SEMINAR MSRP 16 – NAJEMI, S PRAKTIČNIMI PRIMERI IZ PRAKSE
1.12.2021

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in Ernst & YoungSklop 1:

• Predstavitev novosti, ki jih je prineslo sprejetje MSRP-ja 16 v primerjavi z MRS-jem 17
• Pomembnejše razlike MSRP-ja 16 v primerjavi s SRS-jem 1
• Predstavitev izjem, ki so dovoljene oz. izvzete iz pripoznavanja MSRP-ja 16 oziroma imajo poenostavljeno obravnavo
• Določila MSRP-ja 16 ob prehodu na novi standard in izračun vrednosti najema ob prehodu
• Določanje diskontnega faktorja pri najemojemalcih

Sklop 2:

• Evidentiranje najemov pri najemojemalcih, s primeri knjiženja
• Evidentiranje najemov pri najemodajalcih, s primeri knjiženja
• Evidentiranje poznejših sprememb najemnih pogodb in njihova računovodska obravnava, s primeri knjiženja

Sklop 3:

• Prilagoditve najemnin z moratorijem zaradi kovidnih razmer in spremembe MSRP-ja 16 v letu 2020
• Računovodska obravnava moratorijev zaradi kovidnih razmer v skladu z MSRP-jem 16

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Predavanje
12.00–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

Nena Cvetkovska
Nena Cvetkovska je Manager v družbi EY Slovenija, ki opravlja revizije družb v finančnem in gospodarskem sektorju. Ima večletne izkušnje na tem področju. V sklopu revizije je sodelovala pri različnih projektih, ki so obravnavali kasnejšo računovodsko obravnavo najemov v skladu z MSRP-jem 16 kot posledico moratorijev zaradi kovidnih razmer.

 

Marša Vošinek

Marša Vošinek je Manager v oddelku za finančno svetovanje v družbi EY Slovenija. Ima večletne izkušnje na tem področju. V oddelku EY za finančno svetovanje je od 1. 1. 2019 sodelovala pri več projektih prehoda na MSRP 16 oziroma SRS 1 2019, podjetjem pa svetuje tudi glede kasnejše računovodske obravnave najemov v skladu z MSRP in SRS, vključno z vplivom kovidnih razmer na računovodenje.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava