22. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
6. 6. 2019 do 7. 6. 2019

22. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Lokacija: Kongresni center Portus, Portorož

 

Vabilo

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost. Kaj je to? Večina med nami je bila vzgojena v idealu "homo economicusa" oz. gospodarnega človeka. In kakšni naj bi bili v tej vlogi? Pusti,  dolgočasni in predvsem egoistični. Gospodarni človek se ravna tako, kot ga vodi osebna korist. Gospodarni človek skuša doseči največjo možno zadovoljitev. Gospodarni človek se odziva na spodbude z vidika dobička. Gospodarni človek reagira v skladu s svojimi egoističnimi preferencami ... Človeka malo zmrazi. Smo res taki egoistični človeški roboti? Hvala bogu, niti v Bogastvu narodov (in še manj v Teoriji moralnih občutij) niti pri Adamu Smithu ne bomo našli trditve, da so vsi posamezniki sebične riti. Seveda, saj gospodarni človek ni opis tega, kakšen je človek, niti, kakšen naj bi bil idealno. Smith meni, da naša večerja ni odvisna od dobronamernosti mesarja, peka in pivovarja, ampak od njihove skrbi za lastni interes. No, pa smo tam. Smo za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost neposredno motivirani preko cene in dobička? Seveda ne. Družbena odgovornost pomeni etično ravnanje v razmerju do zaposlenih, okolja, skupnosti ter kupcev in dobaviteljev. Po raziskavah je več kot polovica vprašanih pripravljena plačati več za izdelke iz družbeno odgovornih podjetij. Še posebej milenijci. Prihaja torej drugačen "zeitgeist". Gospodarni človek leži na parah, ocenjevalci pa še vedno mislimo, da gre za pomoto. V družbi, kjer je mladim kredit postal način življenja in prekarnost način preživetja, je za vse nas bolje, da našega gospodarnega človeka s spoštovanjem čim prej pokopljemo, preden se nam dokončno ne usmradi. In to je motivacijski vžigalnik naše konference. Woody Allen je rekel, da je 80 odstotkov uspeha že to, da se pojaviš. Mi mislimo drugače. 100 odstotkov uspeha je, če se pojaviš na naši konferenci in z nami skupaj razmisliš o "zeitgeistu" trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, ki nam počasi, a vztrajno obračata na glavo celotno stroko ocenjevanja. 

Se vidimo. Ne 80-odstotno, ampak 100-odstotno!

 

Predavatelji

Mag. Tomaž KošakMag. Tomaž Košak je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letu 1995 se je zaposlil v Banki Slovenije, kjer je od leta 1998 opravljal naloge samostojnega analitika v Analitsko-raziskovalnem centru. V letu 2000 je bil imenovan za pomočnika direktorja Analitsko-raziskovalnega centra, v letu 2004 pa za direktorja oddelka Finančna stabilnost, sedanji oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna  politika. Od leta 2007 je bil član več odborov v ESCB-ju (BSC, ATC, FSC) in v letih 2010 do 2013 tudi član EFC-ja, delovnega telesa ECOFIN ter od 2009 član odbora CMF-ja pri OECD-ju. Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja finančnih storitev v RS, katere naročnik je bilo Ministrstvo za finance RS v 2001. Njegova bibliografija obsega od strokovnih referatov do raziskovalnih nalog, objavljenih v domači strokovni literaturi in tujini.

Adriana Rejc BuhovacAdriana Rejc Buhovac je redna profesorica za strateški management na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je strokovnjakinja na področju razvijanja in uresničevanja korporativnih, poslovnih in funkcijskih strategij ter na področju družbene odgovornosti oziroma trajnostne naravnanosti poslovanja.

Je avtorica vrste znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja strategij trajnostne naravnanosti, med drugim Managing Social, Environmental and Financial Performance Simultaneously (Long Range Planning), Solving the Sustainability Implementation Challenge and Why Nike Kicks Butt in Sustainability (Organizational Dynamics). V soavtorstvu z Marcom J. Epsteinom (Rice University) je napisala knjigo o najboljših svetovnih praksah na področju razvijanja in uresničevanja trajnostnih strategij Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts, Revised Second Editon(Greenleaf Publishing Ltd. & Berrett-Koehler Publishers Inc.).

Dr. Miha PraznikDr. Miha Praznik je prepoznaven slovenski strokovnjak na področju energijsko visoko učinkovitih stavb. Prvo desetletje strokovnega in znanstvenega dela je posvetil razvoju energetskega svetovanja v Sloveniji, energetskim pregledom stavb ter optimiranju tehnologij za energetsko učinkovitost stavb ter uporabo obnovljivih virov energije. V drugem desetletju je fokusiran na projektiranje in izvedbo prvih domačih projektov za celovite energetske prenove ter novogradnje v pasivni tehnologiji. V tem obdobju je vodja nacionalne mreže za energetsko svetovanje, vodja programa za usposabljanje energetskih svetovalcev, predavatelj v programih usposabljanja izdelovalcev energetskih izkaznic, energetskih menedžerjev in upravnikov stavb. V tretjem desetletju nadaljuje strokovno in znanstveno delo na različnih projektih: specializiran je za področje uporabe sodobnih metod v projektiranju stavb in simulacijskih orodij za področje energetskih performans stavb, toplotnega odziva in ostalih parcialnih področij. Na znanstvenem področju je aktiven pri optimiranju konceptov ter hierarhiji vplivnih parametrov za energijsko visoko učinkovite in trajnostne stavbe. Sodeluje pri številnih projektih novogradenj in celovitih energetskih prenov stanovanjskih in javnih stavb, za katere veljajo zahteve za visoko učinkovitost, racionalnost in kakovost.

Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani na temi energetskih pregledov stavb, magistriral pa na isti fakulteti na temi prenosa toplote in energijske učinkovitosti v stavbah. Doktoriral je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani s temo kvalitativnih parametrov za energijsko visoko učinkovite stavbe. Objave posameznih strokovnih, znanstvenih in ostalih referenčnih del so dostopne na spletu, prav tako profil predavatelja.

Uršula Menih DoklUršula Menih Dokl, MBA, je strokovnjakinja za komuniciranje v Skupini Gorenje. Ima bogate mednarodne izkušnje in praktična znanja na področju odnosov z različnimi javnostmi (mediji, zaposlenimi, vlagatelji, lokalno in širšo skupnostjo). Njeno poslanstvo temelji na spodbujanju odprtega, preglednega in inovativnega komuniciranja, prek katerega se gradi ugled družbe, izboljšujeta prepoznavnost in percepcija blagovne znamke ter krepijo vrednote Skupine Gorenje med zaposlenimi.

Skladno s politiko trajnostnega razvoja je Gorenje naredilo tudi pomembne korake k celovitemu poročanju. Pri tem s konceptom ustvarjanja vrednosti izkazuje neločljivo povezanost med poslovnim modelom, uresničevanjem trajnostnega poslovanja, obvladovanjem tveganj in osredotočanjem na proces ustvarjanja vrednosti za deležnike na kratek, srednji in dolgi rok.

Prizadevanja za odličnost v komuniciranju Skupine Gorenje so bila večkrat opažena in nagrajena.

Ignac ZavršnikIgnac Završnik je predsednik Društva eMobilnost Slovenija. Od leta dalje 2003 se ukvarja z eMobilnostjo. Je zagovornik energetske samozadostnosti v povezavi s prehodom v nizkoogljično družbo na področju prometa ter avtor številnih zapisov na temo eMobilnosti.

Blaž ŠterkBlaž Šterk je leta 2001 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključenem študiju se je zaposlil v mednarodnem svetovalnem podjetju KPMG v oddelku finančnega svetovanja, kjer je deloval večinoma na projektih skrbnih pregledov poslovanja in ocen vrednosti podjetij iz različnih panog v regiji. Vzporedno se je izobraževal pri Slovenskem inštitutu za revizijo in pridobil naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Poslovno pot je nadaljeval v okviru skupine Poteza kot vodja oddelka podjetniških financ. Po ustanovitvi družbe Interenergo v letu 2007 se je pridružil vodstveni ekipi in od takrat soustvarjal njeno rast in razvoj, najprej kot izvršni direktor za finance in organizacijo, kasneje kot prokurist in od januarja 2018 kot direktor. Interenergo je mednarodna gospodarska družba, ki se ukvarja s trgovanjem z električno energijo, vlaganji v izgradnjo energetskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter energetskimi storitvami.

Matej FegušMatej Feguš je večinski lastnik in direktor podjetja Donar, d. o. o., enega najbolj priznanih slovenskih proizvajalcev pohištva, ki je kupce na globalni ravni prepričalo s trajnostnim oblikovanjem, uporabo industrijskega odpada kot materiala prihodnosti ter poslovno etiko. Podjetje s trajnostnim načrtovanjem izdelkov na mednarodnem trgu dobiva vedno večjo prepoznavnost in je izbrano za  primer dobre prakse na področju krožnega gospodarstva v EU-ju in LAC-u.

Številne mednarodne nagrade s področja oblikovanja (Red DOT, German Inovation award, EUIPO design finalist) ter področja trajnosti (Green Product award winner) jih uvrščajo med trendsetterje na področju trajnostnega načrtovanja.

Kot mentor deluje v številnih programih (Goodbiz, CEED, Reinovator, PKP idr), kjer prinaša bogate izkušnje z gradnjo odnosov zaupanja s strankami, poslovnimi partnerji ter razumevanje trajnostnih vzorcev potrošnje in vključujoče družbe.

Poleg številnih nagrad in priznanj je sodeloval tudi v skupini za pripravo Strategije Slovenije 2050, bil finalist izbora Gazele 2015 ter leta 2014  prejel nagrado za CEED globalnega podjetnika leta.

Mag. Karin LušnicMag. Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij Slovenskega inštituta za revizijo in Accredited Senior Appraiser pri American Society of Appraisers. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij. V obdobju 1999–2006 je bila zaposlena v podjetju KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., kjer je delala na področju finančnega svetovanja (Financial Advisory Services) in pridobila izdatne izkušnje pri delu z vodilnimi regijskimi korporacijami ter sodelovala pri številnih lokalnih in mednarodnih projektih. Od leta 2008 do marca 2018 je bila lastnica in vodja podjetja KLBV, d. o. o., ki je bilo na slovenskem trgu prepoznavno po segmentu priprav ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledih. Marca 2018 se je pridružila družbi BDO Svetovanje, d. o. o., kjer je kot partnerica zadolžena za področje poslovnih financ.

Maruša HauptmanMaruša Hauptman, prokuristka in partnerica v družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka, licencirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo in od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Vodi in izvaja revizije računovodskih izkazov podjetij v domači in tuji lasti, in sicer s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva, bančništva in energetike, ki svoje računovodske izkaze pripravljajo skladno z MSRP-ji ali skladno s SRS-ji. Izvajala je vrsto skrbnih finančnih pregledov družb s področja  storitvenih dejavnosti, zavarovalništva in industrije tako v Sloveniji kot v tujini, prav tako pa je izvedla več posebnih revizij in forenzičnih pregledov, povezanih z gospodarskimi prevarami v podjetjih. Pri ACCA je pridobila certifikat IFRS s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, prav tako je pridobila licenco CFE za preizkušeno preiskovalko prevar. Je članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE ter slovenskega društva preiskovalcev prevar. Zadnjih nekaj let redno predava na internih in eksternih seminarjih s področja računovodskih standardov, predvsem MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 16 – Najemi. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov in avtorica več člankov s področja računovodskih standardov, analize podjetij, gospodarskih prevar in priprave letnih poročil.

Mag. Ivan Kebrič je zaključil šolanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, kjer se je ukvarjal predvsem s kvantitativnimi in makroekonomskimi analizami. Leta 1987 je tudi magistriral na Ekonomski fakulteti.

Z osamosvojitvijo Slovenije je bila povezana tudi privatizacija družbene lastnine, kar je povzročilo hiter razvoj področja ocenjevanja vrednosti podjetij. S tem področjem se je Ivan Kebrič ukvarjal od leta 1991. Je tudi predavatelj pri predmetu Ocenjevanje vrednosti podjetij  in avtor več člankov ter referatov, s katerimi pogosto sodeluje na konferencah ocenjevalcev vrednosti.

Mag. Boris TumaMag. Boris Tuma MRICS, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, direktor RE/MAX Commercial, je strokovnjak na področju poslovnih nepremičnin z več kot 20-letnimi izkušnjami na različnih vodstvenih položajih v mednarodnih finančnih družbah. Več let je vodil slovensko izpostavo Erste Group Immorent, katere glavna dejavnost je bila financiranje nepremičninskih projektov ter razvoj lastnih projektov. Kasneje je opravljal različne vodilne funkcije v avstrijski HETI in slovenskem DUTB-ju, kjer je bil zadolžen za prodajo težko prodajljivih nepremičnin. Je direktor in soustanovitelj družbe RE/MAX Commercial, nepremičninske agencije, specializirane za svetovanje pri transakcijah s poslovnimi nepremičninami. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri SIR-u in član RICS-a.

Jure KernJure Kern, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, direktor družbe K 3 Kern, d. o. o., deluje na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin in nepremičninskega posredovanja. Je član odbora ocenjevalcev vrednosti pri SIR-u ter član izpitne komisije za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

Dr. Dušan ZupančičDr. Dušan Zupančič je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Je partner in prokurist v družbi SVING konzultanti, d. o. o., Ljubljana. Ukvarja se z vrednotenjem, tehničnimi skrbnimi pregledi, ocenami investicij in študijami izvedljivosti na področju graditeljstva. Je sodni izvedenec in cenilec za področje gradbeništva in nepremičnin. Bil je učitelj na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Poklicno je v letih 2005–2008 sodeloval v nepremičninskih skladih na Hrvaškem, kjer je bil tudi član nadzornega sveta Terre Mediterranee iz Pule. Je svetovalec številnih kapitalskih in investicijskih družb ter občasni zunanji sodelavec podjetij za upravljanje in vrednotenje nepremičnin iz Avstrije, Nemčije in Velike Britanije. Ima več kot 30 let prakse in delovnih izkušenj.

Dean MikoličDean Mikolič je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, direktor in ustanovitelj P&S CAPITAL, podjetnik že več kot 29 let, odkar je pridobil univerzitetno izobrazbo na Ekonomski fakulteti. Ima številne vodstvene izkušnje na področju vrednotenja podjetij, svetovanja pri nakupih in prodajah podjetij in slabih (nedonosnih) bančnih terjatev, prestrukturiranja podjetij, strateškega svetovanja in upravljanja zasebnega kapitala.

Opravil je več kot 1.400 projektov vrednotenj podjetij in sodeloval pri več kot 100 transakcijah v Sloveniji, BiH, Srbiji, Makedoniji, Ukrajini, Albaniji, Romuniji, Bolgariji, Avstriji, Španiji, Italiji ter na Hrvaškem in Kosovu.

Jernej ŠturmJernej Šturm je po izobrazbi mag. posl. ved, od leta 2011 preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri  SIR-u in od leta 2013 zapriseženi sodni cenilec za gradbeništvo, podpodročje nepremičnine. Pretežni del poklicne poti (2004–2018) je deloval na področju bančništva (Banka Sparkasse, d. d., Hypo Alpe Adria, d. d.), kjer je nabiral izkušnje na različnih področjih: od poslovnega in procesnega tehnologa, strokovnega sodelavca za slabe naložbe ter strokovnega sodelavca za cenitve in upravljavca zavarovanj. V letu 2018 se je odločil za samostojno karierno pot, ki je pretežno povezana z nepremičninami. Je aktiven na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin, naložbenega svetovanja ter solastnik in direktor podjetja, ki se ukvarja z oddajanjem nepremičnin.

Saša ŽižekSaša Žižek je pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin in sodna cenilka za področje gradbeništva, podpodročje nepremičnine. Po zaključenem študiju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo se je kot univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva zaposlila v večjem gradbenem podjetju, kjer je pridobila 5 let delovnih izkušenj s področja projektiranja in komerciale. V letu 2009 je pridobila dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin. Od 2006 do 2014 je bila direktorica revizijske družbe Plus revizija, d. o. o., kjer je poleg vodenja družbe delovala na področju ocenjevanja vrednosti in sodelovala z revizorji na področjih, kjer so se dela strokovno prekrivala. Zadnjih pet let kot pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin deluje v okviru svojega podjetja Vrednost Plus.

Janez KratnarJanez Kratnar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, je po osnovni izobrazbi univerzitetni diplomirani gradbeni inženir, ki je v svoji bogati poslovni karieri delal in  nadgrajeval znanje za vodenje gradbenih projektov, izvedbenih inženiringov in investicijskih del v tujini. Z osamosvojitvijo Slovenije je začel profesionalno pot ocenjevalca vrednosti nepremičnin in pridobljena znanja s pridom uporablja pri vrednotenju nepremičnin in svetovanju na področju potenciala vrednosti in možnosti razvoja nepremičnin. Deluje v Sloveniji, republikah bivše Jugoslavije in po potrebi podaja mnenja o nepremičninah tudi v drugih državah EU-ja.

Svoje znanje prenaša na nove generacije kolegov in sodelavcev na področju nepremičnin tako na Slovenskem inštitutu za revizijo, v drugih strokovnih združenjih kot tudi državnih institucijah. Je tudi član izpitnih komisij za nove ocenjevalce na SIR-u in Ministrstvu za pravosodje.

Grega HojnikGrega Hojnik je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, zaposlen v podjetju Estimia, d. o. o. Pred tem je bil zaposlen v različnih finančnih institucijah na področju kreditnih zavarovanj s področja nepremičnin in vodenja projektov. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Ukvarja se z vrednotenjem nepremičnin, ocenami investicij in raziskavami trga. Je predavatelj novih kandidatov za ocenjevalce vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Kraj

Nastanitev je predvidena v Hotelu Slovenija ali Grand hotelu Portorož v Portorožu; priporočamo čim prejšnjo rezervacijo.

Sobo si rezervirajte na booking@lifeclass.net ali po telefonu 05 692 9001.

Hotel Slovenija
enoposteljna soba: 128,00 EUR
dvoposteljna: 164,00 EUR

Grand Hotel Portorož
enoposteljna soba: 116,00 EUR
dvoposteljna: 148,00 EUR.

Zaradi cene je pomembno, da poveste, da ste udeleženci 22. konference ocenjevalcev vrednosti.

 

Program
Četrtek, 6. junija 2019
8.30-9.00 Registracija udeležencev 
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
dr. Samo Javornik, predsednik sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
9.15–10.00 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji
mag. Tomaž Košak, Banka Slovenije
10.00–10.45 Trajnostne dimenzije poslovne strategije
dr. Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta Ljubljana
10.45–11.30 Odmor
11.30–12.15 Dobra praksa trajnostne gradnje skoraj ničenergijskih stavb
Dr. Miha Praznik, Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.
12.15–13.00 Temeljna načela trajnostnega razvoja v Skupini Gorenje
Uršula Menih Dokl, Gorenje, d. o. o.
13.00–15.00 Odmor za kosilo
15.00–15.45 E-mobilnost v Sloveniji
Ignac Završnik, Društvo e-Mobilnost Slovenija
15.45–16.30 Energetsko pogodbeništvo
Blaž Šterk, InterEnergo, d. o. o.
16.30–17.15 Trajnostno ozaveščeno podjetništvo – primer družbe DONAR, d. o. o.
Matej Feguš, Donar d. o. o.
19.00 Monokomedija Profesor Kuzman Mlajši
20.0 Večerja
   
Petek, 7. junija 2019
9.00–9.45 Vpliv IFRS 16 na računovodske izkaze in vrednotenje podjetij
mag. Karin Lušnic, BDO Svetovanje, d. o. o., Maruša Hauptman, BDO Revizija, d. o. o.
9.45-10.30 Razmerje med investicijami in amortizacijo v izračunu preostale vrednosti
mag. Ivan Kebrič
10.30-11.15 Vrednotenje nepremičnin z uporabo metode Monte Carlo
mag. Boris Tuma, RE/MAX Commercial, d. o. o.
11.15–11.45 Odmor
11.45–13.15 Predstavitev strokovnih rešitev, ki so jih pripravile delovne skupine odbora POV:
• Diskontne stopnje (Jure Kern in dr. Dušan Zupančič)
• Ocenjevanje premoženja s posebnim trgovalnim namenom (mag. Karin Lušnic)
• Ocenjevanje vrednosti podjetij v primerih, ko namen ocenjevanja izhaja iz ZGD-ja (Dean Mikolič)
• Obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje (Jernej Šturm in Saša Žižek)
• Analiza najgospodarnejše uporabe (Janez Kratnar in Grega Hojnik)

 

Cena

Na konferenco se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 22. letni konferenci ocenjevalcev vrednosti boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti, aktivne imetnike strokovnega naziva in pooblaščene revizorje, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 7. junija. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4892 - 19.

 

Oznake

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 12 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako A.

 

Prijava/Odjava