Seminar Celovito svetovanje pri prevzemih podjetij

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
19. 9. 2018
Vsebina

*Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Seminar se osredotoča na proaktiven in  celovit proces svetovanja pred izvedbo načrtovanega prevzema, saj menimo, da je to edini način, s katerim lahko neposredno vplivamo na proces ustvarjanja dodane vrednosti za prevzemnika. Ta proces se namreč začne že v samem procesu prevzemanja, in sicer z ovrednotenjem strategij ter upoštevanjem (in preizkušanjem) predpostavk o možnih sinergijah, na podlagi katerih se ocenjuje vrednost za naložbenika.

Naučili se boste:
• razumevanja prevzemnih postopkov,
• tehnik vrednotenja strategij,
• analize poprevzemne vrednosti,
• pregleda napovedi in preizkušanja predpostavk,
• modelov odkupa z zadolžitvijo (zasebni kapital),
• analiz vpliva razvodenitve,
• primerjanja ponudb,
• postavljanja ključnih vprašanj pri pogajanjih in umetnosti pogajanja s strani prevzemnika,
• pregledovanja pogodb o prevzemu,
• izbiranja mehanizmov zaključevanja prevzema.

 

Program
9.00-10.30 • Pregled prevzemnega procesa
- Ciklus prevzema
- Vloge svetovalca
- 5 različnih vrst prevzemov
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 • Ustvarjanje vrednosti
- Analiza vključevanja po prevzemu
- Strateške opcije in vrednotenje
- Tekmovalna strategija
- Strategija na podlagi virov
- Načini vplivanja na dobičkonosnost prevzemne tarče
- Pregledovanje napovedi denarnega toka
- Predhodni finančni skrbni pregled
- Povezave s strategijo
- Struktura napovedi
- Presoja predpostavk denarnega toka
- Ocena tveganj denarnega toka
- Analiza izboljšav in sinergij
13.00-14.30 • Pomoč pri prevzemu
- Odkup z zadolžitvijo ( »Private Equity« model)
- Analiza zgostitve/povečanja in razvodenitve
- Strategija večkratne arbitraže
- Primerjanje ponudb
- Ključna vprašanja pri pogajanjih
- Vplivi ugotovitev finančnega skrbnega pregleda
Vprašanja pogodbe o nakupu delnic
- Garancije in odškodnine
- Dodatna nadomestila (»Earn-out« sheme)
- Mehanizmi zaključevanja posla
- Obračun po zaključku
- Zaklenjeni posel
- Kupoprodajna pogodba
- Posledice posla, sklenjenega brez dolga/gotovine

 

Predavatelji

Steve ShawSteve Shaw vodi svoj program izobraževanja in svetovanja že od leta 1993. Podrobnosti o njegovi izobrazbi in delovnih izkušnjah:

  • revizijski partner v kontinentalni Evropi (Belgija) pri Peat Marwicku in kasneje pri KPMG-ju, in sicer v 80. in zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja;
  • šolan razvijalec sinhronskih programov na platformi Adobe Acrobat Connect Pro (virtualna učilnica);
  • praktik iz nevrolingvističnega programiranja (NLP) in akreditirani trener NLP-ja.

 

Njegove trenutne obveznosti vključujejo oblikovanje in vodenje specialističnega izobraževanja s področja korporativnih financ (strukturiranje poslov pri združitvah in prevzemih, ocenjevanje vrednosti podjetij in napredna pogajanja v zvezi z združitvami in prevzemi), delavnice v zvezi z analizami realnih opcij, načrtovanjem scenarijev in delavnice Monte Carlo, delavnice o določanju vrednosti neopredmetenih sredstev, o razporeditvi nabavnih cen in oslabitvah ter moderatorske delavnice o poslovnem načrtovanju.

V zadnjih 19 letih so bile njegove stranke med drugim KPMG (Audit, Corporate Finance, Transaction Services, Transfer Pricing and Forensic), Oracle Corporation, Bull-Integris, Dendrite, BNP Paribas, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Eli Lilly, Erst & Young, United Technologies (Otis Elevators), Slovenski inštitut za revizijo in romunsko Združenje ocenjevalcev vrednosti (ANEVAR).

Več podatkov in uporabnih informacij lahko najdete na njegovi spletni strani:

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovo­dij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4680-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava