Seminar Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
13. 3. 2018
Vsebina

Notranja revizija si je v svetu že zaslužila svoje mesto v vodstvih večine organizacij. Da bi poudarili njeno odgovornost in zaupanje vanjo, je treba imeti vzpostavljen program kakovosti, ki zagotavlja in izboljšuje kakovost notranjerevizijskih storitev. Notranja revizija mora biti sposobna upravičiti svoj obstoj celi vrsti deležnikov.

Seminar je neposredno namenjen vodjem notranjih revizije, članom revizijskih komisij in neposrednim deležnikom storitev notranje revizije.

 

Program
9.00-10.30 1. del

• Kdo so deležniki notranje revizije
• Kaj vse smo že naučili glede kakovosti notranje revizije
• Načela kakovosti po Mednarodnem okviru strokovnega ravnanja

10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15

2. del

• Podporni procesi področja nalog notranje revizije
   - Položaj notranje revizije v organizaciji
   - Kako pridobiti in ohranjati ustrezne vire notranje revizije
   - Orodja v podporo dejavnostim notranje revizije

12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30

3. del

• Izvajalni procesi področja nalog notranje revizije
   - Dolgoročno in kratkoročno načrtovanje notranje revizije
   - Izvedba notranjerevizijskega posla
   - Poročanje o izidih notranjerevizijskega posla

V predavanje bodo vključeni primeri iz prakse.

 

Predavatelj

Jean-Pierre GaritteJean-Pierre Garitte kot strokovni delavec, svetovalec in predavatelj že 40 let deluje na področju mednarodnega upravljanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije. Na prejšnjem delovnem mestu je bil več kot 20 let direktor notranje revizije pri finančnem holdingu J. Van Breda & Co. s sedežem v Antwerpnu, Belgija. Do junija 2010 je bil partner pri Deloittovi družbi za storitve celovitega obvladovanja tveganj v podjetjih (ERS), kjer je vodil dejavnosti upravljanja podjetij, notranje revizije in obvladovanja tveganj za Evropo, Srednji vzhod in Afriko. Specializiral se je za presojanje in prenovo nalog notranje revizije. Izvajal je presoje nalog notranje revizije za Inštitut notranjih revizorjev, Svetovno banko, OECD in Evropsko komisijo. Jean-Pierre Garitte usposablja številne strokovnjake za notranje revidiranje v Aziji in Evropi. Vodil je prizadevanja za uveljavljanje vrednosti notranjerevizijske stroke pri zakonodajalcih, regulatorjih in drugih interesnih skupinah na evropski ravni. Predseduje Odboru za revizijo in nadzor Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v Ženevi, bil pa je tudi posebni svetovalec nacionalne banke Romunije. Trenutno svetuje revizijski komisiji bruseljske letalske družbe (BAC) glede obvladovanja tveganj in notranje revizije. Nedavno je bil imenovan za zunanjega člana Odbora za spremljanje poteka revizij pri Evropski komisiji. Zelo dejavno se vključuje v razvoj strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in upravljanju tveganj na novih trgih Evrope, Azije in Afrike.

Je zelo cenjen profesor upravljanja podjetij ter revidiranja internih in informacijskih sistemov na Visoki upravni šoli v Antwerpnu (AMS). Bil je tudi gostujoči profesor na Erazmovi univerzi v Rotterdamu in na univerzi South Bank v Londonu. Svetuje upravnim odborom in revizijskim komisijam v Belgiji, Nemčiji, na Tajskem, v Romuniji, Sloveniji in Turčiji. Usposabljal in razvijal je oddelke notranje revizije v Belgiji, na Madžarskem, v Poljski, Maleziji, Tajski, Grčiji, Maroku, Rusiji in Tuniziji ter predaval na različnih konferencah notranje revizije po Evropi, na Srednjem vzhodu, v Aziji ter Severni in Latinski Ameriki. Je izvedenec Evropske unije za projekte prestrukturiranja v vzhodni Evropi in Srednji Aziji. Trenutno svetuje parlamentom, nacionalnim revizijskim uradom in finančnim ministrstvom glede nove zakonodaje.

Ima univerzitetno diplomo iz komercialne in finančne znanosti in magisterij iz računovodstva. Je notranji revizor z nazivom CIA, preizkušeni računovodja (CA), preizkušeni revizor informacijskih sistemov (CISA), preizkušeni preglednik prevar (CFE), preizkušeni forenzični revizor (RFA) in ima certifikat iz samoocenjevanja notranjih kontrol (CCSA).

Po rodu je Flamec, tekoče govori francosko, angleško in nemško, dobro zna pa tudi špansko.

V prejšnjem mandatu je predsedoval upravnemu odboru mednarodnega Inštituta notranjih revizorjev (IIA).

Na evropski ravni je bil šest let predsednik Evropskega združenja inštitutov za notranje revidiranje (ECIIA). Tri leta je bil tudi predsednik Azijskega združenja inštitutov za notranje revidiranje (ACIIA), ko je zastopal to stroko v azijsko-pacifiški regiji.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4673-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava