Seminar Novosti Zakona o preprečevanju pranja denarja

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
9. 5. 2017
Predavatelja

Predavatelja:

Barbara Tič, Urad za preprečevanje pranja denarja
Aljoša Pohar, Urad za preprečevanje pranja denarja

 

Vsebina

Seminar Novosti Zakona o preprečevanju pranja denarja je namenjen zaposlenim v revizijskih družbah, pooblaščencem za naloge po ZPPDFT-1 in njihovim namestnikom, notranjim revizorjem, zaposlenim pri zavezancih iz 4. člena zakona.
Zaradi globalizacije kriminala in problema pranja denarja in financiranja terorizma je mednarodna skupnost od držav zahtevala določeno stopnjo usklajenosti notranjih pravil z mednarodnimi standardi. FATF in EU sta na področju boja proti pranju denarja sprejela nova pravila, zaradi katerih je bilo treba pripraviti nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Začeli so veljati tudi revidirani standardi FATF-ja, ki so jih morale države upoštevati pri izvajanju ukrepov odkrivanja in preprečevanju pranja denarja, financiranja terorizma in po novem tudi financiranja orožja za množično uničevanje. To je bila podlaga tudi za pripravo nove Direktive 2015/849 EU, prav tako pa so se z novim zakonom izvršila priporočila odbora MONEYVAL, ki je ocenjeval skladnost Slovenije z novimi mednarodnimi standardi.

V skladu z ZPPDFT-1 se morajo zaposleni pri zavezancih redno letno izobraževati, zato je omenjen seminar tudi priložnost za  zaposlene v revizijskih družbah, računovodskih servisih, davčno-svetovalnih družbah in pri drugih zavezancih, da izpolnijo to zakonsko obveznost za leto 2017.

 

Program
9.00-10.30 Barbara Tič
  Predstavitev novosti ZPPDFT-1
Naloge in obveznosti zavezancev
Posredovanje podatkov Uradu po zaščiteni elektronski poti
10.30-11.15 Aljoša Pohar
  Predstavitev dela Urada s področja sumljivih transakcij (tipologije pranja denarja in financiranja terorizma, primeri, statistika)

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 150,00 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 127,50 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4581-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar priznajo 3 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava