3. zvezek: Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij

Dopolnjena izdaja

3. zvezek strokovne zbirke

Pripravili smo dopolnjeno izdajo priročnika, ki celovito obravnava ocenjevanje vrednosti podjetij. Je koristen pripomoček tako za izkušene ocenjevalce vrednosti podjetij kot tudi za uporabnike storitev, saj jih seznanja z osnovami ocenjevanja, da bi tako laže presojali kakovost naročenih ocenjevanj. Odpira pa tudi nekatere aktualne in specifične tematike, ki se nanašajo na ocenjevanje vrednosti podjetij na podlagi nekaterih zakonskih določb.

Avtor je svoje znanje in izkušnje predstavil v 21 poglavjih:
1. Uvod
2. Pravni in drugi okviri za ocenjevanje vrednosti pri nas
3. Strokovna in etična pravila ocenjevanja vrednosti podjetij
4. Pomembnejše mednarodne institucije s področja ocenjevanja vrednosti podjetij
5. Opredelitev projekta za ocenjevanje vrednosti podjetij
6. Pojmovnik ključnih strokovnih izrazov, ki se uporabljajo pri ocenjevanju vrednosti
7. Splošno o načinih in metodah ocenjevanja vrednosti
8. Na donosu zasnovan način: strošek kapitala
9. Na donosu zasnovan način: metoda diskontiranja
10. Na donosu zasnovan način: metoda uglavničenja (kapitalizacije)
11. Način tržnih primerjav: metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi
12. Način tržnih primerjav: metoda primerljivih kupoprodaj podjetij
13. Na sredstvih temelječ način: metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti
14. Na sredstvih temelječ način: metoda presežnih donosov
15. Odbitki in pribitki
16. Sklepne ugotovitve in opredelitev ocene vrednosti
17. Analiza podjetja in njegovega okolja
18. Poročilo o ocenjevanju vrednosti
19. Ocenjevanje vrednosti za posebne namene
20. Viri koristnih podatkov na spletnih straneh
21. Literatura

Cena: 41,13€