SEMINAR: PRIHODKI – SRS IN MSRP
9.11.2021

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in BDONa seminarju bodo na primerih prikazane zahteve glede pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci (MSRP 15) in prihodkov po SRS-ju 15.

• Pet korakov pripoznavanja prihodkov
• Razkritja v letnem poročilu

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 Predavanje
12.00–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

Maruša Hauptman

Maruša Hauptman, prokuristka v družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka in preizkušena preiskovalka prevar, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij na področju storitev, trgovine, proizvodnje in energetike. Pogosto sodeluje pri posebnih revizijah delniških družb ter opravlja forenzične preglede in preiskave v zvezi s prevarami, povezanimi z računovodskim poročanjem. Izvajala je vrsto finančnih skrbnih pregledov družb na področju storitev, zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot v tujini. Ima tudi certifikat IFRS pri ACCA na področju Mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter je preizkušena preiskovalka prevar CFE (certified fraud examiner) in vodja oddelka za forenziko v družbi BDO Revizija, d. o. o. Članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE in slovenskega združenja preiskovalcev prevar redno predava na seminarjih na področju računovodskih standardov, analize poslovanja in opravljanja skrbnih pregledov ter o tem piše tudi članke.

 

Mateja Vrankar

Mateja Vrankar, BDO Revizija, d. o. o., direktorica, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Pred tem je bila 10 let zaposleni pri veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij na področju storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike. Zadnja leta je vodila več posebnih revizij in forenzičnih preiskav ter finančnih skrbnih pregledov za prodajo in nakup družb. Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo, je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov. V družbi BDO Slovenija vodi informacijsko točko o MSRP-jih, pretekla leta pa je vodila več projektov uvajanja MSRP-jev v slovenskih podjetjih.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava