

13.00–15.00 Odmor za kosilo
15.00–15.45

Kako določiti diskontno stopnjo pri najemih po MSRP 16
dr. Barbara Mörec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

15.45–16.30

Odpisi in slabitve terjatev do družbenikov, fizičnih oseb
Biljana Mikača, Konto, d. o. o., in Tončka Lesjak, Certera, d. o. o.

16.30–16.45 Odmor
16.45–17.30

Preiskovanje računovodskih prevar
mag. Mojca Koder, PriceWaterhouseCoopers, d. o. o.

17.30–18.15

Javno nastopanje računovodij
Anja Križnik Tomažin, Anfima, d. o. o.

19.30 ... Družabna večerja
   
Petek, 18. maja 2018
9.00–9.45

Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
mag. Saša Jerman, Jerman&Bajuk, d. o. o.

9.45–10.30

Aktualne novosti na področju računovodenja javnega sektorja
Vesna Milanović, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo

10.15–11.00

Blockchain in izzivi "virtualnega sveta"
dr. Urban Sedlar, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

11.00–11.30 Odmor
11.30–12.15

Zaznane kršitve v inšpekcijskih nadzorih
Manja Kralj, FURS, Generalni davčni urad

12.15–13.00

Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije, v tujini in RS
mag. Blaž Pate, llm, Odvetniška pisarna Blaž Pate, d. o. o.

13.00 Zaključek konference

 

Cena

Na konferenco se lahko prijavite najkasneje do 8. maja 2018 s prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani www.si-revizija.si, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino za 21. letni konferenci računovodij boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 17. maja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4719-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava