Za ocenjevalce vrednosti podjetij

Ljubljana, 14. junij 2000

Cena: 4,57 €