SEMINAR (ZOOM): ANALIZA TEMELJNIH VZROKOV ZA NOTRANJE REVIZORJE
12.4.2021

Kot notranji revizorji lahko z analizo temeljnih vzrokov dobimo jasno sliko o dejanskih temeljnih razlogih za napake pri vodenju organizacije, upravljanju tveganj in kontroliranju. Ko smo prepoznali in razumeli, kaj je šlo narobe, smo lahko ustvarili in predlagali trdne rešitve, s katerimi se je v prihodnje mogoče izogniti podobnim napakam. Na seminarju boste pridobili potrebne veščine in samozaupanje, da boste sami izvajali strokovne analize temeljnih vzrokov. Seminar pa daje tudi informativni pregled tega neverjetno zanimivega področja.

Seminar je namenjen vodjem notranje revizije, upravljavcem notranje revizije, izkušenejšim notranjim revizorjem in notranjim revizorjem, ki se vključujejo v načrtovanje in dajanje zagotovil za upravljanje organizacij, upravljanje tveganj in kontroliranje. Seminar je zlasti pomemben za tiste, ki želijo dodajati večjo vrednost in s svojim preizkušanjem in dajanjem zagotovil omogočati boljši vpogled v delovanje.

Seminar bo potekal po korakih učenja:
• Kaj je analiza temeljnih vzrokov?
• Katere so prednosti in koristi take analize?
• Teorija analize temeljnih vzrokov
• Notranjerevizijsko preizkušanje in ocenjevanje – kako priti do učinkovite analize temeljnih vzrokov
• Pregled različnih tehnik analize temeljnih vzrokov
• Kako doseči uspeh z analizo temeljnih vzrokov?
• Pasti, ki se jim je treba v praksi izogniti

Seminar sestavljajo predavateljeve razlage, kratke razprave iz prakse in kar nekaj vaj (iz tehnik analize temeljnih vzrokov), s katerimi bodo udeleženci urili metode, ki se jih bodo naučili, in nadgradili svoje obstoječe znanje.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

John Chesshire ima več kot 20 let izkušenj na področjih, o katerih vodi seminarje. Ve in razume, kaj dobro deluje in kaj ne, kateri so ključni izzivi in kako jih je v praksi mogoče uspešno in učinkovito premagovati.

Pri tem črpa iz svojih bogatih izkušenj na različnih vodilnih in strateških položajih v notranji reviziji in upravljanju, tako da so njegovi seminarji zelo življenjski. Vanje vključuje svoje raznolike vloge, kot so vodja poslovnih izboljšav in upravljanja, vodja notranje revizije, odgovorni za dajanje zagotovil in neodvisni predsednik revizijske komisije.

Njegovi seminarji temeljijo na vključevanju primerov iz prakse, vaj, študij primerov in resničnostnih scenarijev – prav zato so za udeležence neposredno in takoj uporabni.
Ena njegovih največjih prednost je, da NI svetovalec ali predavatelj, ki posreduje le teorijo.

John zagotavlja tudi svetovalne storitve za notranje revidiranje, upravljanje tveganj, upravljanje organizacij, kontroliranje in ukrepanje proti goljufijam, ponuja pa tudi kovčing, mentorstvo in podporo posameznikom in skupinam. Piše članke za revijo Notranje revidiranje, je pa tudi avtor več učbenikov in strokovnih navodil za Inštitut notranjih revizorjev v Združenem kraljestvu.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava