Seminar COSO

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
3. 4. 2017
Predavatelj

Predavatelj:
prof. Andrew D. Chambers

Andrew D ChambersEur Ing profesor Andrew D Chambers, BA, PhD, CEng, FCCA, FCA, FBCS, CITP, FRSA, FIIA, član  Britanskega združenja za napredek znanosti (BA), doktor znanosti, pooblaščeni inženir (CEng ), član Inštituta pooblaščenih računovodij (FCA), član Združenja pooblaščenih računovodij (FCCA), član Britanskega društva za računalništvo (FBCS), pooblaščeni strokovnjak za informacijsko tehnologijo (CITP), član Kraljevske akademije naravoslovnih znanosti (FRSA), član Inštituta za industrijsko upravo (FIIA).

Leta 2014 je profesor Andrew Chambers prejel spominsko nagrado Bradforda Cadmusa 'za največji prispevek k napredku notranjerevizijske stroke' in bil imenovan za zaslužnega člana  globalnega Inštituta notranjih revizorjev.  Je avtor knjig Priročnik za revidiranje izvajanja –  revidiranje poslovnih procesov in procesov informacijskih tehnologij (The Operational Auditing Handbook – Auditing Business & I.T. Processes (– 2. izdaja, Wiley, April 2010, ISBN 0470744766, 884 str.) in Tolleyev priročnik notranjega revizorja (Tolley's Internal Auditor's Handbook (– 2. izdaja, 2009, ISBN 9781405735674, 750 str.), pa še štiriindvajsetih drugih knjig o teh temah, če prevodov niti ne štejemo.  V razpravah v zgornjem domu britanskega parlamenta (lordski zbornici) je bil dvakrat omenjen kot strokovnjak za  upravljanje podjetij, v uvodniku londonskega časopisa Times pa kot svetovna avtoriteta na področju upravljanja podjetij.  Bil je rektor vodilne londonske poslovne šole Cass Business School, kjer je zdaj zaslužni profesor.  Leta  2010 je bil kot svetovalec specialist imenovan v preiskavo odbora za gospodarske zadeve lordske zbornice na temo Revizorji: koncentracija trga in njihova vloga, kar je pripeljalo do sedanjih reform na revizijskem trgu v Evropi.  Profesor Chambers je bil eden od sedmih članov odbora Združenega kraljestva, ki je leta  2013 objavil razširjena Navodila za notranjo revizijo finančnih storitev. Od leta 2006 je član, zdaj pa predsednik odbora Računovodstva Evrope za upravljanje podjetij in pravo družb; Računovodstvo Evrope (Accountancy Europe – prej FEE) je vseevropsko združenje šestintridesetih strokovnih računovodskih/revizorskih organizacij, med katerimi je tudi Slovenski inštitut za revizijo.

 

Vabilo

Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije (COSO) je leta 1985 oblikoval pet strokovnih organov (vključno z Inštitutom notranjih revizorjev) z izrecnim namenom sponzoriranja preiskav Treadwayeve komisije o goljufivem računovodskem poročanju delniških družb, ki kotirajo na Wall Streetu. V Treadwayevem poročilu se je pokazalo veliko zadev, ki jih je bilo treba dodatno obdelati, zato se je COSO preoblikoval v stalni odbor. Predvsem se je pokazalo, da je treba bolje razumeti, kaj pomeni notranje kontroliranje in kako se njegova uspešnost lahko presoja in o njej poroča. Zato je COSO izdal Celovit okvir notranjega kontroliranja (1992), ki je bil bistveno posodobljen leta 2013 in se zdaj po vsem svetu uporablja pri snovanju sistemov notranjega kontroliranja in presojanja njegove uspešnosti.
Na tem seminarju bomo poglobljeno proučevali notranje kontroliranje s poudarkom na teh najnovejših posodobitvah.
Seminar je namenjen vodjem in zaposlenim, ki morajo razumeti namen in pomembnost notranjega kontroliranja ter vedeti, kako doseči uspešno kontroliranje in kako oceniti obseg te uspešnosti. Notranje kontroliranje je tudi osrednjega pomena za poslanstvo revizorjev vseh vrst, zlasti za notranje in zunanje revizorje. Zato je ta seminar zlasti namenjen za:

 • osebje, odgovorno za upravljanje in izvajanje poslovnih procesov;
 • notranje revizorje, ki pregledujejo uspešnost notranjega kontroliranja in dajejo priporočila za izboljšave;
 • zunanje revizorje, ki jim sistemi kakovosti notranjega kontroliranja pomagajo pri dajanju revizijskih zagotovil;
 • svetovalce poslovodstva, ki oblikujejo poslovne procese za stranke;
 • člane revizijskih komisij in člane nadzornih svetov, ki potrebujejo zagotovilo o kakovosti postopkov notranjega kontroliranja v svojih organizacijah;
 • regulatorje, ki postavljajo minimalne standarde in ocenjujejo skladnost z njimi;
 • strokovnjake za zagotavljanje kakovosti.

 

Na seminarju boste:

 • dobro spoznali vodilni svetovni okvir notranjega kontroliranja;
 • bolje seznanjeni z izrazjem notranjega kontroliranja;
 • lažje svetovali pri oblikovanju postopkov notranjega kontroliranja;
 • prepoznali, kako je mogoče doseči uspešno notranje kontroliranje;
 • lahko bolje pomagali pri razpravah o notranjem kontroliranju s strankami in kolegi;
 • ocenili omejitve notranjega kontroliranja;
 • dobili navodila za presojo uspešnosti notranjega kontroliranja.

 

Program
9.00-10.30 COSO: ozadje in objavljena gradiva
V letu 2013 posodobljen Celovit okvir notranjega kontroliranja COSO
COSO za večjo uspešnost organizacije in upravljanja
Opredelitev pojma notranje kontroliranje
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Cilji notranjega kontroliranja
Kaj je in česa ni mogoče doseči z notranjim kontroliranjem
Razumevanje vsake od petih bistvenih sestavin notranjega kontroliranja
Izoblikovanje temeljnih zasnov kontroliranja in načel
12.15-13.00 Odmor
13.00-15.00 Ocenjevanje uspešnosti notranjega kontroliranja
Vzvodje COSO po treh linijah obrambe
Povezave med COSO Celovitim Okvirom notranjega kontroliranja in COSO celovitim obvladovanjem tveganj

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4538-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava