Seminar z delavnico: IZBRANI POUDARKI V ZVEZI S TRANSFERNIMI CENAMI
3.10.2023

a. Upravne rešitve za preprečevanje in reševanje sporov pri določanju transfernih cen (45 min)
• vnaprejšnji cenovni sporazumi – APA
• postopki skupnega dogovarjanja – MAP
• varni pristani
b. Sprememba poslovnega modela z vidika transfernih cen
• opredelitev in značilnosti sprememb poslovnega modela z vidika transfernih cen (105 min)
• interaktivno delo v skupinah na praktičnem primeru spremembe poslovnega modela
c. Finančne transakcije z vidika transfernih cen (120 min)
• opredelitev finančnih transakcij, ki so značilne za povezane osebe
• interaktivno delo v skupinah na praktičnih primerih finančnih transakcij med povezanimi osebami

9.00–10.00 Predavanje
10.00–10.15 Odmor
10.15–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.30 Predavanje

Marko Mehle je začel svojo specializacijo na področju transfernih cen leta 2005, ko je kot zaposlen na takratnem DURSu deloval kot davčni inšpektor, pri čemer je znanje intenzivno pridobival tudi v mednarodnem okolju, v okviru večletnega intenzivnega sodelovanja z OECD, organizacijo IOTA ter v okviru številnih delovnih obiskov pri davčnih upravah, pretežno v zahodno-evropskih državah. DURS je zapustil aprila 2014 in se pridružil revizijsko-svetovalnemu podjetju KPMG kot vodja oddelka davčnega svetovanja. Danes je Marko Senior partner in vodja KPMG pisarne v Sloveniji ter vodja davčnega in pravnega svetovanja. Pri tem še vedno operativno vodi najzahtevnejše projekte davčnega svetovanja, predvsem s področja transfernih cen za številna znana mednarodna podjetja z glavnimi družbami izven Slovenije kakor tudi za mednarodna podjetja z glavno družbo v Sloveniji povezano z oblikovanjem politike za določanje transfernih cen.

Marko že več kot desetletje redno objavlja zahtevne strokovne članke ter tudi predava pri uglednih domačih kakor tudi tujih strokovnih inštitucijah, in sicer v zvezi z vsebinami, ki se nanašajo na razumevanje, interpretacijo in ravnanja v zvezi z nacionalnimi in mednarodnimi pravili za določanje transfernih cen z davčnega vidika. Marko je 7 let deloval tudi kot s strani EU komisije imenovani neodvisni član svetovalnega odbora EU arbitražne komisije za namene izvajanja Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij, aktivno je sodeloval tudi pri pripravi posodobitev slovenske davčne zakonodaje na področju transfernih cen.

 

Danuška Bobek Gospodarič, univ. dipl. ekon., je zaposlena na FURS-u, kjer se s področjem transferih cen ukvarja od leta 2005. Od aprila 2009 je opravljala naloge vodje Skupine inšpektorjev za transferne cene v okviru Generalnega davčnega urada, kot so koordiniranje in svetovanje v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi postopki s področja transfernih cen ter organizacija in izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje in zainteresirano strokovno javnost. Od leta 2014 je zaposlena kot inšpektorica svetnica v Oddelku za transferne cene na Generalnem finančnem uradu RS. Kot delegatka Slovenije deluje v organizacije OECD v skupini WP 6 za transferne cene. Marca 2013 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust..

 Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava