Obvestila sekcij - Finančniki

18.5.2006

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in KDD so sestavile okrožnico javnim družbam, ki zadeva priporočilo za konverzijo lastniških vrednostnih papirjev.

10.5.2005

Na volitvah nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih poslovnih finančnikov dne 6. 5. 2005 sta bila izvoljena oba predlagana kandidata, in sicer mag. Aleš Berk in dr. Marjan Odar. Obema iskreno čestitamo in jima želimo uspešno delo v odboru.

12.4.2005

Dne 6. 5. 2005 med 11.00 in 17.00 bodo v prostorih Slovenskega inštituta za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana potekale volitve nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih poslovnih finančnikov. Volitev se lahko udeležijo vse osebe, ki so pri inštitutu pridobile naziv preizkušeni poslovni finančnik.

17.9.2003

Na volitvah sekcije za poslovne finance so bili za člane odbora te sekcije z 79-odstotno volilno udeležbo izvoljeni:

  • Dr. Živko Bergant
  • Dr. Meta Duhovnik
  • Mag. Brane Kastelec
  • Mag. Franjo Mlinarič
  • Dr. Jožko Peterlin

 

Novim članom odbora sekcije za poslovne finance čestitamo ter jim želimo uspešno delo.

8.7.2003

Dne 3. 7. 2003 je bila v prostorih Inštituta ustanovna seja sekcije za poslovne finance, na kateri je bil sprejet sklep, da se prične s postopkom zbiranja predlogov kandidatov za člana odbora sekcije.
Člani sekcije predloge za kandidate pošljejo pisno na Inštitut najkasneje do 29. avgusta 2003, vsebovati pa morajo:

  • ime, priimek ter naslov kandidata,
  • kratka obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike stroke z njegovega področja dela in njegovega dotedanjega prispevka k razvoju stroke,
  • izjavo kandidata o privolitvi v kandidaturo ter
  • ime, priimek, naslov ter podpis predlagatelja.

23.4.2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za poslovne finance in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.