25. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
26. 9. 2017 do 27. 9. 2017

25. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov

Lokacija: Snežna dvorana hotela Planja na Rogli

 

Vabilo

Tokratna jubilejna konferenca bo nekoliko spremenjena, a menimo, da bo zanimiva tako za revizorje informacijskih sistemov, preizkušene revizorje informacijskih sistemov, notranje in zunanje revizorje, strokovnjake s področja upravljanja tveganj, varovanja informacij, informacijske komunikacijske tehnologije (IKT) ter vodje IKT kakor tudi uporabnike IKT-storitev.

Z vabljenimi predavanji bomo predstavili, kako se v praksi pomembna podjetja in organizacije srečujejo z novimi izzivi.

Pripravili smo vrsto zanimivih in aktualnih tem in verjamemo, da bo vsak od udeležencev izvedel tiste novosti, ki jih bo lahko s pridom uporabil pri svojem delu. 

 

Namestitev

Konferenca bo 26. in 27. septembra 2017 v Snežni dvorani hotela Planja na Rogli. Nastanitev je predvidena v hotelu Planja in hotelu Rogla. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo prek spletne strani ali po telefonu 03 757 61 63. Prosimo Vas, da čim prej rezervirate sobo in navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena enoposteljne sobe (nočitev z zajtrkom) na dan v hotelu Rogla*** 52,00 € in hotelu Planja**** 60,00 €. V ceni ni vključena turistična taksa.

V torek, 26. septembra 2017, bo družabni večer v prostorih hotela Planja.

 

Program

Torek, 26. september 2017

9.00–9.15 Uvodni nagovor
Dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
9.15–9.30 Pregled stanja dela sekcije in izzivov poklica
Dr. Boštjan Kežmah, predsednik sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov
9.30–10.30 NLB ─ IT Governance and IT audit*
Laszlo Pelle, NLB, d. d., član uprave, pristojen za področje operativnega poslovanja
* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
10.30–11.00 Odmor in Volitve članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov
11.00–11.30 Revizijski postopki v povezavi z IT-sistemi za pridobitev zadostnega zagotovila pri opravljanju revizije
Nena Cvetkovska, ACCA / Manager / Assurance Ernst & Young, d. o. o.
11.30–12.00 Notranje revidiranje mora izkazovati prodornost, proaktivnost in usmerjenost v prihodnost
Tina Toman Pfajfar, Agencija za zavarovalni nadzor, namestnica direktorja
12.00–12.30 Problematika ocenjevanja programske opreme pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
Slavko Stošicki, Samps, d. o. o.
12.30–14.30 Odmor za kosilo
14.30–15.00 Določanje vrednosti in spremljanje stroškov projektov razvoja programske opreme
Dr. Aleš Živkovič, Vede, d. o. o.
15.00–15.30 Kako so se v 20 letih pri revidiranju IS spremenili pristop, potrebna znanja in odgovornost?
Boža Javornik, preizkušena revizorka informacijskih sistemov
15.30–16.00 Retrospektiva revizorja IS
Maks Vreča, ustanovni član sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov
16.00–16.15 Odmor
16.15–17.15 Prodaja/trženje
Mag. Aleš Lisac, Lisac & Lisac
19.00– Večerja in družabno srečanje

 

Sreda, 27. september 2017

9.00–10.00 Revizije informacijskih sistemov kot način izvajanja revizij smotrnosti Računskega sodišča
Dr. Miroslav Kranjc, Računsko sodišče Republike Slovenije, vrhovni državni revizor
10.00–10.45 Revizija strategije informatike v Zavarovalnici Triglav
Andrej Knap, pomočnik predsednika uprave, in Vinko Letnar, višji notranji revizor
10.45–11.15 Odmor
11.00–11.30 Izkušnje in izzivi računovodje v procesu digitalizacije
Marija Tomc Muc, Biro Bonus, d. o. o.
11.30–12.00 Neprestano zunanje revidiranje – nujnost ali priložnost za izboljšave?
Jan Pagon, Mikrocop, d. o. o.
12.00–12.30 Tveganja IoT, ki bodo zaznamovala našo družbo
Marko Anžič s.p., QUADRIS, IT revizija in svetovanje
12.30–13.00 Odmor
13.00–13.15 Revidiranje stanja kibernetska varnosti
Dr. Boštjan Delak, Fakulteta za informacijske študije
13.15–13.45 Ocenjevanje dela preizkušenega revizorja informacijskih sistemov
Dr. Boštjan Kežmah, Univerza v Mariboru – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
13.45– Razprava in zaključek konference

 

Udeležnina

Na konferenco se prijavite s prijavnico. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 18. septembra 2017 prek spletne strani. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina z DDV-jem znaša 439,20 €; vanjo so všteti gradivo v elektronski obliki na spletu, skupna večerja in okrepčila med odmori. Za člane Slovenskega odseka ISACA, aktivne imetnike strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo, in za osebe, ki imajo ob prijavi na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 €. 22-odstotni DDV je vračunan v obeh primerih. Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi družabna večerja v torek, 26. septembra 2017. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4593-17.

 

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom, revizorjem, računovodjem in nosilcem certifikatov ISACA za konferenco prizna 13 ur.

Oznaka konference:
-
za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

 

Prijava/Odjava