Seminar Vodenje

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
4. 4. 2017
Predavatelj

Predavatelj:
prof. Andrew D. Chambers

Andrew D ChambersEur Ing profesor Andrew D Chambers, BA, PhD, CEng, FCCA, FCA, FBCS, CITP, FRSA, FIIA, član  Britanskega združenja za napredek znanosti (BA), doktor znanosti, pooblaščeni inženir (CEng ), član Inštituta pooblaščenih računovodij (FCA), član Združenja pooblaščenih računovodij (FCCA), član Britanskega društva za računalništvo (FBCS), pooblaščeni strokovnjak za informacijsko tehnologijo (CITP), član Kraljevske akademije naravoslovnih znanosti (FRSA), član Inštituta za industrijsko upravo (FIIA).

Leta 2014 je profesor Andrew Chambers prejel spominsko nagrado Bradforda Cadmusa 'za največji prispevek k napredku notranjerevizijske stroke' in bil imenovan za zaslužnega člana  globalnega Inštituta notranjih revizorjev.  Je avtor knjig Priročnik za revidiranje izvajanja –  revidiranje poslovnih procesov in procesov informacijskih tehnologij (The Operational Auditing Handbook – Auditing Business & I.T. Processes (– 2. izdaja, Wiley, April 2010, ISBN 0470744766, 884 str.) in Tolleyev priročnik notranjega revizorja (Tolley's Internal Auditor's Handbook (– 2. izdaja, 2009, ISBN 9781405735674, 750 str.), pa še štiriindvajsetih drugih knjig o teh temah, če prevodov niti ne štejemo.  V razpravah v zgornjem domu britanskega parlamenta (lordski zbornici) je bil dvakrat omenjen kot strokovnjak za  upravljanje podjetij, v uvodniku londonskega časopisa Times pa kot svetovna avtoriteta na področju upravljanja podjetij.  Bil je rektor vodilne londonske poslovne šole Cass Business School, kjer je zdaj zaslužni profesor.  Leta  2010 je bil kot svetovalec specialist imenovan v preiskavo odbora za gospodarske zadeve lordske zbornice na temo Revizorji: koncentracija trga in njihova vloga, kar je pripeljalo do sedanjih reform na revizijskem trgu v Evropi.  Profesor Chambers je bil eden od sedmih članov odbora Združenega kraljestva, ki je leta  2013 objavil razširjena Navodila za notranjo revizijo finančnih storitev. Od leta 2006 je član, zdaj pa predsednik odbora Računovodstva Evrope za upravljanje podjetij in pravo družb; Računovodstvo Evrope (Accountancy Europe – prej FEE) je vseevropsko združenje šestintridesetih strokovnih računovodskih/revizorskih organizacij, med katerimi je tudi Slovenski inštitut za revizijo.

 

Vabilo

Seminar je zasnovan tako, da ponudi najboljši vpogled v praktično razumevanje, kako biti uspešen vodja v sodobnem in prihodnjem svetu.  Proučili bomo različne vloge, ki jih igrajo voditelji, in spoznali, kako je uspešen pristop k vodenju odvisen od situacije. Proučili bomo avtokratični in posvetovalni slog vodenja, vodenje z udeleženostjo/posvetovanjem in empatični slog vodenja; pojasnili bomo, kako vodje dosegajo rezultate z delom drugih, ki jih motivirajo za delo po visokih standardih, in kako se morajo dopolnjevati veščine v uspešni vodstveni skupini. Pregledali bomo izzive vodenja v različnih delih organizacijske strukture (od nadzornega sveta in uprave do nižjih vodij in v sodelovanju med področji nalog in projekti). Obdelali bomo vplive usmeritev, moči, pristojnosti, odgovornosti in pooblastitev v organizacijah. Dotaknili se bomo tudi odgovornosti vodje za upravljanje tveganj skupaj z načini njihovega obvladovanja. Spregledali ne bomo niti vodenja v kriznih situacijah. Ker so majhna in srednje velika podjetja ter družinska podjetja tako pomemben del vseh gospodarstev in ker se v teh podjetjih kažejo posebni izzivi vodenja, si bomo ogledali tudi to.

Seminar je namenjen vsem, ki si želijo pridobiti znanja, potrebna za uspešno vodenje na različnih področjih.

Na seminarju boste pridobili:
• možnost, da izostrite svoje vodstvene spretnosti;
• priložnost, da ocenite svoj vodstveni potencial;
• spoznali boste, kako izbrati slog vodenja glede na situacijo;
• razumevanje odgovornosti vodje;
• spoznali boste, kako se ocenjuje uspešnost vodje;
• bolj boste spoštovali izzive, s katerimi se srečujejo vaši voditelji;
• dojeli, kako se je treba odzvati, če je vodenje zaupano vam;

 

Program
9.00-10.30 Kaj je vodenje?
Izzivi vodenja
Vodenje z dobrim zgledom
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Kultura, vedenje in etika
Vroom-Yettonov model udeležbe pri vodenju
Krizni vodje
Vodenje v tveganih situacijah
12.15-13.00 Odmor
13.00-15.00 Usmeritve in moč
Odgovornost, pristojnost in pooblastitev
Slogi vodenja
Maslow in Herzberg
Vodenje MSP in družinskih podjetij

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4539-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava