Knjižna izdaja novih SRS 2016

Knjižna izdaja novih SRS 2016 in PSR 2016

 

Knjižna izdaja SRS 2016 in PSR 2016 vsebuje:

  • Slovenske računovodske standarde 2016;
  • Pravila skrbnega računovodenja 2016, ki obravnavajo metodiko delovanja na posameznih področjih računovodenja, računovodskega predračunavanja, knjigovodenja, računovodskega nadziranja, računovodskega analiziranja in računovodskega informiranja ter tudi konsolidiranja;
  • Predpisan enotni kontni okvir 2016 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije; in
  • Priporočen enotni kontni načrt 2016 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

 

Cena tiskane izdaje SRS 2016 IN PSR 2016 znaša 25 evrov (brez DDV).

Vsi aktivni imetniki strokovnih nazivov Slovenskega inštituta za revizijo in vsi, ki se naročite na revijo SIR*IUS, lahko SRS 2016 IN PSR 2016 prejmete po ceni 15 evrov (brez DDV).

Naročilnica

 

 
1 Start 2 Complete
*Obvestilo: Stroške poštnine nosi naročnik.
Vsako osebo vpišite v novo vrstico.
Prosimo, izberite letnik revije SIR*IUS, ki ga naročate po znižani ceni.