4. kongres Slovenskega inštituta za revizijo

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
7. 12. 2017 do 8. 12. 2017

4. kongres Slovenskega inštituta za revizijo

Lokacija: hotel Slovenija v Portorožu

 

Vabilo

Slovenski inštitut za revizijo Vas vabi na 4. kongres. Že pet let je minilo od 3. kongresa. V teh letih smo bili na področju revidiranja in z njim povezanih strokovnih področij računovodenja, notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov, ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme pa tudi davčnega proučevanja in svetovanja priča številnim spremembam tako na strokovnem kot zakonodajnem področju. Kongres bo potekal v času, ko verjetno še ne bodo dokončno sprejete spremembe Zakona o revidiranju. Kljub temu pa bomo na kongresu izvolili člane v Svet in Strokovni svet Inštituta, saj je dosedanjim že potekel mandat. Naša gostja iz Accountancy Europe nas bo seznanila z implementacijo revizijske uredbe in direktive v drugih državah EU-ja. Prav tako bo izredno zanimiva predstavitev Nicka Talbota o izzivih in smereh razvoja ocenjevalske stroke.

Drugi dan kongresa bomo z državnim sekretarjem z Ministrstva za finance in predstavnikom Instituta Jožef Stefan razpravljali o izzivih digitalizacije. Pridružila se nam bosta na okrogli mizi z drugimi gosti.

Naš namen je, da se na kongresu srečajo vsi imetniki strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut, ter kandidati, vpisani v izobraževanja za pridobitev teh nazivov. Prav tako pa so vabljeni tudi vsi drugi.

Pričakujemo, da se boste 4. kongresa Slovenskega inštituta za revizijo zagotovo udeležili.

 

Program

Četrtek, 7. december 2017

14.00–14.30 Sprejem in registracija  
14.30–15.15 Smeri razvoja revizijske in računovodske stroke ter z njima povezanih strok v EU Hilde Blomme – Deputy Chief Executive at Accountancy Europe
15.15–16.00 Smeri razvoja ocenjevalske stroke Nick Talbot – CEO, International Valuation Standards Council (IVSC)
16.00–16.30 Odmor  
16.30–18.00 Kje vidite možnosti delovanja Inštituta v prihodnosti?

Sodelujejo:

• Sonja Anadolli – predsednica Revizijskega sveta
• dr. Aleš Živkovič – predsednik Odbora preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov
• mag. Saša Jerman – predsednica Odbora preizkušenih davčnikov
• Mihael Kranjc – predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij
• Tina Toman Pfajfar – predsednica Odbora preizkušenih notranjih revizorjev
Moderator: dr. Samo Javornik – predsednik Strokovnega sveta Inštituta in predsednik Odbora pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
18.00–18.30 Volitve članov Sveta in Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo  
19.00–20.15 Gledališka predstava: komedija Brade  
20.15 Večerja in družabno srečanje  

 

Petek, 8. december 2017

9.00–9.45 Aktualnosti na  finančnem in davčnem področju v Sloveniji Tilen Božič – Ministrstvo za finance

9.45–10.30

Izzivi prihodnosti digitalizacije poslovanja Dr. Marko Grobelnik – Institut Jožef Stefan
10.30–11.00 Odmor  
11.00–13.15 "Vloga poslovnih strok(ovnjakov) v digitalni dobi"

Problemska okrogla miza


Sodelujejo:
• Tilen Božič – Ministrstvo za finance
• dr. Marko Grobelnik – Institut Jožef Stefan
• Samo Jereb – Računsko sodišče EU
• mag. Vojmir Urlep – dolgoletni predsednik uprave družbe Lek, d.d.
• mag. Andrej Šircelj – Državni zbor
Moderator: mag. Žiga Vižintin
13.15–13.30 Zaključek kongresa  

 

Udeležnina

Sobo lahko rezervirate v hotelih LifeClass, telefon 05 692 9001, priporočamo Vam, da to storite čim prej. Strošek nočitve za udeležence kongresa znaša v hotelih LifeClass ***** 98,00 € in v hotelu **** 80,00 €.

Na kongres se prijavite s prijavnico preko spletne strani oz. portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 30. novembra 2017. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od kongresa odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 4. kongres Slovenskega inštituta za revizijo znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na kongres veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi družabna večerja v četrtek, 7. decembra 2017. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4647-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, aktivnim preizkušenim računovodjem, aktivnim računovodjem, aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem, aktivnim preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, aktivnim preizkušenim davčnikom in revizorjem za kongres prizna 10 ur.

Oznaka kongresa:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava