SEMINAR: ODZIVI REVIZORJA NA MOŽNE ZLORABE V REVIDIRANI DRUŽBI
13.10.2021

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in Ernst & YoungNapačne navedbe v računovodskih izkazih so lahko posledica zlorabe ali napake. Tveganje pomembnih napačnih navedb zaradi zlorab je tveganje, da so računovodski izkazi bistveno napačno predstavljeni zaradi namernega dejanja enega ali več posameznikov med vodstvom, osebami, zadolženimi za upravljanje, zaposlenimi ali tretjimi osebami, ki zlorabe uporabijo za pridobitev nepravične ali nezakonite koristi.

Zunanji revizor mora izvajati postopke, s katerimi bo ugotovil morebitna tveganja pomembnih napačnih navedb zaradi zlorabe ter pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, da ugotovi pomembno napačne navedbe zaradi zlorabe.

Na delavnici se bomo posvetili obravnavi gospodarskih kaznivih dejanj in vlogi zunanjega revizorja pri zaznanih sumih zlorabe.
Z obravnavo praktičnih primerov bomo proučevali posamezna kazniva dejanja (npr. zloraba položaja, ponarejanje listin ipd.) ter se posvetili splošnim smernicam, ki jih priporočajo mednarodni revizijski standardi na tem področju, ter zahtevam revizorja v zvezi z opravljenimi postopki.

Posvetili se bomo predvsem naslednjim vprašanjem:

 • kako ugotoviti dejavnike tveganja zlorab in ugotavljanje pomembnih napačnih navedb zaradi zlorabe; kako pri tem uporabiti strokovno presojo;
 • katera so tveganja pri zlorabah, kako jih določimo in ocenjujemo ter katere postopke naj izvaja zunanji revizor;
 • kdaj je možna zloraba ter kako razumeti in preverjati integriteto poslovodstva;
 • kako morebitne zlorabe vplivajo na delovanje notranjega kontrolnega sistema, na katerega se zanašajo zunanji revizorji, in na kaj naj bo pozoren revizor;
 • specifični revizijski postopki in kako jih izvajati (npr. nenavadne transakcije, knjiženja ob koncu leta, transakcije s povezanimi osebami ipd.).

Praktične izkušnje zunanjega revizorja ob zaznanem sumu kaznivega dejanja po liniji za sporočanje zlorab:

 • kako ravnati kot zunanji revizor v primeru sporočenega suma zlorabe;
 • pomoč forenzika, kako naj poteka forenzična preiskava, ter kaj naj naslovi;
 • pomoč pravnika in morebitna pravna ocena neskladnosti poslovanja in vpliva na posamezno družbo (morebitne kazni ali odgovornost managementa);
 • kako oceniti morebiten vpliv zlorabe na računovodske izkaze;
 • kako bo nova EU direktiva v zvezi z zlorabami lahko vplivala na delo zunanjih revizorjev.
9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Predavanje
12.00–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

Janja Skamlič

Janja Skamlič, CFE, vodi oddelek za forenziko in integriteto pri EY Slovenija. Ima več kot 19 let izkušenj, predvsem na področju forenzičnih preiskav in odkrivanja zlorab. Vodila je zapletene forenzične preiskave v Sloveniji in tujini, zlasti v balkanski regiji. Delala je za različne stranke, vključno s podjetji v državnem lastništvu. Prav tako je vodila več implementacij orodja za sporočanje nepravilnosti in preiskovanje zlorab. Članica Združenja pooblaščenih preiskovalcev prevar v Austinu v Teksasu ima kvalifikacijo CFE (Certified Fraud Examiner), ki ga je izdalo isto združenje.

 

Sanja Košir Nikašinović

Sanja Košir Nikašinović, pooblaščena revizorka, je partnerka v EY in vodja področja dajanja zagotovil (Country Assurance Leader – Slovenia). V reviziji ima več kot 20 let izkušenj, od tega 5 let (od leta 2018 do 2012) v tujini kot vodja revizije za Kazahstan in Osrednjo Azijo. Upravi revizijske družbe EY v Sloveniji se je pridružila leta 2012. Kot pooblaščena revizorka vodi številne revizije za domače in mednarodne družbe, ki poslujejo v različnih sektorjih, med drugim na področju industrijske in široke potrošnje, maloprodaje, telekomunikacij, farmacije, naftnega in plinskega sektorja, nepridobitnih organizacij in drugih panog. Kot ključna revizijska partnerica vodi revizije številnih subjektov javnega interesa, pri čemer s svojo skrbnostjo in zavzetostjo za visoko kakovost izvedenih revizij pripomore h krepitvi zaupanja v kapitalske trge.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

 • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

 • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava