SEMINAR: UPORABA KODEKSA ETIKE IN STANDARDOV NEODVISNOSTI
19.4.2021

Zaupanje širše javnosti v delo revizorjev temelji predvsem na etičnem ravnanju revizorjev. Izobraževanje o etiki pa je, kot izhaja iz znanstvenih raziskav, ključno za prepoznavo primerov neetične prakse in ustrezno etično ravnanje. Redno seznanjanje z zahtevami kodeksa etike in izsledki javnega nadzora nam omogočajo tako prepoznavanje primerov neetične prakse kot tudi izogibanje tveganjem, ki so povezana z zahtevami kodeksa etike in standardov neodvisnosti. Na seminarju bomo predstavili etične izzive, ki se pogosto pojavljajo v praksi, in predloge ustreznega ravnanja v izbranih okoliščinah, ter praktično uporabo kodeksa etike in standardov neodvisnosti.

9.00–10.30 Izsledki nadzorov, izzivi v praksi
10.45–12.15 Uporaba kodeksa etike in standardov neodvisnosti, praktični napotki
13.00–13.45 Izmenjava izkušenj in razprava

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je pomočnica direktorja na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je zaposlena od leta 2009. Odgovorna je za nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter pokriva področja licenciranja, poročanja in sistema izobraževanja pooblaščenih revizorjev. Poleg navedenega vodi finančni in splošni sektor Agencije. Dejavna je tudi na mednarodnem področju v okviru delovanja Mednarodne neodvisne organizacije nadzornikov IFIAR, z namenom usklajene regulacije in nadzorne dejavnosti na mednarodni ravni in v okviru delovanja Odbora evropskih nadzornih organov za revidiranje (CEAOB), kjer sodeluje pri izmenjavi informacij, strokovnih znanj in najboljših praks za učinkovito izvajanje nalog in pristojnosti Agencije kot regulatornega in nadzornega organa na področju revidiranja.
Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja v eni izmed revizijskih družb BIG4.

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza  Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, se prijavite v informacijski sistem SIS in izpolnite prijavnico, da vam bomo potem lahko priznali ure dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava