Seminar Uvod v tehnologijo verige podatkovnih blokov

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
28. 11. 2017
Predavatelj
Kristjan Košič

Kristjan Košič, univ. dipl. inž. rač. in inf., je asistent/raziskovalec za področje informatike na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitutu za informatiko; raziskovalec

Kristjan ima več kot 13 let izkušenj na področju raziskav, pedagoškega in  projektnega dela.  Aktivno je sodeloval pri pripravi in izvedbi različnih tečajev in delavnic na področju inženiringa programske opreme, objektno usmerjenega načrtovanja, razvoja sodobnih spletnih tehnologij. Izkušnje pri vodenju projektov je pridobil v različnih vlogah, od strateškega načrtovanja do  upravljanja življenjskega cikla izdelka s poudarkom na agilnih pristopih v povezavi s podpornimi metodologijami obvladovanja tveganj. Kristjan je  avtor in soavtor v številnih recenziranih znanstvenih revijah.

Njegova trenutna raziskovalna področja so: interakcija človek-računalnik v povezavi z zagotavljanjem kakovostne uporabniške izkušnje; vse v kontekstu sodobnih naravnih informacijskih vmesnikov ter izboljšanja učinkovitosti končnega uporabnika. Zadnje čase aktivno raziskuje in testira možnosti uporabe verige podatkovnih blokov (blockchain) v industrijske namene, kjer so varnost, sledljivost in nespremenljivost ključnega pomena.

Kristjan je aktiven član slovenske informacijske družbe, notranji revizor kakovosti (Quality Management, ISO 16485) in aktivno sodeluje v slovenski mreži razvijalcev.

Kot mentor zagonskih podjetij dejavno sodeluje v njihovih najpomembnejših začetnih fazah vzpostavitve in delovanja podjetja.

 

Vsebina

Tehnologija verige podatkovnih blokov predstavlja revolucijo na področju izmenjave informacij v digitalnem svetu. Prvič je bila opisana leta 2008 v prispevku avtorja pod psevdonimom Satoshi Nakamoto in je postavila nov mejnik v informacijski družbi. Veriga podatkovnih blokov omogoča varno in zanesljivo izmenjavo podatkov med uporabniki na spletu in tako razbija centralizirane koncepte razmišljanja. Z implementacijo naprednih kriptografskih algoritmov  nad distribuiranimi bazami podatkov ustvarja priložnosti gradnje novega informacijskega sveta z vnaprej vzpostavljenimi mehanizmi zaupanja in varnosti ter se tako postavlja v vlogo posrednika. Podatkovni zapis, shranjen v  verigi podatkovnih blokov, je v nekaterih državah že postal veljavni dokaz.

V delavnici  bomo predstavili začetke tehnologije verige podatkovnih blokov, osnovne koncepte delovanja, delovanje na primeru Bitcoin ter možnosti uporabe tehnologije na drugih področjih, predvsem bomo izpostavili razlike med javnimi (kriptovalute) in industrijskimi verigami podatkovnih blokov.

 

Program
1. Uvod
  a. Tehnološki trendi in napovedi uporabe tehnologije verige podatkovnih blokov (BC)
  b. Poslovna omrežja in njihov namen
  c. Nespremenljiva evidenca zapisov (ledger)
  d. Porazdeljena omrežja
2. Kaj je veriga podatkovnih blokov?
  a. Opredelitev, prednosti
  b. Skupna knjiga transakcij
  c. Mehanizmi soglasja (kaj je rudarjenje, kaj je potrjevanje)
  d. Primer koncepta BC
  e. Izzivi – kje je BC uporaben
  f. Verige podatkovnih blokov in revizija informacijskih sistemov
3. Relacija verige podatkovnih blokov in Bitcoin
  a. Razlike in skupne točke
  b. Potek transakcije v BC-omrežju
  c. Vizualizacija verige (za lažjo predstavo)
4. Pametne pogodbe
  a. Programirljivost pogodb
  b. Potencialne koristi
  c. Kaj še potrebujemo za množično uporabo
  d. Kaj vse omogočajo
  e. Ključni izzivi vpeljave
5. Osnovni gradniki tehnologije verige podatkovnih blokov
  a. Porazdeljena podatkovna baza
  b.  Uporaba kriptografije
  c. Sistem potrjevanja transakcij in blokov
  d. Mehanizmi soglasja
    i. Dokaz o delu
    ii. Dokaz o deležu
6. Tehnologija verige podatkovnih blokov in ekosistemi
  a. Vrste BC-verig 
    i. Verige z dovoljenjem
    ii. Verige brez dovoljenja
  b. Primerjava BC-verig
  c. Kdaj uporabiti BC
    i. Koristi in stroški
  d. Arhitektura
    i. Tehnološki sklad
    ii. Primer integracijske razvojne arhitekture
7. Primeri BC-verig
  a. Kaj delajo veliki igralci
  b. Nekaj primerov verig v uporabi
  c. Primeri produktov

 

Kraj

Seminar bo ob 15.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4639-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava