Seminar Posebne okoliščine v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
21. 5. 2019
Vsebina

Modeli množičnega vrednotenja nepremičnin upoštevajo tiste lastnosti nepremičnin, ki se sistematično vodijo in vzdržujejo v javnih evidencah in vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin. Določene nepremičnine imajo tudi neobičajne, ekstremne lastnosti, ki v modelih niso zajete, na posplošeno vrednost pa imajo velik vpliv. Novi Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) bo po določitvi novih modelov lastnikom omogočal tudi uveljavljanje teh neobičajnih, ekstremnih lastnosti.

Katere so te lastnosti, kako jih obravnava sistem množičnega vrednotenja, kakšen bo postopek njihovega uveljavljanja, kakšna bo v teh postopkih vloga ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, katere bodo posebne zahteve njihovih cenitvenih poročil, kaj je namen in rezultat strokovne komisije vrednotenja? Na ta in podobna vprašanja bo odgovarjal na predavanju.

 

Program
9.00-10.30

• opredelitev
• postopek ugotavljanja
• pravilnik o posebnih okoliščinah

10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15

• poročilo ocenjevalca vrednosti
• strokovna komisija vrednotenja
• primeri

 

Predavatelj

Marko Suhadolc je diplomiral leta 1994 na Fakulteti za Elektrotehniko v Ljubljani, leta 2010 pa na isti fakulteti zaključil magistrski študij. Po univerzitetnem študiju je kot raziskovalec delal na Elektroinštitutu Milan Vidmar na področju načrtovanja in modeliranja elektroenergetskih omrežij. Nato je na Tržnem inšpektoratu opravljal nadzor spoštovanja različnih predpisov, še posebej nadzor skladnosti in varnosti tehničnih proizvodov. V letu 2007 se je na Uradu za množično vrednotenje nepremičnin vključil v razvoj sistema in modelov množičnega vrednotenja, predvsem modelov vrednotenja posebnih nepremičnin in metod vrednotenja na osnovi donosov. Leta 2016 se je zaposlil na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu  za energijo, kjer je opravljal naloge na področju učinkovite rabe energije. V letu 2018 se je vrnil na Urad za množično vrednotenje nepremičnin, kjer se ukvarja s področjem posebnih okoliščin.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov za seminar prizna 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem posvetu določila oznako B.

 

Prijava/Odjava