Seminar Vitka organizacija: Kako z manj vložka doseči večji izplen?

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
19. 10. 2017
Predavatelj

Predavatelj:

dr. Franc GiderIzvajalec seminarja je dr. Franc Gider, strokovnjak s področja stalnih izboljšav, vitke organizacije, razvoja zaposlenih in obvladovanja stresa. Že več kot 20 let z multidisciplinarnim pristopom ustvarja poslovno-inspirativne modele, s katerimi organizacijam ter njihovim zaposlenim pomaga pri poslovni uspešnosti in osebnem razvoju. Kot svetovalec in mentor je sodeloval z več kot 100 uglednimi organizacijami iz Slovenije in tujine.

 

Vsebina

Vitka organizacija spada med naj-uspešnejše koncepte vodenja. V svojih proizvodnih obratih ga je začela razvijati Toyota pred več kot 60 leti. Proti koncu prejšnjega stoletja je to postal najbolj razširjen koncept vodenja v proizvodnih podjetjih, še posebej v avtomobilski industriji. Zaradi uspešnosti koncepta v proizvodnji, so ga začele prevzemati tudi storitvene organizacije. V zadnjem času pa se veliko govori tudi o vitki javni upravi.

Filozofija vitke organizacije temelji na ideji, da večina aktivnosti, ki jih vsakodnevno opravljamo v proizvodnji in storitvah, nima dodane vrednosti. To pomeni, da je v vsaki organizaciji veliko potratnih aktivnosti. Z njihovo odpravo  lahko bistveno povečamo učinkovitost (večja produktivnost,  boljša kakovost, nižji stroški). Glavni namen filozofije vitke organizacije je iskanje in odpravljanje potratnih aktivnosti in s tem povečanje učinkovitosti.

Na seminarju boste spoznali, kaj so potratne aktivnosti in kako jih lahko prepoznamo. Spoznali boste tudi glavna načela vitke organizacije (vrednost, tok vrednosti, pretok, princip potegni, popolnost).

 

 

Program
15.00-16.30 Pet načel vitke organizacije, sedem vrst izgub, osnova orodja vitke organizacije
16.30-16.45 Odmor
16.45-18.15 Povečanje osebne učinkovitosti s pomočjo orodij vitke organizacije

 

Kraj

Seminar bo ob 15.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4499-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava