Seminar Varstvo osebnih podatkov v luči nove evropske uredbe

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
13. 4. 2017
Predavatelj

Predavatelj:
Matija Jamnik

Matija Jamnik je odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Jamnik, d. o. o., ter partner v pravni pisarni JK Group in član vseevropske iniciative glede storitev v oblaku Cloud Privacy Check (CPC).

Svetuje in redno predava na področju IT-pogodb, o pravnih vidikih spletne komunikacije in prodaje ter glede vprašanjih zasebnosti in varstva osebnih podatkov v informacijski družbi (splet, družabna omrežja, storitve v oblaku, big data ipd.).

 

Vabilo

Osnovni pojmi varstva osebnih podatkov: osebni podatek, posameznik, določljivost, zbirka osebnih podatkov, upravljavec, pogodbeni obdelovalec, katalog zbirke, register zbirk, Informacijski pooblaščenec, načelo sorazmernosti, občutljivi osebni podatki; podlage za zakonito obdelavo; veljavnost osebne privolitve; nameni obdelave.

Posebne ureditve: videonadzor, biometrija, neposredno trženje, komercialna e-sporočila, iznos v tretje države, storitve v oblaku, mladoletniki.

Obveznosti upravljavcev in pogodbenih obdelovalcev zbirk osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov; določitev odgovornih oseb in pooblaščenih obdelovalcev; obveznosti pri pogodbeni obdelavi; rok hrambe podatkov; sankcije za kršitve, inšpekcijski ukrepi; pravice posameznikov.

Splošna uredba o varstvu podatkov (maj 2018): interni informacijski pooblaščenec, analize vplivov, vgrajena zasebnost, psevdonimizacija; pravica do pozabe, pravica do prenosljivosti podatkov.

 

Program
9.00-10.30 Osnovni pojmi varstva osebnih podatkov in posebne ureditve
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Obveznosti upravljavcev in pogodbenih obdelovalcev zbirk osebnih podatkov
12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30 Izzivi, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov (maj 2018)

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4557-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
-
za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava