Seminar: PROMET Z NEPREMIČNINAMI IN PROBLEMATIKA PRODAJE NEPREMIČNIN Z MEŠANO NAMENSKO RABO
5.10.2023

Največji delež prometa z nepremičninami se v poslovni praksi odvije na podlagi prodajnih pogodb. Pri tem moramo biti pozorni na številne javnopravne omejitve, ki veljajo za določeno vrsto nepremičnine. V preteklem letu so začele veljati številne novosti, ki se nanašajo na promet s kmetijskimi zemljišči, gozdnimi zemljišči in stavbnimi zemljišči (novela Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-G; novi Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3; novi Gradbeni zakon – GZ-1 in novi Zakon o katastru nepremičnin – ZKN). Na seminarju se bomo seznanili s ključnimi novostmi, ki so pomembne za promet s temi vrstami nepremičnin (glede na njihovo namensko rabo), z javnopravnimi omejitvami v tej zvezi, s problematiko prometa z nepremičninami z mešano namensko rabo zemljišč in podobno.

9.00–10.30 Novosti pri prometu s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter zaščitenimi kmetijami
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Problematika prodaje nepremičnin z mešano namensko rabo
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Novosti v ZUreP-3, GZ-1 in ZKN, ki so pomembne za promet z nepremičninami

Dr. Renato Vrenčur

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Je stalni predavatelj pri Gospodarski zbornici Slovenije in Slovenskem inštitutu za revizijo, arbiter pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije ter član raznih državnih izpitnih komisij. Pravosodni izpit je opravil leta 1996. Ukvarja se predvsem s področjem stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. Njegova osebna bibliografija je javno dostopna na portalu COBISS.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust..

 Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava